2007-12-20

GENERO-ESTEREOTIPOAK ESKOLAN Begoña Martinez- EHUko irakaslea

Genero estereotipoak zer dira?

Estereotipo sozial mota bat direla esango nuke. Gure gizartean gizon eta emakumeen artean dauden ezaugarri desberdinei -ez biologikoak- buruz dauden sinesmen adostuak dira. Beraz, eduki espezifiko bat daukate, baina beste estereotipoen eraikuntza eta erabilera prozesuan parte hartzen dute.

Nolakoa da berauen edukia?

Estereotipo hauen edukiari dagokionez, nahiz eta gure gizartean gizon eta emakumeek duten lekua eta egoera erreala eboluzionatuz joan, oraindik oso orokortua dagoen iritzi bat badago -kulturaz gaineko adostasun batek berretsia-: zenbait bereizgarri, interes, balore eta rol sexu bati lotuago daudela besteari baino. Estereotipo femeninoa ugalketarekin, pribatu-etxekoarekin eta herri-adierazkortasunarekin lotuta dagoen bitartean, talde maskulinoa produkzioarekin, publikoarekin eta eragile-instrumentalarekin uztartzen da.

Eskolan nortzu dira estereotipo hauen igorleak?

Lehen esan dugun bezala, irakasleria izan daiteke bere espektatibekin, bere portaerarekin, sariekin eta zigorrekin. Baita pertsona heldu bezala ematen duen irudiarekin ere, egiten duenarekin eta egiten duen moduarekin, pentsatzen duenarekin eta ikastetxean hartzen dituen erantzukizunekin. Era berean, liburuetan agertzen diren eredu maskulino eta femeninoak ere igorleak izan daitezke. Mundua sinbolizatzeko eta zenbait gaitasun garatzeko erabiltzen diren jostailuak eta jokoak ere bai. Eta harreman komunikatiboak eta didaktikoak kutsatzen dituen hizkuntza sexista ere igorle izan daiteke.

Zein da eskolaren funtzioa estereotipo hauen aurrean: erreproduzitzea, baztertzea ala ezabatzea?

Eskolak genero estereotipoak erreproduzitzen baldin baditu, bere ikasleria osoak jasaten duen aukera desberdintasuna bultzatzen ari da, sexu jakin batekin jaiotzeagatik soilik. Nahiz eta talde femeninoa izan aukera akademiko-profesional gutxiago dituena sozialki, talde maskulinoa ere estereotipoak ezarritako aukerak hartzera behartuta dago, bere askatasuna mugatzen zaiolarik.

Beraz, nire iritziz, eskolak, esplizitoki aldarrikatzen duen bezala, ikasleriak bere ingurune ezberdinekin dituen erlazioen ezaguera esperientziazkoa berkontzeptualizatu nahi badu, gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna mantetzen duen ezaguera subjektibo eta interesatuaren ondorena diren estereotipoak baztertzeko konpremezua hartu beharko du derrigorrez.

Bere funtzioa ezabatzea baldin bada, nola lagun dezake edo lagundu behar du eskolak genero estereotipoak kentzen?

Orokorrean, diskriminazio negatiboko egoerak aztertzen eta ekiditen konprometitu behar du, egoera hauek hezitzen dituen pertsonen garapen maximoa oztopatzen dutelako. Era berean, egoera hauekin topo egitean, irtenbideak bilatu behar ditu. Horretarako aukera berdintasuna lagundu behar du, estereotipatutako taldeen arteko elkarbizitza bultzatu (kasu honetan talde maskulino eta femeninoaren artekoa) eta talde bien parte hartzea bultzatu erantzukizun maila ezberdinetan eta erabakiak hartzerakoan. Harremanarekin, elkarlanarekin eta elkarrekiko menpekotasun horrekin apur daitezke talde bakoitzak bere taldeaz eta beste pertsonetaz dituen irudi estereotipatuak.

Aldi berean, eskolak hezkuntzaren bidez estereotipoen ideia sinpleak gainditzeko konpromisoa hartu behar du. Ez da nahiko esperientziaren bidez estereotipoak faltsuak izan daitezkeela irakastea. Estereotipoak ikasketa eta hausnarketa gai izan behar dute ikasleek nola funtzionatzen duten eta zein eginkizun betetzen duten ezagut dezaten. Horrela, hiritar bezala bere kontzientzia izango du eta egoera diskriminatzaileen aurrean defendatzeko gai izango da.

Hala ere, sinplea dirudien arren, konplexua da praktikara eramatea, ikastetxe bakoitzeko errealitatea eta estereotipo hauek ezabatzeko konpromisoa oso ezberdinak direlako. Hezkuntza publiko mistoaren kasuan ere, hezkidetzaz hitz egiten da, eta dena lortu dela dirudi, ez dagolea diskriminaziorik. Baina arretaz aztertuz gero, modu ezkutu batean oraindik estereotipoak hor daudela konturatzen gara.

ITURRIA eta osoa irakurtzeko: HIK HASI aldizkaria

2007-12-17

E-MAKUMEAK web (EHU)

Web orri hau, ingeniaritzan eta zehatzago esanda Ingeniaritza Informatikoan emakumeak daukan representazioari buruzko informazioa bildu eta zabaltzeko sortu da.
----------------------------------------------------------------------------------
Esta página ha sido creada para recoger y divulgar información sobre la representación de la mujer en ingeniería y en particular en Ingeniería Informática.

2007-11-23

"PERTSONA DESBERDINAK, EDERTASUN ANITZAK" II. Lehiaketa------------II CONCURSO "PERSONAS DIFERENTES, BELLEZAS DIVERSAS"EAEko ikasle guztientzat "PERTSONA DESBERDINAK, EDERTASUN ANITZAK" Kartelen/Esloganen, Logoen eta Bideo Laburren II. Lehiaketa martxan.


