2008-11-30

HITZALDIAK: KURDISTANGO EMAKUMEAK: erresistentzia eta errebeldia-CONFERENCIAS

Jendarte eta politika bizitzan Kurdistango emakumeek era eraginkor batez parte hartu ohi dute: ezagunak dira tribu batzuetako emakume aitzindariak, euretako batzuk matxinadak zuzendu, hiriak gobernatu eta gerrillan ere parte hartu dute. Dozena bat erakunde eta egunkari feminista ari dira lanean, emakumeen nazioarteko eguna ospatzen da, emakumeak trebatzeko zentro batzuk ireki dira, gatazka honen gaineko jardunaldiak, kongresu eta hitzaldiak ere oparoak dira eta etxe-aterpe ezkutuak ere badituzte “ohorezko gaitzak” eragindako emakume bikatimei babesa emateko.
Euren kultura eta erlijio barruan emakumeek euren egoera jakin bati eutsi diote, hasi hasieratik parte hartzaileak izan direlarik. XX mendean, baita XIX mendean ere, bazeuden emakumeek zuzendutako tribuak zein kurduen klan nagusiak, eta honek gaur arte iraun du.
Turkiak kurduen aurka erabiltzen duen errepresioaren baitan desagertuen gaia ere badago. Kurdu emakumeak 1997az geroztik, “Larunbatetako Amak” deiturikoarekin antolatzen dira. Ama hauek euren seme alabak, gizonak eta anaiak non dauden jakiteko borrokatzen dute. Maiatza Plazako emakumeek egiten duten bezala, Estambuleko hiri erdiko plaza batean biltzen dira larunbatero eta hortik datorkie izena.
Askapen Mugimenduaren ondorioz, emakume kurduek oso jauzi kualitatibo garrantzitsua eman dute euren parte hartzeari dagokionez, bai askapen mugimenduan bertan, zein gainontzeko erakunde politiko eta sozialetan ere, batez ere Ipar Kurdistanen. Askapen mugimenduak, egitura feudalak hein batean gainditzea eta euren erakundeetan emakumeen parte hartzea eta gizartearen dinamizazioa ekarri du.

Suzan Samanci (escritora feminista)
Gaia: Lengua, Identidad, Cultura
Bilbo: asteazkena abenduak 3 (Castellano)
Igorre, osteguna. abenduak 4 (Castellano)

Melike Yasar (Oficina de Mujeres por la Paz en Alemania)
Gaia: Exilio kurdo en Europa
Bilbo, asteazkenean, abenduak 10 (Castellano)
Sopela osteguna, abenduak 11 (Euskara)

MELIKE S. (exiliada politica)
Gaia: Las Mujeres frente al conflicto
Bilbo, asteazkenean, abenduak 17 (Castellano)Portugaleten osteguna abenduak 18 (Castellano)

2008-11-28

MUNDU DESOREKATU HONEN 100 IRUDI-100 IMÁGENES DE UN MUNDO DESIGUAL-BOB SUTCLIFFE
Gaztelerazko bertsioaren izenburua:
100 imágenes de un mundo desigual.

2005ean Icaria argitaletxeak eta Intermón-Oxfam erakundeak argitaraturik.
Bartzelona. (www.icariaeditorial.com) (http://www.intermonoxfam.org/)
Euskarazko bertsio hau 2008an argitaratu da.
ITURRIA: Testua HEGOAren, Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari
buruzko Ikasketa Institutuaren, webgunean.
Formatu elektronikoan soilik argitaratzen den liburu hau, 100 imágenes de un mundo desigual izenburupean egile berak gazteleraz idatzitakotakoaren bertsio gaurkotu eta euskaratutakoa da. Testuak mundu mailako desberdintasunekiko eta bere eragileekiko hurbilpen zabala eskaintzen digu, datu estatistikoen, irudien, mapen eta iruzkinen bitartez, era honetan disparekotasunerako faktoreak aztertuz herrialdeen, eskualdeen, sexuen, gizarte klaseen, eta talde ekonomikoen zein etnikoen artean.
Dokumentu hau eskuragarri duzu hemen.
..............................
Este libro en formato electrónico es una versión actualizada y traducida al euskara del texto en castellano del mismo autor bajo el título: 100 imágenes de un mundo desigual de Bob Sutcliffe. Por medio de cifras, gráficos, mapas y comentarios, nos ofrece una amplia aproximación al problema de la desigualdad y sus causas a nivel mundial, analizando los factores de inequidad entre países, regiones, sexos, clases sociales, y grupos económicos o étnicos.
Puedes descargar el texto íntegro pinchando
aquí.

