2008-07-26

QUEEREKINTZA

Sexualitate askatasunarengatik lan egiten dugun elkarte bat gara, askapen hau politiko, zein gizarte edo ekonomiko arloetan lortu nahian gabiltza. Gure askapen kontzeptua pertsonen errespetu eta berdintasunean oinarritzen da, beraz, hartatik hasiz edozein ideia, aukera edo nahi, etab...errespetagarritzat joko ditugu. Horregatik, ez dugu sexualitate ezberdinez hitz egingo, baizik eta sexualitate anitzez... JARRAITU


Una asociación que lucha por la liberacion de la sexualidad tanto política, como económica o social. Nuestra idea de liberación parte de la base de igualdad y respeto de todas las personas, por lo que en estas claves cualquier práctica, gusto, opción, etc... es igual de vaáida, por ello nunca hablaremos de diferentes sexualidades sino de multitud de ellas... CONTINUA2008-07-21

"Toda religión oprime a la mujer"-NAWAL AL SAADAWI Feminista egipcia


FUENTE EP: Los ojos de esta luchadora egipcia por la libertad y la igualdad transmiten una inagotable curiosidad. Dejó la psiquiatría para dedicarse de lleno a la literatura. Autora de La cara oculta de Eva (1970), Mujeres y sexo (1972) o Mujer en punto cero (1973) fue cesada de su puesto de directora de Sanidad Pública y la revista que editaba, clausurada. Siguió escribiendo y hablando en público de la situación de la mujer árabe y de los derechos humanos. En 1981 fue encarcelada. Desde allí siguió escribiendo como pudo ya que le quitaron papel y lápiz. Tras salir de prisión, en 1983, fundó la Asociación Solidaria de Mujeres Árabes para “quitar el velo de las mentes” de las mujeres árabes.

ENTREVISTA EP
2008-07-18

Emakumeen lanbideak eta zereginak-Profesiones, oficios y tareas de als mujeres en Bizkaia-BFA-DFB


Liburu honen helburu nagusia emakumeen ekoizpen jarduera erakustea da, hau da, urteetan zehar ikusi ez den edo gutxietsi den hori irudi grafikoen, argazkien, bidez erakustea gaur arteko ibilbide historikoa eginez. Egungo gizarteak berdintasunerako eta genero bereizkeria ezabatzeko helburu zehatzak ditu eta, ildo horretan, oinordetzan hartu dugun gizarte honetako esparru guztietan emakumeek izan duten parte hartzeari buruzko memoria historikoa berreskuratzeko eskatzen du...

El presente libro tiene como principal objetivo visibilizar lo que ha permanecido invisible o ha estado minusvalorado durante años, la actividad productiva de las mujeres, a través del recurso de la imagen gráfica, de la fotografía, en un recorrido histórico hasta la actualidad. Nuestra sociedad actual, con objetivos decididos por la igualdad y por la eliminación de la discriminación de género, demanda la recuperación de la memoria histórica en cuanto a la implicación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad de la que somos herederos y herederas...

2008-07-14

Erreakzioa-Reacción -¡AQUÍ Y AHORA! NUEVAS FORMAS DE ACCIÓN FEMINISTA----HEMEN ETA ORAIN! EKINTZA FEMINISTAREN MOLDE BERRIAK

2008ko uztailaren 10etik irailaren 21era (REKALDE ARETOAN-bilbo)

Del 10 de julio al 21 de septiembre de 2008 (SALA REKALDE-BILBAO)

Hemen eta orain! proiektuaren bidez, elkartzeko, hausnartzeko, eztabaidatzeko eta aurre egiteko gune bat eratu nahi dugu, pentsamendu feministak, queer politikek eta diskurtso postkolonialek jarduera artistikoan sartzen dituzten jarduteko moldeak lantze aldera. Proiektuak izaera bikoitza du, batetik, lanen erakusketa izango baita, eta, bestetik, materialen artxiboa eta dokumentazioa egingo baita. Proiektuaren bidez, jardute artistiko horren ikuspegi zabala eskaini nahi dugu, aldizkariak, fanzineak, bideoak eta marrazkiak erakutsiz.

Carmen Nogueira artistak diseinatu duen gailu baten bitartez, rekalde aretoko Kabinete Abstraktuan, zine formatuan lanean aritu diren talde feministen eta queer taldeen lan ugari jarriko ditugu ikusgai, zine euskarrian ekimen asko egin baitira.