Ikasleen lana bideratzeko eta errazteko (I lehiaketan bezala) WEBQUEST bat dago prozesuan laguntzeko eta erabiltzeko prest.

Parte ez hartuta ere, oso aprobetxagarria Web-questak EDERTASUNA ikasleekin lantzeko material interesgarriak eskeintzen ditu eta!
+++++++++++++++++++++++
El II Concurso De Carteles/Lemas, Logos y Vídeos Cortos "PERSONAS DIFERENTES, BELLEZAS DIVERSAS" en marcha. Dirigido a alumnas y alumnos de la CAE.

Existe una WEBQUEST que es similar a la del pasado curso con el objetivo de ayudar y guiar el proceso al alumnado.
Independientemente de si se participa o no en el concurso, en la web-quest hay interesantes propuestas de trabajo para el alumnado sobre el tema de la BELLEZA.

2007-11-20

ONU (2006) Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer


PARA VER EL ESTUDIO COMPLETO (2006)
El estudio a fondo sobre la violencia contra la mujer en cumplimiento del mandato de la Asamblea General, fue elaborado por la División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas.
INTRODUCCIÓN:
  1. La violencia contra la mujer persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Esa violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz o en tiempos de conflicto.
  2. Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres de la violencia, responsabilizar a los culpables e impartir justicia y otorgar recursos a las víctimas. La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los más graves desafíos de nuestra época.

2007-10-26

EMAKUMEEK EGINDAKO ZINEAREN XII ERAKUSKETA-XII MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES


Hasiera-eguna (uuuu-hh-ee):
2007-11-08

Amaiera-eguna (uuuu-hh-ee):
2007-11-17

LINK CASTELLANO
Fecha desde (aaaa-mm-dd):
2007-11-08

Fecha hasta (aaaa-mm-dd):
2007-11-172007-09-18

VÍDEO AMPARO TOME-HABILIDADES PARA LA VIDA

Amparo Tomé responsable del programa de Educación en Valores del Ayuntamiento de Barcelona, habla sobre las Habilidades para la Vida dentro del Foro Naro.

El video se elaboró para las Jornadas de análisis, reflexión y elaboración de propuestas dirigidas a todo el profesorado de la CAPV


2007-09-17

07-08 ikasturteari hasiera emanez: MLURTEKOAREN HELBURUAK GOGORA EKARTZEN/ Comenzando el curso 07/08 RECORDANDO LOS OBJETIVOS DEL MILENIO


• Gosearekin eta pobreziarekin bukatzea (1, helburua).
• Lehen hezkuntza unibertsala lortzea (2. helburua).
• Genero desberdintasunak konpontzea (3. helburua).
• Haurren heriotza-tasa gutxitzea (4. helburua).
Ama direnen osasuna hobetzea (5. helburua).
• Hies-a, malaria eta beste zenbait gaixotasunei aurre egitea (6. helburua).
• Ingurugiro jasangarria bermatzea (7. helburua).
• Mundu mailako lankidetza indartuko duen nazioarteko elkartea sortzea (8. helburua).

VERSIÓN CASTELLANO "PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO"

La Declaración del Milenio aborda los principales problemas y retos que tiene la
humanidad a comienzos del nuevo siglo:
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre (Objetivo 1).
• Lograr la educación primaria universal (Objetivo 2).
• Corregir las desigualdades de género (Objetivo 3).
• Reducir la mortalidad infantil (Objetivo 4).
• Mejorar la salud materna (Objetivo 5).
Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades (Objetivo 6).
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (Objetivo 7).
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo aumentando la cooperación
internacional (Objetivo 8).

2007-06-29

2007-06-26

Pruébala: es un placer OPINIONES DE UNA PAYASA-VIRGINIA IMAZ


VIRGINIA IMAZi buruzko informazioarik nahi??????? SARTU!
ESTA semana, mientras que mi hijo hacía una exhibición de gimnasia rítmica, en Estella estaban de aniversario. Su área de la mujer cumplía 10 años. Y lo celebraban. Regalaban un masajeador con el lema: La igualdad es un placer: pruébala. Yo pensaba en mi hijo, el único chico en toda la zona haciendo algo de "chicas", que lleva todo el curso "probando el placer" de resistir la presión de grupo. Muchas cosas de las que le han dicho sus amigos, no le han ofendido todavía, supongo yo, porque no las ha entendido completamente. Bendita inocencia. A mí me gustaría ahorrarle el sufrimiento de ser "distinto" pero también quiero educarle en el convencimiento de que tiene derecho a desarrollar todas y cada una de sus potencialidades de ser gente. Creo que hay decisiones que confieren carácter y determinan el destino. Cuando yo era niña, practiqué judo. Durante muchos años también fui la única chica. Era entonces un deporte mucho más masculinizado que ahora. Llegué a sufrir tanto que, aunque me encantaba, a los 16 años, abandoné. Pero sé que soy lo que soy ahora, gracias a que el judo me enseñó a respirar, a concentrarme, a mantener la calma en los momentos de peligro, a defenderme, a aprovechar la fuerza del contrario, a ser flexible, y sobre todo, a "luchar" en un mundo de hombres y a caer. A caer y a levantarme. Dos caídas en mi vida me hubieran matado o lisiado para siempre si yo no hubiera realizado este aprendizaje. El eslogan de Estella me parece muy sabio, porque seguimos vendiendo la igualdad con un marketing pésimo. Todavía hay hombres que creen que las reivindicaciones de las mujeres van a poner en riesgo algunos de sus privilegios. Lo que es cierto. Pero también lo es que la igualdad les deparará placeres insospechados. Les será posible acceder a la ternura, al llanto o tener miedo, por ejemplo. ¿Hay acaso mayor placer que el de poder ser, sin fingimientos?