2008-11-26

BIDEOA: az 25-----------25 n MANIFA BILBO

CHARLA DEBATE: VIOLENCIA EN LAS RELACIONES LGTB-----ALDARTE: Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales


Azaroaren 27 noviembre


19:30 h en ALDARTEn 19:30etan


ELENA OLAORTUA


Charla en la que se intentará dar a conocer esta realidad que existe pero que se desconoce y que a todos los niveles se mantiene invisible, lo que hace mucho más difícil reconocerla…


Askorentzat oraindik ezezaguna den errealitatera hurbilduko digun hitzaldia, maila ezberdinetan ikusezina dena, horregaitik da hain zaila ezagutzea...ALDARTE: Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales c/Berastegi, 5 - 5º Dptos 8 y 9 · Bilbao · Teléf: 944237296 · web@aldarte.org · aldarte@aldarte.orgDocumento adjunto Documento

2008-11-25

BILBO manif-AZARAROAREN 25a-EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA 25-N Dia Internacional contra la violencia hacia las mujeres


MANIFESTAZIOA AZAROAK 25- BILBO
25 NOVIEMBRE MANIFESTACIÓN BILBAO

ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30

Azaroaren 25ean, EMAKUMEEN AURKAKO BORTXAKERIA ERROTIK DESAGERRARAZTEKO NAZIOARTEKO EGUNEAN, Koordinadora Feminista honetako elkarteek berriro ere adierazpen bat egin behar dugu emakumeok jasaten dugun bortxakeria salatu eta honen kontrako asmo sendoa erakusteko.

Gizonek emakumeen aurka eragiten duten bortxakeria hainbat izaera eta baldintzatako emakumeengana iristen da, herrialdeak zeharkatzen ditu eta ez du diru-sarrera eta heziketa-mailarik errespetatzen. Arazo unibertsala da, munduko emakumeak tragikoki batzen gaituen arazoa.

Emakumeen aurkako bortxakeria ezin da aztertu eta landu bizi duguneko gizarte eredu sexista kontuan hartu gabe, egiturazko arazo larri bati egin behar baitiogu aurre, eta arazo hori konpontzeko patriarkatua eraitsi beharra dago.

Azken urteetan egindako lanari esker lortu dugu harreman afektiboetan oinarritutako indarkeriaren aurrean begiak zabaltzea; indarkeria hori ikustezin egiten zuen benda begien bistatik kenduz. Zoritxarrez ordea, indarkeria moten fragmentazioa ekarri du horrek eta indarkeria sexista bere osotasunean ikustezin egitea ere bai.

Behingoz argi utzi nahi dugu gizonek emakumeen aurka eragiten duten bortxakeria kontu publikoa dela eta gizarte osoaren aktibazioa eta inplikazioa eskatzen dituela: emakumezkoena, gizonezkoena, komunikabideena eta erakunde publiko eta pribatu guztiena. Elementu horiek guztiak kontuan hartzen ez dituen oro txatalak jartzea izango da eta ez arazoari errotik heltzea, eta bitartean emakumeak irainduak eta erailak izango gara.

EXIJITZEN DUGU:
- Genero indarkeria kasuen ardura duten epaitegiek beregain har dezatela emakumeok jasaten ditugun indarkeria sexista kasu guztien ardura.

- Jabekuntza,maila indibidual nahiz kolektiban garatzeko prozesuei bultzada ematea eta emakumeon arteko antolaketa eta talde eraketak sustatzea indarkeriari aurre egiteko giltzarri gisa.

- GIZONEN errakzioa: jarduneko inplikazioa izan dezatela, gure gizartean emakumeen aurka eragiten den bortxakeria matxista salatzean eta deitoratzean, bai eta sexu bat bestearen gainetik dagoela oinarritzat ez duen gizonezkotasun eredu berriak sortzean.

-Gizartearen eta herritarren HEZIKETA, emakumeen aurkako bortxakeria sorrarazten duten kasuak errotik deuseztatzeko eta errespetu eta berdintasunezko harremanak sustatzeko.

- KOMUNIKABIDEEN konpromisoa eta inplikazioa emakumeak iraintzen dituzten irudi, lengoaia eta eduki sexisten aldaketan duten erantzukizunagatik, hori ere bortxakeria dela irizten baitiogu.

- ERAKUNDE PUBLIKOEN estrategia argi eta zehatzak. Herri administrazioaren inplikazioa bortxakeria patriarkalaren aurkako borrokan, babeserako eta salaketara behar adinako baliabideak erabiltzea, bai eta prebentzio eta prestakuntza planak sortu eta heziketa bide formal eta informalen bidezko kanpainak bideratzea ere. Gaur egunean eta etorkizunean emakumeak autonomoki bizitzeko dugun eskubidea bermatuko duten neurriak hartzea, alegia.


HORREGATIK, AZAROAREN 25 HONETAN DEI EGITEN DIEGU GIZARTE HAU OSATZEN DUGUN EMAKUME ETA GIZONEI ERASO EGITEN DIGUTENEI ERANTZUN ARGIA EMATEKO. EZ DITUGU NAHI GURE BIZITZAREN ARLO BATEAN ERE
------------------------------

En este 25 de Noviembre, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, las organizaciones de esta Coordinadora Feminista, otro año más, nos tenemos que manifestar para denunciar y mostrar nuestro más firme rechazo hacia la violencia que sufrimos las mujeres.

La violencia de los hombres contra las mujeres afecta a mujeres de diferente índole y condición, atraviesa nacionalidades, niveles de ingreso y educación.Es un problema universal que nos une trágicamente a las mujeres del mundo.

La violencia contra las mujeres no se puede analizar y tratar al margen del modelo sexista de sociedad en que vivimos ya que nos enfrentamos a un problema estructural y grave que requiere para su solución acabar con el sexismo.

En los últimos años hemos conseguido eliminar la venda que nos impedía ver la violencia sexista en el marco de las relaciones afectivas pero por contra esto ha conllevado una fragmentación e invisibilidad de la violencia sexista en su conjunto.