Azken urteotan, gure inguruan, proposamenak askotarikoak izaten dira, eta generoari eta sexualitateari buruz egiten diren eztabaidak eta diskurtsoak konplexuagoak eta arazotsuagoak izaten dira. Erakusketa hau hemen eta orain eratu dugu, deigarri izateko asmoz, jendeari ohartarazi eta erne jartzeko, eta ekintza feministaren molde berrietara hurbiltzeko gonbit egiteko.

¡Aquí y ahora! se plantea como un espacio de encuentro, reflexión, debate y resistencia en torno a formas de hacer que incorporan el pensamiento feminista, las políticas queer y los discursos poscoloniales en la práctica artística. Con un doble carácter de exposición de obra y de material de archivo y documentación, el proyecto trata de ofrecer un amplio panorama de esta práctica artística a través de la exhibición de revistas, fanzines, vídeos y dibujos.

A través de un dispositivo diseñado por la artista Carme Nogueira, se presentarán en El Gabinete Abstracto de rekalde los trabajos de diferentes colectivos feministas y queer que han desarrollado su labor también en el formato zine, un medio en el que se han venido desarrollando gran cantidad de iniciativas.

Se puede afirmar que en los últimos tiempos existe una mayor pluralidad de propuestas, de debate, de complejidad y problematización de los discursos sobre el género y la sexualidad en nuestro entorno. Esta muestra se constituye, aquí y ahora, como una llamada de atención, una voz de alerta, una invitación hacia nuevas formas de acción feminista.

TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ

2008-07-11

FEMINISMOS, GÉNEROS E IDENTIDADES-web Purificación Mayobre Rodriguez

Esta Web pretende presentar la teoría feminista como una teoría crítica con un sistema androcéntrico y patriarcal, pero tambien quiere ser crítica con la propia teoría y práctica feminista. De la misma forma se quiere subrayar que el feminismo no es un movimiento monolítico y homogéneo, sino que es plural, y que en él coexisten discrepancias teóricas a la hora de definir el sujeto, el género o la identidad.
Ha sido pensada como una base de datos, una práctica herramienta que guarda y facilita información, permanentemente revisada y en crecimiento. Alberga archivos de texto, presentaciones en Power Point de distintas conferencias y cursos, centenares de enlaces a Internet agrupados por categorías, trabajos de mis alumn@s, más de un centenar de fotografías, libros completos, varias tesis doctorales, una galería fotográfica de mujeres, una amplia relación de referencias bibliográficas y más cosas que irás descubriendo poco a poco y podrás descargar gratuitamente.

2008-07-07

Emakumea hezkuntzan-HEZKIDETZA GIDA-EHBF


Emakumeek paper ezberdinak jokatu dituzte hezkuntzan historian zehar. Mendebaldeko kulturetan, hezkuntzarako eskubidea ukatua izan zaie urte luzeetan. Hasiera batean gizonezko dirudunek soilik zuten hezkuntza jasotzeko aukera; emakumeak etxean geratzen ziren eta garapen intelektuala beraien kabuz eta kasu askotan ezkutuan egin behar izaten zuten.

Beranduago, hezkuntzarako eskubidea lortu arren, neska eta mutilek generoaren araberako hezkuntza jasotzen zuten; gela ezberdinetan eta curriculum ezberdinarekin neskak etxeko lanetarako prestatuz eta mutilak bizi sozialerako.

Mugimendu pedagogiko berrien sorrerarekin batera, eskola mistoak sortu eta neskamutilak espazio berdina konpartitzera pasa ziren, sexu biak gela berean elkartu ziren curriculum berdinarekin. Horrela pentsatu zen sexu parekidetasuna lortuko zela. Baina ondoren ikusi dugu nola ez zen neurririk hartu jendartean bertan sexu batek bestearekiko jasaten zuen zapalkuntza ekiditeko eta, hala, eskolan ere jendartean nagusitzen diren eredu, estereotipo, balioak... urteetan zehar errepikatu direla ikusi da.
Egun, arazoa ez da emakumeak hezkuntzara, irakaskuntzara, ikerketara eta kudeaketara iritsi ahal izatea, baizik eta jarduera horietan duten lekua, bizi duten egoera: hautatzen dituzten titulazio eta ezagutza arloak, beren ibilbide akademiko zein profesionalak, botere guneetan duten estatusa, irakasten diren edukiak, erabiltzen diren metodologiak, baliabide didaktikoak, ebaluazio irizpideak eta tresnak, onartzen diren arautegiak eta aurrekontuak.