ITURRIA/FUENTE DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA

2007-06-25

VÍDEO Coctelaciones / Koktelazioak BIDEOA -PripublikarrakCoctelaciones/Koktelazioak nos propone un juego para desadjetivizarnos, desnominalizarnos. Nos incita a reflexionar en aquellas acciones que realizamos, que nos gustan, que nos disgustan, que nos construyen. Las grandes, las pequeñas, las que pasan inadvertidas, las que son cruciales, las que nos hacen. A través de estos predicados la identidad deja de ser cerrada, deviene, transita, se construye de forma íntima. En vez de "soy mujer" que hace hincapié en el sujeto, se propone "mujereo" o "actúo como mujer" que hace hincapié en la acción y en la percepción personal del constructo "mujer". En vez de "soy docente", "doy clases". Predicados extraídos de forma personal de nuestro día a día para representar así lo que cada palabra supone para cada cual. Lesbiana, futbolista, adulto, egoísta son palabras que encierran porque tienen cargas establecidas a priori. Son importantes para dibujar el mundo, pero por una tarde, Pripublikarrak propone que nos deshagamos de ellas-------------------------


Coctelaciones / Koktelazioak, desadjetibizatzeko, desnominalizatzeko, joko bat da. Egin ohi ditugun gauzetan, ekintzetan, gustatzen zaizkigun edo ez zaizkigunetan, handietan zein txikietan... oro har, eraikitzen gaituzten ekintzetan, pentsatzeko aitzakia da. Predikatu hauen bitartez identitateak, bilakaera batean, eginean, etengabeko eraikuntzan, irekiak mantentzen dira. "Emakumea naiz" baten bidez subjektua azpimarratu beharrean, "emakume gisa jokatzen dut" edo "emakume egiten naiz" batekin ekintza, eta "emakume" eraikuntza horren sentipena, azpimarratzea da asmoa. "Irakasle naiz" beharrean, "irakatsi egiten dut"... gure egunerokotasuneko predikatuak, hitz bakoitza norberaren eran moldatzeko edo modelatzeko. Lesbiana, futbolista, heldua, berekoia... aldez aurretik adieraz kargatuak dauden hitzak dira, itxiak; eta mundua ordenatzeko garrantzitsuak izan badaitezke ere, momentu batean besterik ez bada ere, Pripublikarrek alde batera uztea proposatzen dituztenak.

http://es.youtube.com/watch?v=uTj0iiTwn5g

2007-06-18

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA: emakumeei bereziki zuzendutako 3 ikastaroUdako Euskal Unibertsitateak bere 35. Ikastaldian, emakumeoi bereziki zuzendutako 3 ikastaro antolatu ditu.


-Feminismoaren ibilbideak: historia, akademia eta gizarte-mugimendua. Eibarren, Uztailaren 2tik 5era.

-HIESak emakumeak nahiago ditu. Eibarren, Uztailaren 3an.

-Emakumea eta psikologia: ekarpenak eta zenbait genero-gai. Iruñean, Uztailak 17 eta 18.

Ikastaro sorta honetan emakumeak protagonistak izango gara. Emakumeok sortuta emakumeontzako.

ANIMA ZAITEZ IZENA EMATERA!

Ekainaren 21 baino lehen http://www.ueu.org/ webgunean

2007-06-14

ANTOLOGÍA DIDÁCTICA DE ESCRITORAS EN LA HISTORIA


INTRODUCCIÓN
GUÍA DIDÁCTICA ANTOLOGÍA
LA EDAD MEDIA ELOÍSA DE PARÁCLITO (París,1101 - Nogent-sur-Seine 1164) LAS TROVADORAS LA CONDESA (¿BEATRIZ?) DE DIA
MARÍA DE VENTADORN (1165 -1221?) . MARÍA DE FRANCIA . CRISTINA DE PISÁN (Venecia, 1364-1430) .
LOS SIGLOS DE ORO: RENACIMIENTO Y BARROCO .
SANTA TERESA DE JESÚS (Ávila, 1515-Alba de Tormes, 1582) SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (Amecameca, 1651-1695) EL SIGLO XVIII . MARiA (OLIMPIA) DE GOUGES (Montauban, 1748- París, 1793) JOSEFA AMAR Y BORBÓN (Zaragoza, 1749-1833) SIGLO XIX
JANE AUSTEN (Steventon, Hampshire 1775 – Winchester 1817) CONCEPCIÓN ARENAL (El Ferrol, 1820-Vigo, 1893)
ROSALÍA DE CASTRO (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885) EMILIA PARDO BAZÁN (La Coruña, 1851- Madrid, 1921) . SIGLO XX VIRGINIA WOOLF (1882, Londres-Rodemel, 1941) PILAR DE VALDERRAMA (Madrid, 1892 - Madrid, 1979) - ANGELA FIGUERA AYMERICH (Bilbao, 1902-Madrid, 1984) GLORIA FUERTES (Madrid, 1918-1998)
FRANCISCA AGUIRRE (Alicante, 1930)
PILAR PAZ (Jerez de la Frontera, 1933) GIOCONDA BELLI (Managua, 1948) DULCE CHACÓN (Zafra, Badajoz, 1954-2003) LUCÍA ETXEVARRÍA (Valencia 1966) ESPIDO FREIRE (Bilbao 1974) .
ENTREVISTAS
ENTREVISTA A PILAR PAZ PASAMAR
ENTREVISTA A ESPIDO FREIRE ALGUNAS ANOTACIONES FINALES . PARA MÁS INFORMACIÓN . BIBLIOGRAFÍA .