Hoy ya sabemos que no se puede analizar la violencia física sin el efecto devastador de la violencia sicológica y sin el daño constante de la violencia que no deja marcas visibles pero que coarta la libertad y capacidad de decisión de todas las mujeres.

Queremos dejar de una vez claro que la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es un asunto público y una violación de los Derechos Humanos que requiere la activación e implicación de toda la sociedad: mujeres, hombres, medios de comunicación y de todas las instituciones públicas y privadas. Todo lo que no tome en cuenta estos elementos será parchear y no atajar el problema de fondo y ser mujer seguirá siendo motivo de discriminación.

EXIGIMOS:

-Que los juzgados de violencia de genero se encarguen de toda las formas de violencia sexista que sufrimos las mujeres.

-Apoyar los procesos de empoderamiento individual, colectivo de las mujeres así como fomentar la organización de las mujeres como elementos claves para hacer frente a la violencia.

-La reacción de los HOMBRES: que tengan una implicación activa tanto en la denuncia y el rechazo social a la violencia machista que se ejerce contra las mujeres en nuestra sociedad como en la creación de nuevos modelos de masculinidad que no partan de la supremacía de un sexo sobre otro.

-EDUCACIÓN social y ciudadana que permita erradicar las causas que generan la violencia contra las mujeres y promover relaciones de respeto y equidad.

-Compromiso e implicación de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN por su responsabilidad en el cambio de las imágenes, el lenguaje y los contenidos sexistas que claramente denigran a las mujeres y que también consideramos violencia.

-Estrategias claras y concretas de las INSTITUCIONES PUBLICAS. Implicación de la administración pública en la lucha contra la violencia patriarcal, el empleo de los recursos suficientes para la protección y denuncia así como la creación de planes de prevención, formación y campañas a través de los canales educativos formales e informales. Medidas que garanticen en la actualidad y a futuro el derecho de las mujeres a vivir autónomamente

ES POR ELLO QUE EN ESTE 25 DE NOVIEMBRE HACEMOS UN LLAMADO A LAS MUJERES Y HOMBRES QUE FORMAMOS ESTA SOCIEDAD PARA QUE DEMOS UNA RESPUESTA CONTUNDENTE A AQUELLOS QUE NOS AGREDEN. NO LOS QUEREMOS EN NINGÚN ÁMBITO DE NUESTRAS VIDAS.

AZ 25- GENERO INDARKERIA HEDABIDEETAN-Kazetarion Berdinsarea (Genero Ikuspegia duten Kazetarien Euskal Sarea)


Hona hemen Azaroak 25-a dela eta Maite Asensio eta June Fernández, Kazetarion Berdinsarea-ren kideek idatzi duten artikulua.

Kazetarion Berdinsarea (Genero Ikuspegia duten Kazetarien Euskal Sarea) osatzen dugunok biziki kezkatuta gaude hedabideek genero indarkeriari ematen dieten tratamenduagatik. Askok “indarkeria matxista” kontzeptua bere egin duten arren, oro har, gertakari isolatuak bailitzan aurkezten dituzte gizonek emakumeei egindako tratu txarrak, erasoak, bortxaketak eta hilketak. Gure ustez, ordea, arazoaren jatorrira jo behar dugu kazetariok, eta argi azaldu emakumeen aurkako indarkeriaren oinarria sistema patriarkalean eta genero desberdintasunean dagoela, hots, historikoki gizonek emakumeak mendean hartu izanaren ondorio dela.

Hedabideek nolabait iritzi publikoa gidatzen eta eztabaidak gizarteratzen dituzten aldetik, kazetariok ardura handia dugu auzi honetan. Jendarteak ulertu behar du denoi dagokigula bortizkeria sexista eta emakumeekiko diskriminazio oro desagerraraztea; hedabideok gure eguneroko jardunean genero ikuspegia txertatzen badugu, mezu hori plazaratuko dugu, eta gai horren gainean gogoeta egitera bultzatuko ditugu zenbait gizon eta emakume. Hori dela eta, gaur, azaroak 25, Genero Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunean, hausnarketarako deia egin nahi diegu genero indarkeriari buruzko informazioa tratatzen dutenei, baita informazio horri nolako tratamendua eman erabakitzen dutenei ere...