Azken finean, hezkuntza jardueretan oharkabean geratzen den sexu bereizkeriak emakumeen auto-kontzeptuan eta lorpen itxaropenetan eragiten dituen ondorioak.

Beraz, ikastetxeak mistoak izateak ez du esan nahi parekidetasuna dagoenik. Ikasgaien ikuspegia erabat androzentrikoa da, emakumeok ikusezintasunean uzten gaitu. Bestalde, osagai sexistak presente daude bai ageriko eta bai ezkutuko curriculumetan (hizkuntzan, materialean, jarreretan, balioetan...).

2008-07-02

CURRICULUMak Hezkidetza oinarri-Miren Aranguren-Maider Gonzalez


...Zergatik diogu egungo hezkuntza sistema sexista dela?

Hainbat arrazoi eman genitzake hori baieztatzeko; argi ikus dezakegu gure neska-mutilek ikasten dituzten edukiak erabat androzentrikoak direla eta emakumea ia ikusezina dela. Bestetik, eskola egun batez ikasgela bat behatzea baino ez dago, konturatzeko sistemak sexuaren arabera ezarritako rol eta balioak erreproduzitu egiten direla.

Hori espazioaren erabileran ikus dezakegu, sexuaren araberako ikasketen hautaketan, erabiltzen diren materialetan agertzen diren adibide eta ereduetan, batzuekin eta besteekin erabiltzen den hizkuntzan, aurreiritzi eta estereotipoetan, ikastetxearen antolaketan, ikasle, guraso eta irakasleen artean dauden harremanetan, eta noski, egun oraindik ere, ikastetxeetan gertatzen diren eraso sexistetan, adibidez.

Baina hezkuntza sistemak ezin du sistemaren ispilu soil izan.

Eskola eraldaketa sozialerako bitarteko bihurtu beharra dago, hortaz, ezberdintasun sozialak gainditzeko eta sexuen arteko eskubide eta aukera berdintasuna bermatzeko tresna izan behar du. Eta hala, Euskal Curriculuma biharko Euskal Herria sortzeko bitartekoa izango bada, eta jendarte parekide batean oinarrituriko Euskal Herria nahi badugu, ezinbestekoa da Curriculum hezkidetzagilea.

Horregatik, Euskal Curriculuma ezin da mugatu ikasleei egungo jendartean aritzeko beharrezkoak diren gaitasunak ematera, alderantziz, egungo jendartea eraldatzeko abileziak eskaini behar dizkie...

Miren Aranguren eta Maider Gonzalez

Euskal Herriko Bilgune Feministako kideak2008-07-01

ALARDE IRUN-Istilurik gabe, baina banatuta


Alarde mistoan 1.000 bat gizon eta emakumek hartu dute parte, iaz baino 300 gehiago, eta lehen aldiz komandantea emakume bat izan da.

Iñigo Lamarca Arartekoa; Izaskun Moyua Emakundeko zuzendaria; eta Aralarreko, EBko eta ANVko ordezkariak desfilean izan dira. Aurrekoetan baino ikusle gehiago bildu dira, eta ez da oihurik ezta irainik ere entzun.

ITURRIA EITB24


Iaz bezala, Irungo alarde mistoko gizon-emakumeek arazorik gabe egin ahal izan dute beren ibilbidea. Baina aurten ere aparteko alardea egin behar izan dute; Udalak, berriro ere, soilik tradizionalari egin dio harrera...

ITURRIA BERRIA

--------------

...el Alarde mixto, integrado por más de un millar de hombres y mujeres, unos 300 más que el año pasado, y por primera vez con una mujer como comandante.

El Ararteko, Iñigo Lamarca; la directora del Instituto Vasco de la Mujer Emakunde Izaskun Moyua; así como representantes de Aralar, Ezker Batua y ANV han apoyado este desfile, que ha contado con más espectadores que en años precedentes y contra el que no se han escuchado gritos o insultos.

FUENTE EITB24


En pleno siglo XXI, cuando el mundo pretende avanzar con determinación de rango legal hacia la plena igualdad, ni a las instituciones ni a los partidos que las sustentan se les pueden tolerar actitudes como las que todavía se permiten algunos políticos en nombre de la «tradición» en su acepción más troglodita.

EDITORIAL GARA

FOTOS ALARDE MIXTO IRÚN (DV)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...