2007-06-11

MUSEO BELLAS ARTES BILBAO- KISS KISS BANG BANG: Arte eta feminismoaren 45 urte- KISS KISS BANG BANG: 45 años de arte y feminismo


KISS KISS BANG BANG. Arte eta feminismoaren 45 urte Kiss Kiss Bang Bang. Artear eta Feminismoaren 45 urte erakusketan, zenbait herrialdetako 42 artista eta talde feministaren 69 lan egongo dira ikusgai. Izan ere, guzti-guztiak "arte feministan" hasi ziren eta/edo joera hori lantzen jarraitu dute. Aldi berean, erakusketaren izenburua, Kiss Kiss Bang Bang, kultura patriarkaletan emakumeen inguruan sortutako estereotipoen eta etengabe aurre egin dieten emakumeen errealitatearen artean gertatzen diren kontraesanen eta desoreken adierazgarri da. Azken batean, emetasunaren eta emakumeen, hau da, kulturako objektu sexual bihurtutako emakumeen ohiko ideia (Kiss Kiss) beste errealitatearekin (Bang Bang) erkatzea da helburua, lehen mailako hiritarrak izan nahi duten subjektu aktiboak, sustatzaileak eta borrokalari nekaezinak diren emakumeen errealitatearekin, alegia.
Lanak eta artistak euren testuinguru sozial eta politikoetatik aldentzen dituen Artearen Historia ofizialean nagusi den ohiturari aurre egiteko asmoz, erakusketa honetan proposatutako ibilbidean ikus-entzuleek feminismoaren jardun artistikoak eta jardun politiko, sozial eta intelektualak jarri ahal izango dituzte harremanetan. Horiek horrela, lanak, teoriak eta mugimendu sozial eta politikoak museoko eremu berean egongo dira ikusgai, diskurtso didaktikoa eskaintzeko eta jendeari XX. mendeko 60ko hamarkadatik aurrera "arte feminista" eta "mugimendu feminista" izandakoaren errealitateen berri emateko.
11 ekaina - 9 iraila, 2007

+++++++++++++++++++++

KISS KISS BANG BANG. 45 años de arte y feminismo
La exposición Kiss Kiss Bang Bang. 45 años de arte y feminismo recoge 69 obras de 36 artistas y 3 colectivos feministas de diferentes países que iniciaron y/o han continuado dando cuerpo a lo que se ha denominado "arte feminista".
A su vez, el título de la exposición -Kiss Kiss Bang Bang-, plasma las contradicciones y desajustes que se producen entre los estereotipos que se han elaborado sobre las mujeres en las culturas patriarcales y la realidad de un colectivo que ha luchado sin cesar por rebatirlos. Se trata de enfrentar la idea tradicional de la feminidad y las mujeres, su objetualización sexual en la cultura -Kiss Kiss-, con la otra realidad, la mujer como sujeto activo y emprendedor y como luchadora incansable por la consecución del estatus de ciudadana de primer orden -Bang Bang-.
Como reacción a la tradición predominante en la historia del arte oficial, que aísla obras y artistas de sus contextos sociales y políticos, en el recorrido que en esta muestra proponemos, el público puede establecer una relación entre las prácticas artísticas y las practicas políticas, sociales e intelectuales del feminismo. Así, obras, teoría y movimientos sociales y políticos compartirán el espacio museístico con el fin de ofrecer un discurso didáctico que acerque al gran público las realidades de lo que a partir de la década de 1960 se ha dado en llamar "arte feminista" y "movimiento feminista".
11 junio - 9 septiembre, 2007

2007-06-07

“COEDUCAR: UNA OPCIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO HUMANO”


INTERESGARRIA!!!!!


PONENCIA “COEDUCAR: UNA OPCIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO HUMANO”

BERTA MUÑOZ LUQUE
Psicóloga y Pedagoga. Inspectora Central de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.


"... Invita a reflexionar sobre los siguientes puntos:
1º. La trama del paradigma civilizatorio que nos domina, que siempre incluyo en todas mis intervenciones, precisamente por coherencia y por militancia en la denuncia del sufrimiento que causa su violencia intrínseca.
2º. Cómo perpetúa sus mandatos fundamentalmente a través de los procesos de socialización de género que llevan a cabo la familia y la escuela.
3º. Cómo contribuir a su superación desde la coeducación como impulsora de los valores de la cultura de la paz y la no violencia "

APRENDE A JUGAR, APRENDE A VIVIR


Carpeta Aprende a jugar, aprende a vivir
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE JUEGOS Y JUGUETES SEXISTAS

2007-06-01

EMAKUMEEN AURPEGIAREN BILAKAERA ARTEAN-ROSTROS DE MUJERES EN EL ARTE

Pinturaren historian zehar emakumeen aurpegiak erakusten dituen bideoa!

---------------

Evolución en la pintura del rostro de las mujeres a lo largo de la historia del arte

http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs

2007-05-31

AFEKTUA ETA HEZKIDETZA LEHEN HEZKUNTZAN-AFECTO Y COEDUCACIÓN EN PRIMARIA
AURKIBIDEA
1. GAITASUNEN GARAPENEAN BALOREEK DUTEN GARRANTZIA
2. JUSTIFIKAZIO TEORIKOA
2.1. Gizarte-ikaskuntzaren teoria
2.2. Ikaskuntza kognitiboa: Kholberg
2.3. Sozializazioa: gogoeta psikologikoa
2.4. Hezkidetza eta eguneroko bizitza
3. EGUNERO EGOERA ZEHATZAK BEHATZEA
3.1. Afektibitate-hezkidetzako hezkuntzarako helburu bananduak
3.2. Materialgintza
4. LANERAKO PROPOSAMENAK
4.1. Ipuin tradizionalen azterketa
4.2. Indartsua eta eztia ipuina
4.3. Sentimenduak adierazteko jolasak
4.4. Nork bere burua indartzeko jolasak
4.5. Konfiantza lortzeko jolasak
4.6. Komunikazioa lantzeko jolasak
ERANSKINA: INDARTSUA ETA EZTIA IPUINA
---------------------------------------------¡entra aquí!