Izan ere, ezin diegu emakumeei indarkeria sexistaren errua egotzi. Ezin ditugu tratu txarrak salatzen ez dituzten emakumeak estigmatizatu, bizi duten egoera tamalgarri eta arriskutsuaren errudun bihurtu. Aldiz, genero indarkeria jasaten duten andreek bikotekideekiko mendekotasun psikologiko eta, sarritan, ekonomiko larria dutela azaldu behar dugu, eta horrek erasotzaileari aurre egitea eragozten diela nabarmendu. Ahalegin berezia egin behar dugu, gainera, etorkinen, prostituten, gazteen edota diskriminazio bikoitza jasaten duten beste emakumeen egoeren berri ematerakoan.
Halaber, genero indarkeria jasaten duten emakumeak biktimizatu ordez, eredu positiboak helarazi behar dizkiegu, tratu txarrak salatu eta gainditu dituzten andreena, esaterako.Era berean, ezin ditugu gizonen jarrera sexistak eta ekintza bortitzak justifikatu.
Kazetarion Berdinsareko kideok haserre handiz irakurri eta entzun ditugu horrelakoak, genero indarkeriaren ondorioz hildako emakumeen kasuez jardutean. “Zorrek itota” omen zegoen urrian Santurtzin zendutako Doccas Daviden bikotekide eta ustezko hiltzailea, hainbat berripaperetan irakurri genuenez. Eta behin eta berriro esan digute uztailean Iruñean zendutako Nagore Laffageren ustezko hiltzailea gizon “ona”, “normala” eta “langilea” dela. Adierazpenon ondorioz, badirudi genero indarkeria kasualitatez gertatzen dela, haserrealdi baten ondoren, eta ez jendartean sustraituta dagoen eredu sexistaren eraginez.
Ildo horretan, harrigarria iruditu zaigu hainbat hedabidek “hilketa pasional” kontzeptua erabiltzen jarraitzea. Hau da, batzuen ustez, pasioak bultzatzen ditu gizonak emakumeak erasotzera. Nolako kontzientzia hartu behar du jendarteak hedabideetatik horrelako ideiak plazaratzen baditugu? “Etxe barruko indarkeria” edo “bikotekideen arteko indarkeria” kontzeptuak erabiltzeak ere erasoen jatorri sexista lausotzen du.
Gertakari bortitz bat deskribatu ordez, kazetari batzuek datu globalak ematen dituzte eta, testuinguruaren berri emateko, iturri adituetara jotzen dute. Lankide horiek zoriondu nahi ditugu, eta gure eskerrona adierazi.
Kazetarion Berdinsarea osatzen dugunok guri egindako erasotzat sentitzen dugu emakumeek jasandako oldar bakoitza. Horiei buruzko informazio zuzena eta arduratsua eskainiz, genero indarkeria gaitzetsi eta emakumeei elkartasuna eta babesa adieraziko diegu.


AZ-25-N ELKARRIZKETAK EUSKADI IRRATIAN- ENTREVISTAS EN RADIO EUSKADI

Argitan Elkarteko kideak diren Arantxa Rojo eta Esther Lopez Monje elkarrizketatu dituzte "Faktoria" saioan, Emakumeen kontrako indarkeria salatzeko nazioarteko eguna den honetan.Entrevista en Boulevard a la directora de Emakunde Izaskun Moyua y a la diputada balear y ex directora del instituto de la mujer Isabel Llinás

ESCUCHAR ENTREVISTA

AZARAROAREN 25a-EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA 25-N Dia Internacional contra la violencia hacia las mujeres

BERRIA----Instituzioek gizonei erantzukizuna eskatu diete, indarkeria ezabatzeko
Herritar eta erakunde guztien beharra nabarmendu dute instituzioek genero indarkeriari aurre egiteko.

GARA: Egun asko baina berriz ere aldaketa gutxi
Emakumeen kontrako Indarkeriaren aurkako Egunaren harira, salaketarako eguna izango da gaur. Euskal Herrian makina bat lagun aterako dira kalera, aurtengoan ere bost heriotza eta eraso andana eragin dituen fenomenoa gaitzetsi eta behingoz arazoari errotik heldu eta amai dadin beharrezkoak diren neurriak har daitezela eskatzeko, iaz egin zen bezalatsu.

EITB: Bost emakume hil dira Euskal Herrian genero indarkeriaren ondorioz 2008an
Euskal Herriko hiriburuetan kontzentrazioak egingo dituzte gaur arratsaldean Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Eguna ospatzeko helburuarekin. Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea edota Baionan izango dira protestak, baita Euskal Herriko hainbat herrietan ere.

EITB: La violencia machista se cobra la vida de 5 mujeres en Euskal Herria durante 2008
Las capitales vascas alzarán hoy su voz contra esta "lacra" y protestarán contra la violencia de género a través de multitud de iniciativas.
Las capitales vascas se movilizarán esta tarde con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bilbao, Donostia, Gasteiz, Iruñea y Baiona acogerán las principales concentraciones contra esta lacra, aunque las protestas se repetirán en multitud de municipios vascos.

DIARIO NOTICIAS GIPUZKOA: El teléfono vasco de atención a mujeres maltratadas recibe 220 llamadas al mes.
desde su puesta en marcha en 2006 , se ha duplicado El número de personas asistidas
Instan a los allegados de las víctimas a denunciar la violencia de género para no convertirse en "cómplices"


EL CORREO: Vidas robadas: tras años de silencio, toman la palabra
Huyeron de sus agresores y tras años de terror y silencio ahora toman la palabra

DEIA: El teléfono vasco de atención a mujeres maltratadas recibe siete llamadas al día
El Observatorio contra la Violencia de Género afirma que en esta lacra social “no caben triunfalismos”.
PÚBLICO: El hip hop se moja contra los golpes
Diez cantantes ponen voz, letra y alma a un proyecto anti violencia machista.

2008-11-24

EMAKUMEON MUNDUKO MARTXA---MMM-Llamado a la acción 2010


Emakumeen bizitza aldatu, mundua aldatzeko.

Mundua aldatu, emakumeen bizitza aldatzeko.Cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo.

Cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres.


