2008-07-18

Emakumeen lanbideak eta zereginak-Profesiones, oficios y tareas de als mujeres en Bizkaia-BFA-DFB


Liburu honen helburu nagusia emakumeen ekoizpen jarduera erakustea da, hau da, urteetan zehar ikusi ez den edo gutxietsi den hori irudi grafikoen, argazkien, bidez erakustea gaur arteko ibilbide historikoa eginez. Egungo gizarteak berdintasunerako eta genero bereizkeria ezabatzeko helburu zehatzak ditu eta, ildo horretan, oinordetzan hartu dugun gizarte honetako esparru guztietan emakumeek izan duten parte hartzeari buruzko memoria historikoa berreskuratzeko eskatzen du...

El presente libro tiene como principal objetivo visibilizar lo que ha permanecido invisible o ha estado minusvalorado durante años, la actividad productiva de las mujeres, a través del recurso de la imagen gráfica, de la fotografía, en un recorrido histórico hasta la actualidad. Nuestra sociedad actual, con objetivos decididos por la igualdad y por la eliminación de la discriminación de género, demanda la recuperación de la memoria histórica en cuanto a la implicación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad de la que somos herederos y herederas...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...