ÍNDICE
1. LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
2.1. Teoría del Aprendizaje Social
2.2. Aprendizaje Cognitivo: Kholberg
2.3. Socialización: Reflexión Psicológica
2.4. Coeducación y Vida Cotidiana
3. OBSERVACIÓN DIARIA DE SITUACIONES CONCRETAS
3.1. Objetivos diferenciados para una educación afectiva coeducativa
3.2. Elaboración del material
4. PROPUESTAS DE TRABAJO
4.1. Análisis de los cuentos tradicionales
4.2. Cuento Fuerte y dulce
4.3. Juegos de expresión de sentimientos
4.4. Juegos de afirmación
4.5. Juegos de confianza
4.6. Juegos de comunicación
ANEXO: CUENTO FUERTE Y DULCE

2007-05-23

PREINSCRIPCIÓN-MASTER IGUALDAD UPV-EHU BERDINTASUN MASTERRA-AURREINSKRIPZIOA

EHUko Emakume eta gizonen berdintasunaren gaineko Masterra IV. edizioko 2007-2009
Aurreinskripzioa: 2007ko ekainaren 30 arte
..........................
IV edición 2007-2009 del Master en Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU
· Preinscripción: hasta el 30 de junio de 2007

2007-05-21

Hezkuntza Telebista Bloga-EMAKUMEA atala-apartado MUJER del blog HTB

Hezkuntza, Telebista & Blogak elkarrekin eta elkarlanean... Ikusentzunezko material didaktiko interesgarriak!
HEMENDIK "EMAKUMEA" ATALERA zuzenean:
DESDE AQUÍ SE ACCEDE directamente al apartado "MUJER" de este blog.
EDUCACIÓN, TELEVISIÓN Y BLOGS trabajando conjuntamente....
¡Materiales didácticos audiovisuales interesantes!

2007-05-10

MAIATZAK 17 HOMOFOBIAREN ETA TRANSFOBIAREN AURKAKO EGUNA /17 DE MAYO DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA


2007ko MAIATZAK 17.
HOMOFOBIAREN ETA TRANSFOBIAREN AURKAKO EGUNA

HONA HEMEN GEHITU-k eskeinitako material interesgarri batzuk (artxibo guztien euskarazko bertsioa ikusteko sartu eta euskaraz aukeratu>lan esparruak>hezkuntza ATALERA JOAN):

Homosexual joerari buruzko 26 galdera Homosexual joerari buruzko 26 galdera Liburuxka honek bi desio nagusi ditu:
1. Zuek azaldutako galderei eta zalantzei erantzuna ematea.
2. Gure gizartean eta bereziki hezkuntzan homosexualitatea normaltzeko urratsak ematea.
Helburua “heterosexualitatearen unibertsaltasunaren presuntzioa” deritzona apurtzea eta...


Gure ikasle ikusezinak: Gure ikasle ikusezinak: Milaka ume eta gazte homosexualek bere izaera onartzen ez duen eskoletan eman beharko dituzte ikasketak. Honek eredurik gabeko afektibitatea bizitzera behartuko ditu, ezkutuan eta errudun senti eraziko ditu, eta okerrera jota arrasto patologikoak ere sufrituko dituzte.


BA AL ZENEKIEN...?
++++++++++++++++
17 DE MAYO DE 2007.
DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.

Aquí tenéis interesantes materiales que ofrece GEHITU:
26 cuestiones sobre la orientación homosexual 26 cuestiones sobre la orientación homosexualEste material tiene su origen en el deso de responder a las preguntas hechas por vosotros-as y al deseo de normalización del hecho homosexual que tiene nuestra asociación, Gehitu, en el conjunto de los ámbitos sociales y en especial en el terreno educativo.Se trata de romper \...
Nuestros alumnos invisibles Nuestros alumnos invisiblesMiles de niños y jóvenes gays en edad escolar cursan sus estudios en centros escolares en los que no se reconoce su existencia, por lo que van a tener que desarrollar su afectividad sin modelos, a escondidas, de forma culpabilizadora y en el peor de los casos con secuelas patológicas....

2007-05-04

BADATOR NARO 07.../ YA LLEGA NARO 07

MAIATZAREN 7tik 27ra
7-27 DE MAYO

Naro Berdintasunerako Gunearen 4. edizioa Maiatzaren 7tik 27ra bitartean egingo da.
Emakundek koordinatuta, emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko berrogeita hemeretzi jarduera antolatu dituzte beste hainbeste erakunde eta elkartek. Emakundek koordinatuta, NARO Berdintasunerako Gunearen 4. edizioa ospatuko da maiatzaren 7 eta 25a bitartean Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan eta beste 13 herritan. 59 jarduera eta ekintza ezberdinek osatzen dute aurtengo NARO: hitzaldiak, mahai inguruak, tailerrak, mintegiak eta erakusketak. 2004. urtean sortu zen NARO Berdintasunerako gunea, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeen, taldeen eta elkarteen lana biltzeko, ikusarazteko eta indartzeko asmoarekin. Inoiz baino erakunde eta elkarte gehiagok parte hartuko dute 2007ko NAROn, 59, eta hauen izaera oso anitza da. Honako gaiak jorratuko dira antolatutako 59 jardueretan: sentsibilizazioa eta pentsamolde aldaketa, emakumeen aurkako indarkeria, hezkidetza, ekonomia eta enplegua, osasuna eta jabekuntza eta gizarte partaidetza.