Nosotras, la Marcha Mundial de las Mujeres, luchamos juntas en contra de las causas de la pobreza y de la violencia sexista.
Diez años después de nuestro primer Encuentro Internacional, nos reunimos en Panxón, Galicia, entre los días 14 y 21 de octubre de 2008. Aquí estuvimos 136 mujeres de 48 países de todos los continentes, para construir propuestas en torno a nuestros campos de acción: Paz y desmilitarización; Bien común; Violencia hacia las mujeres; Trabajo de las mujeres.
Durante estos siete días también nos juntamos a muchas hermanas gallegas y hombres que nos apoyan en un foro público de debates y una feria para defender la Soberanía Alimentaria y la auto-determinación de las mujeres. Además, más de 5.000 personas se manifestaran alegremente en las calles de Vigo domingo, 19, por la mañana. Al sonido de las batucadas, en todos los idiomas creamos ritmos por los derechos de las mujeres, contra el machismo y por la paz.
Nuestras luchas se dan en un contexto de ofensiva de los sectores conservadores, de integrismos religiosos de todos los tipos, incluso el comunalismo, de criminalización de la protesta, negación del derecho de los pueblos sobre sus territorios, creciente militarización y violencia, implementado por los gobiernos que utilizan como excusa “la guerra contra el terror”.
El patriarcado, el capitalismo, el racismo son tres sistemas que se articulan para controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Tanto en el sur como en el norte sus instituciones – gobiernos, grandes empresas, religiones – quieren impedir que alcancemos nuestros derechos e intentan quitarnos los derechos conquistados.
Después de la crisis alimentaria, energética, medioambiental y ética, la crisis financiera evidencia el carácter especulador, expoliador y neocolonialista de estos sistemas. Una vez más el Estado es llamado a subordinarse a los intereses del capital financiero y de las multinacionales, abandonando los pueblos y socorriendo el mercado. Juntas actuamos de forma permanente en la resistencia y en la construcción de alternativas basadas en la paz, justicia, igualdad, libertad y solidaridad.
En 2010 haremos escuchar aun más fuerte nuestras voces entre el 8 de marzo y el 17 de octubre:*Marchas de muchas formas, colores y ritmos abren nuestro calendario de movilización y celebran los 100 años de la declaración del Día Internacional de las Mujeres*Marchas y otras acciones simultáneas alrededor del mundo en torno al 17 de octubre se sumarán a nuestra presencia en Sud Kivu, República Democrática del Congo
Entre el 8 de marzo y el 17 de octubre realizaremos muchas acciones como por ejemplo, afirmando los derechos de las trabajadoras domesticas, de las campesinas o rechazando la promoción de la industria de la prostitución en la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Nuestra actuación sobre varios temas es nuestra referencia para evidenciar las causas y los intereses que impulsan la militarización. Nosotras denunciamos la explotación de nuestras riquezas por las multinacionales que empobrecen a las poblaciones más vulnerables. Interpelamos la responsabilidad de los Estados en el desarrollo de la industria armamentista, que conduce a la violencia hacia las mujeres. No aceptamos que las riquezas naturales de un pueblo sean motivaciones para los conflictos bélicos. No aceptamos ni intervenciones ni amenazas de las potencias imperialistas en la soberanía de otros pueblos. ¡No aceptamos que el cuerpo de las mujeres sea un botín de guerra!


¡NOSOTRAS ESTAREMOS EN MARCHA HASTA QUE TODAS SEAMOS LIBRES!
Panxón, Galicia, 20 de octubre de 2008


2008-11-23

PRENTSAN AZAROAREN 25AREN INGURUKO BERRIAK
Indarkeria sexistaren aurkako emakumearen plataformak esan du "emakumeen heriotzak eta desagertzeak izebergaren" punta direla eta horien aurretik emakumeek pairatu behar izaten dituzten mehatxuei ere garrantzia eman behar zaiela.

Gaur indarkeria sexistaren aurkako emakumearen plataformak aurten gizonezkoen eskuetan hil diren bi emakumeak eta oraindik desagertuta dagoen Lizarrako Maria Puy Perez Ezpeleta gogoratu ditu Iruñean eman duen prentsaurrekoan.Horrekin lotuta esan du "heriotza eta desagertzeak izebergaren punta" direla eta hauen aurretik egoten diren mehatxuei ere behar duten garrantzia eman behar zaiela, jendea horretaz kontzientziatu behar dela egoera lehenagotik salatu ahal izateko. Gaurkoan "arrastoa uzten ez duenaz kontzientziatu" behar dela aipatu dute behin eta berriz plataformako kideek.Arlo ezberdinetan ematen diren (lanean, adibidez) jazarpenak ekintza isolatu bezala ez direla ulertu behar ere salatu dute.Gai honen inguruan, azaroaren 20an Janire Estebanezek biolentzia psikologikoari buruzko hitzaldia eskainiko du ONCEren aretoan, Aralar kalean, Iruñean.Hurrengo asteartean, azaroaren 25ean, hau da, Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Egunean, manifestazioa deitu dute Gaztelu plazan iluntzeko 20.00 Iruñean.


