2009-02-20

SEXU ESKUBIDEAK, GIZA ESKUBIDEAK ETA LGTB TALDEARENTZAKO ESKUBIDEAK-ALDARTE-DERECHOS SEXUALES, DDHH Y DERECHOS LGTB


1948ko abenduaren 10ean, Estatuek Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala
aldarrikatzerakoan, pertsona guztiek bizi-maila duina izan eta gizaki askearen
ideala burutu ahal izateko, eskubide unibertsal eta banaezinak errespetatu
eta betearazteko konpromisoa hartu zuten. Hamarkada batzuk igaro ondoren,
oraindik ere hitza betetzeko dago.


Beren joera sexuala edo genero identitatea oinarritzat hartuz diskriminatuak
ez izateko pertsonen eskubideak, giza-eskubideetatik banaezintzat hartu behar
dira. Bizitzarako, askatasunerako eta segurtasun pertsonalerako eskubideak
bete-betean gozatzeko, gay, lesbiana eta transexualak hiltzera kondenatu, eta
modu ankerrean eraso eta jazartzen dituzten legeak desagerrarazi behar dira.

IKUS DOKUMENTUA-------------------------


Los Estados al promulgar el 10 de diciembre de 1948 la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
, adquirieron el compromiso de
respetar y hacer cumplir unos derechos universales e indivisibles para
todas las personas que permitan hacer efectivo el derecho a un nivel
de vida digno y el ideal del ser humano libre. Décadas después esta
promesa está todavía por cumplir.


Los derechos de las personas a no ser discriminadas en base a su
orientación sexual e identidad de género deben ser vistos como
indivisibles de los derechos humanos. Para el pleno disfrute del derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad personal se hace necesario la
eliminación de las leyes que condenan a muerte, acosan y persiguen
de forma implacable a gays, lesbianas y transexuales.


VER DOCUMENTO

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...