Bajo la coordinación de Emakunde, más de medio centenar de entidades proponen 59 actividades a favor de la igualdad de mujeres y hombres. El Foro NARO 2007, coordinado por Emakunde, se celebrará entre el 7 y el 27 de mayo en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y en otras trece localidades más. NARO alberga este año un total de 59 actividades como conferencias, mesas redondas, talleres, seminarios y exposiciones. El objetivo del Foro Naro, que se viene celebrando desde 2004, es el de aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo que vienen realizando instituciones, colectivos y entidades a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Colaboran en esta iniciativa 59 entidades de diverso signo, la participación más alta del foro en sus cuatro años de existencia. Las actividades a realizar en el marco del foro de este año tendrán relación con los siguientes ámbitos: sensibilización y cambio de mentalidad; violencia contra las mujeres; coeducación; economía y empleo; salud; empoderamiento y participación social.

2007-04-27

PERTSONEN ARTEKO HARREMAN BERRIAK


NESKEN ETA MUTILEN ARTEKO PAREKIDETASUNA AZTERGAI
JENDARTE EREDU BERRIA ERAIKITZEN

LAB SINDIKATUAK SORTURIKO MATERIALA

"...Zeuen ikastetxean neska eta mutilen arteko parekidetasunaren alde egiten duzuena
eta hobetu beharko zenuketena aztertzen lagunduko dizue hemen aurkezten dugun
erremintak. Item hauei emandako puntuazioek adieraziko digute zeintzuk diren gai honekiko gure ikastetxeak dituen alde sendoak eta zeintzuk ahulak. Ahulen artean aukeratu beharko ditugu zeintzuk izango diren ikastetxeko hurrengo lan ildoak markatuko dituztenak..."

2007-04-19

ARRASATEKO HEZKIDETZA lantzeko boletinak ON-LINE


Txoko honetan hezkidetza proiektuaren barruan gure ikastetxeetako ikasleek lantzen dituzten boletinak aurkituko dituzu mailaren arabera sailkatuta.
1.Zikloa
2.eta 3.Zikloa
DBH

MARI JOSE URRUZOLA: REFLEXIONES PARA COEDUCAR

http://www.youtube.com/watch?v=EgZrFiAq3FU

HOMENAJE A MARI JOSE URRUZOLA-REN OMENEZ

HEZKIDETZA MINTEGIEK MARI JOSE URRUZOLAREN OMENALDIRAKO (2006ko ekaina) EGINIKO BIDEOA

VÍDEO ELABORADO POR LOS SEMINARIOS DE COEDUCACIÓN PARA EL HOMENAJE A MARI JOSE URRUZOLA (Junio 2006)

http://www.youtube.com/watch?v=vgIfMgHDomY

ENTREGA DEL PREMIO EMAKUNDE 2006 A MARI JOSE URRUZOLA


2006ko Emakunde Saria Mari Jose Urruzolarentzat izan zen eta atzo Bilboko Euskalduna Jauregian burutu zen ekitaldi publikoa. Bertan azpimarratu zen behin eta berriz bere bizitza osoan zehar hezkuntza-eremuan, eremu sozialean eta politikoan emakume eta gizonen berdintasunaren alde egin zuen lan sakon eta sendoa.

++++++++++++++++++++++++++

El Instituto Vasco de la Mujer entregó ayer, a título póstumo, el Premio Emakunde a la Igualdad 2006 a María José Urruzola, en reconocimiento a su labor en el ámbito educativo, social y político a favor de la igualdad de mujeres y hombres.
++++++++++
PRENSA que recoge este evento:
DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA:
Emakunde resalta el ejemplo de María José Urruzola en defensa de la igualdad
GARA: Emakunde homenajea a María José Urruzola por su defensa de la igualdad
DEIA: Emakunde ensalza el ejemplo de María José Urruzola en defensa de la igualdad de la mujer ...
EL CORREO

2007-04-11

Película WHALE RIDER filmea

OSO ONA!!!!!

¡DE LAS VER SIN FALTA!


En una pequeña población costera de Nueva Zelanda, las y los Maoríes afirman ser descendientes de Paikea, el Jinete de Ballenas. En cada generación desde ya hace más de 1000 años, un hombre heredero del jefe le sucede en el título. Ese momento ha llegado. El hijo mayor del jefe, Po-rourangi (Cliff Curtis), es padre de un niño y una niña que nacen a la vez. Sin embargo, la madre y el pequeño mueren en el transcurso del parto. La niña superviviente recibirá por nombre Pai (Keisha Castle-Hughes). Abatido por el dolor, su padre la abandona al cuidado de su abuela y abuelo. Koro (Rawiri Paratene), su abuelo y Je-fe, no la reconoce como heredera de la tradición y la rechaza. Sin embargo, su abuela Flowers (Vicky Haughton) ve más allá...

2007-03-23

HEZKIDETZA-COEDUCACIÓN TALDEA


www.elkarrekin.org irakasleen atariaren barruan HEZKIDETZA-NARO-COEDUCACION taldea kokatuta daukazue. Bertan hezkidetzarekin eta berdintasunarekin zerikusia duten hamaika arlo lantzen dira: legeak, liburu digitalak, material interesgarriak, foroak (prentsa, eskaintzak, zinema...) Kide izan nahi baduzu erregistratu eta HEZKIDETZA-NARO-COEDUCACION alta eskatu!
+++++++++++++++++
En el portal del profesorado http://www.elkarrekin.org/ está el grupo HEZKIDETZA-NARO-COEDUCACION. En el mismo se tratan diversidad de temas relacionados con coeducación e igualdad: leyes, libros digitales, materiales interesantes, foros (prensa, aportaciones y demandas, cine...)... Para participar te puedes registrar en el portal y solicitar el alta en el grupo HEZKIDETZA-NARO-COEDUCACION.