Genero Indarkeriaren Aurkako Gipuzkoako Gizonen Plataforma sortu, eta bortizkeria horren kontrako manifestua sinatu zuten atzo Gipuzkoako 45 gizon ezagunek. Indarkeria sexista gaitzetsi, tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei eta euren seme-alabei elkartasuna eta babesa adierazi, eta auziaren inguruko isiltasuna hausteko deia egin zuten modu horretan. Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidente Rafaela Romerok eskerrak eman zizkien, «beste gizon batzuen axolagabekeriarekin bat ez egiteagatik». «Emakumeek jasaten dute genero indarkeria, baina gizonok dugu arazoa», esan du Pedro Miguel Etxenike zientzialariak, ekimenean parte hartu dutenen izenean. Hain zuzen, gizonei «ahalegin etikoa eta politikoa» eskatu diete, «gure erantzukizuna publikoki onartuz». Hala, emakumeentzat tratu txarrik dakarren «edozein jokabideri aurre egiteko konpromisoa» hartu dute gizon horiek. Etxenikerekin batera, manifestuaren sinatzaileen artean daude, besteak beste, Felipe Juaristi idazlea, Richard Oribe igerilaria, Luis Txillida Txillida-Lekuko zuzendaria, La Oreja de Van Gogh musika taldeko zenbait kide, Alex Ubago eta Mikel Erentxun musikariak, Iñaki Gabilondo kazetaria, Mikel Olaziregi Zinemaldiko zuzendaria eta Xabi Alonso Liverpooleko futbolaria. Emakumeen eta seme-alaben «sufrimendu garrasiarekin» bat eginez, genero indarkeriaren inguruko «isiltasun harresia» hausteko eskatu dute sinatzaileek. «Jakitun gara gizartea ezbehar horren garrantziaz jabetzen ez den bitartean, emakumeen aurkako indarkeriarekin ezikusiarena egiten jarraituko dela», dio manifestuak. Hartara, indarkeria sexistaren aurkako jokabide aktiboa eskatu dute; datozen belaunaldien hezkuntza indarkeriarik gabeko balioetan eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean oinarritu behar dela nabarmendu dute. Era berean, «administrazio publiko guztien arteko koordinazio eraginkorra» galdegin dute manifestuan, kasuak «azkar» ikertzeko, tratu txarrei aurrea hartzeko eta biktimei kalte-ordainak emateko. Ildo horretan, haurrentzako arreta berezia eskatu dute: «Erasotzaileak emakumea jazarri, kontrolatu, jo, umiliatu, iraindu eta beldurtzeaz gain, bere seme-alabak erabiltzen ditu emakumeari min handiagoa egiteko. Haurrak ahaztu egiten dira». Gizartearen porrota Rafaela Romeroren hitzetan, «gizarte demokratikoaren defizit handienetakoa» da emakumeen aurkako indarkeria. Indarkeria hori desagerrarazteko gizarte osoaren konpromisoa behar dela berretsi du: «Heriotza, eraso, masaileko edo irain bakoitzaren atzean, gizarte osoaren porrota dago». Ekitaldia amaitzean, minutu bateko isilunea egin dute, genero indarkeriaren biktimen omenez. Romerok gogoan izan ditu «maite dituztela diotenek jotako emakumeak», baita oraindik «'nahikoa da' oihukatzeko» urratsa egin ez dutenak ere.


2008-11-19

DOHAKO AUTODEFENTSA FEMINISTA TAILERRA-TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA GRATUITO BIZKAIKO EMAKUME ASANBLADA – ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA
ABENDUAREN
13 – 14
DICIEMBRE

DOHAKO
AUTODEFENTSA FEMINISTA TAILERRA


TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA
GRATUITO

IZENA EMAN
94 415 54 83
PARA APUNTARSE

ASTELEHENETIK OSTEGUNERA: 16:00 – 20:00
LUNES A JUEVES : 16:00 – 20:00

BIZKAIKO EMAKUME ASANBLADA – ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA


Para analizar el origen de la violencia sexista e identificar los diferentes tipos de agresiones - Gure zihurtasuna eta burujabetsauna indartzeko - Para tomar conciencia de nuestro derecho a defendernos

- Gure defentsarako hainbat teknika jorratzeko eta ditugun baliabideak ezagutzeko - Para fomentar la solidaridad entre mujeres - Inposaturiko genero rolak auzian jartzeko….AUTODEFENTSA FEMINISTA..!!

Txostena: Genero indarkeria Bilboko nerabe eta gazteen bikote harremanetan-Informe:Violencia de género relaciones pareja de adolescentes y jóvenes BI

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako II. Udal Planean jasota dauden aurreikuspenen esparruan, Bilboko Udalak interesgarritzat jo du ikerlan bat egitea, Bilboko nerabeek eta gazteek, bikoteko harremanari eta genero-arloko indarkeriari buruz egiten dituzten hizketetan, aditzera ematen dituzten sinesmenak, jarrerak eta jarduteak ezagutzeko.
Horretarako, Udalak UPV-EHUko Soziologia Sailaren lankidetza izan du, eta Mila Amurrio andrea izan da ikerlana egin duen ikerketa-taldeko arduraduna. Ikerlana 2007-2008 ikasturtean egin da.
Txosten kuantitatiboa (Pdf formatuan - 1,31 MB)
Txosten kualitatiboa (Pdf formatuan - 7,33 MB)
Txostenari buruzko ondorioak (Pdf formatuan -

----------
El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de las previsiones contenidas en el II Plan Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres de Bilbao, ha considerado de interés la realización de una investigación para conocer las creencias, actitudes y prácticas que expresan en sus discursos adolescentes y jóvenes de Bilbao sobre la relación de pareja y la violencia de Género.
Para ello ha contado con la colaboración del Departamento de Sociología de la UPV-EHU y de la Dra. Mila Amurrio como responsable del equipo investigador que la ha realizado. Se ha llevado a cabo durante el curso académico 2007-2008.
Informe cualitativo (En formato Pdf - 1,31 MB)
Informe cuantitativo (En formato Pdf - 7,33 MB)
Conclusiones del informe (En formato Pdf - 900

2008-11-18

BILBOKO GAZTEEKoso barneratuta dituzte estereotipo sexistak- JUVENTUD BILBAO tiene muy arraigados los estereotipos sexistas-


15 eta 20 urte bitarteko gazte gehienek maitasunari buruz dituzten ideiak eta baloreak, maitasun ereduak eta erakargarritasun eredu femeninoak nahiz maskulinoak gizonek menderapen egiturarenak berarenak dira, EHUren ikerketa baten arabera.
Euskal Herriko Unibertsitateak bilbotar gazteen harremanen eta genero indarkeriaren arteko lotura ikertu du eta genero estereotipo sexistak oraindik ere oso errotuta daudela eta genero indarkeriarekin lotutako egoerak detektatzeko eta horri aurre egiteko baliabiderik ez dutela ondorioztatu du.Analisia Soziologia Fakultateak egin du eta 15 eta 20 urte arteko gazteak izan ditu aztergai.Horrela, ikerketak dioenez, "Bilboko gazte unibertsitarioak sozializatu diren testuinguru kulturalean maitasunari buruz dauden ideiak eta baloreak, maitasun ereduak eta erakargarritasun eredu femeninoak nahiz maskulinoak gizonek menderapen egiturarenak berarenak dira eta ideia eta balore horiek dira bikotearen harremana afektiboak eta sexualak bideratzen dituztenak".Mila Amurrio EHUko irakasle ikerketaren egileetako batek adierazi duenez, bikote harremanak definitzerako orduan berdintasunezko harremanen ezaugarriak aipatzen dituzte gehienbat; baina, berriro ere, mendeko harremanek berezkoak dituzten elementuak agertzen dira kasu askotan: "emakume gazteek babesa eta segurtasuna nahi dute eta mutil gazteek emakume erakargarriak eta ederrak nahi dituzte, harreman sexualetan arrakasta izateko". Horrek guztiak, gainera, estereotipoen eragina indarrean dirauela eta, ondorioz, horrek arrisku egoerak eragiten dituela erakusten du, Amurriok esan duenez,Irakasleak genero bien arteko ezberdintasunak ere azpimarratu nahi izan ditu. Gizonezkoen kasuan, lagunartea maskulinitatea erakusteko esparru gisara ulertzen dute gizonezko askok. Lortutako sariak erakusteko lekua. Neskentzat,ordea, sentimenduak adierazteko eremua da.Gazteek ez dute ez dituzte estrategia egokiak, beren harremanetan genero indarkeria antzemateko eta ulertzeko, ezta horren aurrean erreakzionatzeko ere. Hori dela eta, genero indarkeria helduek dituzten bikote harremanekin lotzen dituzte; konpromisoa, elkarbizitza eta aitatasuna oinarri diren harremanekin hain zuzen.Halere, Amurrio bozeramaile izan duen ikerketa taldeak argi utzi nahi izan du "bikotea izatea ez dela tratu txarren egoerak bizitzeari lotutako zirkunstantzia; bai, ordea, harreman mota". Eta aipagarria da tratu txar kopurua altuagoa izan ohi dela harreman informalagoak dituztenen artean.