2007-03-22

REVISTA DIGITAL-EMAKUNDE-ALDIZKARIA DIGITALA


Berri onak! Eskuragarri dago EMAKUNDE gunean 2007ko lehen hiruhileko ALDIZKARIA bertsio digitalean!!!!
+++++++++++
¡Novedad! Está disponible en versión digital la REVISTA del primer trimestre de 2007 de EMAKUNDE!2007-03-12

IGUALDAD EN CLAVE JOVEN (BIDEOA)

http://www.youtube.com/watch?v=xRq9QlqiLZ8

Artistas hartísimas

Artísimas de ... Una oportunidad para expresar nuestros hartazgos en la pasada manifestación del 8 de marzo en Bilbao y que podemos continuar en su blog. Un colectivo de artistas feministas con interesantes proyectos de intervención. ¡¡¡A disfrutarlo!!!

2007-03-08

MARTXOAK 8 EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA-8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Feminismoa munduko justiziarako proposamen berria
MARTXOAK 8 EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
Egun ona izan!!!
++++++++++++++
El feminismo nueva propuesta para un mundo justo.
8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
¡¡¡Buen día!!!!


ESTEKA INTERESGARRIAK:

.............

LINKS de interés:

2007-03-06

WEBQUEST MARTXOAK 8 EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA

Web quest hau D.B.H-ko 3. eta 4. kurtsoetarako prestatuta dago.
Lau lan-multzotan antolatuta dago eta ez da beharrezkoa lauak egitea. Hizkuntzari dagokionez, link gehienak gazteleraz daude, batzuk euskeraz eta ingelesez ere.


2007-02-22

KORRIKA 07 HELDU-EMAKUMEEK EUSKARAREN ALDE EGINIKOA OMENTZEKO MANIFESTUA


"Korrika 15ekin bat eginez, behean sinatzen dugun emakume euskaldun zein euskaltzaleok, belaunaldi, adin, mota, esparru eta ideologia guztietakoak, ezagunak eta ezezagunak, urtetan eta urtetan euskal emakumeok izan dugun indarra, adorea eta balioa azpimarratu nahi ditugu.
Garai desberdinetan zehar, emakumeok izan gara, euskararen aurka izan diren legeei aurre eginez, gure hizkuntza etxeetan gorde, atxiki eta ahoz aho iraunarazi dugunak. Dela gerra garaian, dela baserrian, dela itsasaldeko herrietan gizonak kanpoan zeudela,... euskal emakumea izan da, belaunaldiz belaunaldi, gotorleku garrantzitsua. Berak bermatu du gaur arteko transmisioa, eta ezkutuko lan hori ere azalarazi eta aldarrikatu nahi dugu..."


OSOA IRAKURRI ETA SINATZEKO WEB HELBIDERA JOAN

2007-02-20

Mª José Urruzola 2006 EMAKUNDE SARIA- premio Emakunde a la Igualdad 2006El Consejo de Dirección de Emakunde ha decidido otorgar el Premio Emakunde a la Igualdad 2006 a título póstumo a Mª José Urruzola tras valorar su labor en el ámbito educativo, social y político a favor de la igualdad de mujeres y hombres.2007-02-09

MARTXOAK 8 PROPOSAMENA-PROPUESTA 8 DE MARZO

Hezkuntza komunitateari zabalduriko aurtengo proposamena ZAINTZA gaiaren ingurukoa izango da.
La propuesta de este año a la comunidad educativa girará en torno al tema del CUIDADO.
GAZTELANIAZ

2007-02-07

ABLAZIOAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA-DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA ABLACIÓN

OTSAILAREN 6a: emakumeen mutilazio genitalen aurkako nazioarteko eguna


Mendeetan emazteei ablazioa egitea ohitura izan da Afrikako hainbat populutan. Zein da horren eragina gaur egun?
Aldea dago herri batetik bestera. Adibidez, Djibutin, Somalian, Sudanen edo Burkina Fason emazteen %98ri egin diete ablazioa. Baina ohitura hori biziki hedatua da Saudi Arabian, Yemengo parte handi baten, Indonesian, Malaysian eta Indiako parte batzuetan. Migrazio talde handiak dauden tokietan, AEBetan, Kanadan edo Australian ere, kasu anitz daude. Gauza bera gertatzen da Europan. Osasunerako Mundu Erakundearen arabera, 130 milioi neskak pairatu dute erauzketa. Hau da, urtean bi milioi neskari egiten diete ablazioa; 6.000ri egunean.


++++++++++++++
6 de febrero: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL DE LAS MUJERES
La estimación del número total de mujeres actualmente vivas que han sufrido ablación en África es de entre 100 y 130 millones. Esto significa, considerando la actual tasa de nacimientos, que cada año aproximadamente dos millones de niñas corren el riesgo de padecer algún tipo de mutilación genital femenina. La mayor parte de las niñas y mujeres que han sido víctimas de esta práctica viven en 28 países africanos, aunque algunas viven en Asia. Cada vez se dan más casos en Europa, Australia, el Canadá y los Estados Unidos, principalmente entre inmigrantes procedentes de África y el sudeste asiático.

2007-02-06

Legislación igualdad-Berdintasunaren gaineko legeria


Ley para la igualdad de mujeres y hombres (Documento PDF / Tamaño 292 Kb)
Ley integral contra la violencia de género (Documento PDF / Tamaño 568 Kb)
Ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica (Documento PDF / 30 kb)
Ley de conciliación de vida familiar y laboral (Documento PDF / Tamaño 210 Kb)
Plan interinstitucional del Gobierno vasco de apoyo a las familias con hijos e hijas (Documento PDF / 281 kb)
Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Documento PDF / 137 kb)
IV Plan para la Igualdad de hombres


+++++++++++++++++++++++++++++++

Berdintasunaren gaineko legeria (PDF dokumentoa/ 292 Kb)
Generoko Indarkeriaren aurkako Lege Integrala (PDF dokumentoa/ 568 Kb)
Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua araupetu duen Legea (PDF dokumentua / 30 kb)
Adiskidetzeko Legea (PDF dokumentoa / 210 Kb)
Eusko Jaurlaritzaren Erakundearteko Plana, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko (PDF dokumentua / 281 kb)
Autonomia pertsonala eta mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta sustatzeko legea (PDF dokumentoa / 137 kb)
Euskal Autonomia Erkidegoko gizon eta emakumeen berdintasunerako IV. plana (PDF dokumentoa / 7.534 kb)


REVISTA-EMEKI-ALDIZKARIA

HEMEN aldizkari guztiak eskuragarri!!!!

Puedes acceder a todas las revistas AQUÍ

2007-01-23

Justizia balioak ume eta gazteen eskura jolas batean


JUSTINArekin 10 hodeietatik paseo bat emango dugu.
Gazteenei justiziaren balioak erakutsi nahi dizkie Justina maitagarriak: Berdintasuna, Hezkidetza, Aniztasun funtzionala, Famili ereduak, Ekologia, Eskola-jazarpena, Elkartasuna, Gizarte portaera, Justizia eta Umeen eskubideak.

http://www.justizia.net/JustinaWeb/Juegos/index_eu.htm EUSKARAZ
http://www.justizia.net/JustinaWeb/Juegos/index_es.htm GAZTELANIAZ

2007-01-18

aportaciones de la coeducación a la educación para el desarrolloEl cuestionar el paradigma jerárquico sexo-género nos aporta claves interesantes a la hora de trabajar la educación para el desarrollo:

· La educación como camino que conduce al desarrollo de la identidad de las personas y de los pueblos, al margen de estereotipos que perpetúan las relaciones de dominio y sumisión
· Necesidad de creación y difusión de nuevos materiales escolares, tanto libros como nuevas tecnologías que contemplen las aportaciones de las mujeres y otras culturas a la vida social y a la cultura para erradicar el androcentrismo y etnocentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación, la consiguiente jerarquización e incluso invisibilización de algunos saberes.
· Recuperación y desarrollo positivo, integral y no jerárquico de valores que históricamente han sido considerados masculinos o femeninos ( poder, decisión, independencia, racionalidad, sensibilidad, empatía, responsabilidad, justicia, cuidado, respeto...) y erigirlos como valores humanos.
· Construcción de una convivencia basada en la igualdad y en la equidad, en la que el desarrollo de la autonomía y responsabilidad se hacen indispensables para el desarrollo de la autoridad personal y un adecuado ejercicio del poder personal
· Desarrollo de una Etica basada tanto en la Justicia como en el Cuidado, tanto en el ámbito público como el privado, entendiendo la ética como compromiso derivado precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía, primacía del individuo, reconocimiento de derechos, justicia, etc., como es la condición de los seres humanos como incluidos en una red de relaciones interdependientes y la necesaria responsabilidad que se deriva de ello. Siempre aplicado tanto a las personas próximas, como a las no tan cercanas. Es evidente que formamos parte de un sistema junto con el resto de la humanidad y del planeta. Entre el modelo de la justicia como reciprocidad, del contrato, y el del cuidado como don voluntario, como caridad, está la responsabilidad y la solidaridad.

2007-01-17

TESTULIBURUAK ETA CURRICULUM IZKUTUAREN GARRANTZIA- Ikasliburuetan neskei ez zaie eredurik ematen


ITURRIA: BERRIA

Begoña Bilbao EHUko Didaktika eta Eskola Antolakuntza irakaslea

«Ikasliburuetan neskei ez zaie eredurik ematen»
Curriculum ezkutuaren garrantzia azpimarratu duzue zuen lanetan. Hau da, curriculumetan lantzen ez denaren balioa.

Kontatzen ez denak garrantzi handia dauka. Eta esan behar da mutilentzako ereduak argiak direla, agiriko curriculumaren bitartez zabaltzen direlako. Hau da, eurek identifikaziorako ereduak jasotzen dituzte. Edo jasotzeko aukera daukate, mutilak agertzen direlako ikonografian, eduki guztietan. Erregeak izan, langileak izan, gizonak dira. Emakumeen eginkizunak, batez ere, amaren papera edo etxeko lanekin lotutakoa da, bestetarikoak baino. Hau da, mutilen besteko ereduak jasotzeko aukerarik ez zaie ematen neskei. Curriculum ofizialak agintzen du hori saihestu behar dela, eredu maskulino eta femeninoa eta generoa landu behar dela, maila berean jarri beharko litzatekeela, baina ez da egiten.
DBHra iritsi den 14 urteko neska batek historia liburua hartu eta emakumeek ez dutela ezer egin pentsatu beharko du.

Eta ez dutela ezer egin behar. Etorkizunerako bere aukerak eskola liburuetan markatzen dira. Liburuetan oraina erakusten dute, baina baita gerorako aukerak ere. Neskak ez badu eredurik, ez badu ikusten zer egin dezakeen, ez daki ezer. Eta hortik kanpo ez bazaio ematen...

Zer eskatu beharko litzateke hau guztia aldatzeko?

Administrazioak gehiago zaindu beharko luke, beste eduki batzuk zaintzen dituen bezala. Hori eduki inportantetzat hartu beharko luke. Mapak begiratzen diren moduan, pertsonaia batzuk ere bereziki azpimarratu behar dira. Eskatu behar da hori zaintzea, eta begiratu ea betetzen den, onespena emateko. Ezinbestekoa behar luke.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...