ITURRIA--EITB--- FUENTE

-----------------------------

La mayoría de los jóvenes de entre 15 y 20 años reproducen las ideas y valores sobre el amor y los modelos femeninos y masculinos propios de las estructuras de dominación masculina, según un estudio de la EHU-UPV.
La EHU-UPV ha dado a conocer en Bilbao las conclusiones de un estudio llevado a cabo sobre violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes bilbaínos en el que se determina que aún a día de hoy los estereotipos de géneros sexistas están muy arraigados.El análisis, llevado a cabo por la Facultad de Sociología entre estudiantes de 15 a 20 años, refleja además que los jóvenes carecen de los recursos necesarios para detectar y enfrentarse ante una situación de violencia de género.Así, tal y como se ha señalado, los jóvenes reproducen las ideas y valores sobre el amor y los modelos femeninos y masculinos propios de las estructuras de dominación masculina, lo que orienta las relaciones afectivas."Las relaciones de pareja reflejan un rol tradicional masculino muy cerrado que pretende un primer contacto sexual exitoso, mientras que las mujeres están más a la espera participando en el juego seductivo", ha señalado una de las autoras del estudio, Mila Amurrio, quien ha querido remarcar que "los estereotipos funcionan y ello genera situaciones de riesgo".Según ha remarcado Amurrio, otra de las cuestiones que diferencia las relaciones entre ambos géneros es el hecho de que "en el caso del hombre éste debe demostrar su masculinidad en la cuadrilla. Debe mostrar sus trofeos y si no se hace viene la sanción. Por contra en el caso de las chicas el grupo de iguales no funciona igual".Consecuencia de todo ello, los jóvenes no poseen las estrategias adecuadas para la detección de la violencia de género en sus relaciones y, por ello, la vinculan con las relaciones de pareja que tienen lugar en la vida adulta, dentro de relaciones caracterizadas por el compromiso y la paternidad.No obstante, se ha querido destacar que tener pareja no es un hecho vinculado a la violencia de género y sí lo es por contra el modelo de relación. Por ello, se ve un alto grado de maltrato en quienes mantienen relaciones más informales.
¿Qué conclusiones destaca del estudio?
Es curioso que en una población universitaria las causas de la violencia no sean para ellos la diferencia entre hombres y mujeres; vuelven a comportamientos patológicos, cuestiones personales y particulares... No lo consideran un problema social. Sorprende que no sean capaces de identificar la violencia psicológica en sus propias relaciones. No tienen problema para identificar la violencia física y sexual, pero con aquellos comportamientos psicológicos tienen muchas más dudas. Y son los que más se pueden dar en sus relaciones, lo que les hace vulnerables porque no desarrollan estrategias de reacción. Si se puede tolerar porque los relacionan normal en las relaciones, puede derivar en violencia física.
¿No se ha avanzado?
Sí que ha habido un trabajo de prevención desde la escuela, que es la única que de alguna manera ha intentado innovar esos valores. Pero los mensajes que reciben desde las propias cuadrillas y los medios de comunicación son otros. Hoy en día la violencia de género se relaciona directamente con la explícita; el resto se entienden como normales dentro de la relación porque no son capaces de identificar una relación entre iguales. Y nos ha sorprendido esa falta de capacidad se da igual entre chicos y chicas.
¿Por qué? Tiene su origen en los estereotipos, lo que supone que les corresponde a las mujeres en una relación de pareja, esa pasividad y estar; a los varones, tomar la iniciativa, incluso con agresividad, porque es parte de su naturaleza. Siguen pensando que es así.
¿Se mantienen? Así como en otros ámbitos se ha llegado a cierta igualdad, el orden simbólico de roles casi no se ha tocado. El aprendizaje de los valores, de las relaciones se mantiene. Ha empezado la escuela, pero la familia se inhibe, y la televisión refuerza los estereotipos de toda la vida. No hemos incidido en otros modelos de ser hombre y de ser mujer. Aunque a las chicas sí se les han dado más modelos, los chicos siguen teniendo el modelo de siempre, rígido y cruel porque sanciona al que no se comporta según el estereotipo.
¿Qué hacer? Hay que intervenir de forma seria y generalizada, y la única forma de hacerlo es en el ámbito educativo. No hay voluntad política para intervenir en los medios de comunicación desde las administraciones.

El informe constata que en los "ligues" hay más abusos por parte de los chicos. Es decir, obligan a la chica a vestir de un modo determinado o le prohíben verse con ciertas personas. También en estas parejas efímeras ocurren más escenas de violencia en el sexo u obligaciones a mantener relaciones no consentidas.

"Los chicos y chicas reproducen los modelos del hombre dominante", indica Mila Amurrio, directora del grupo de investigación. Así, ellos siguen viendo a ellas como objeto sexual. "Van a la caza, y cuando consiguen la relación sexual, muestran a la chica como un trofeo", ilustra Amurrio. "Creen que para que una relación tenga éxito la mujer tiene que ser atractiva. ¡Y no hace falta que sea guapa, sólo que tenga buen cuerpo!", se escandaliza.
En cambio, las encuestadas dicen que en su pareja buscan a un chico que las proteja y les dé seguridad. Y ven a sus amigas como un ámbito para hablar de sentimientos, no para lucir trofeos.
Curioso: chicos y chicas ven la agresividad en los hombres como algo atractivo.
Los jóvenes identifican y rechazan claramente la violencia física y sexual. Pero no identifican la psicológica. Es decir, creen que presionar para tener sexo o prohibir a la chica ponerse minifalda no es violencia de género. "Ellas creen que pueden ser amadas y maltratadas a la vez", lamenta Mila Amurrio.
El Ayuntamiento de Bilbao ha encargado el informe de la UPV, con motivo de las jornadas Violencia de Género y Gente Joven celebradas este martes en Bilbao con familias de escolares vizcaínos. En dicho encuentro se han dado cita expertos en la materia con padres y madres de escolares vizcaínos.
Alcohol en la primera cita
La mitad de los adolescentes y jóvenes encuestados tenían pareja cuando se realizó el estudio. Estos chavales tienen una visión "romántica" del amor. Dicen que la razón por la que están o estarían con una pareja son los sentimientos y el compromiso con el otro. Claro que la llegada a esa amor tiene caminos más licenciosos.
Las aproximaciones juveniles y los primeros encuentros sexuales suelen estar lubricados con la presencia del alcohol y la fiesta, según evidencian los testimonios de los encuestados. Los autores del informe echan en falta una mejor formación en los colegios.
Lamentan que aunque los alumnos son expertos en métodos anticonceptivos, tienen grandes carencias en torno a las relaciones sentimentales. Necesitan aprender a cómo se construye una pareja igualitaria.
Según explica una de las autoras del estudio, Mila Amurrio, a la pregunta de cómo debe ser un buen hombre y cómo una buena mujer, los adolescentes de la Villa insisten en echar la vista atrás: él debe demostrar su masculinidad en la cuadrilla, exponer sus trofeos… "Y si no se hace, viene la sanción", cuenta Amurrio.
La pareja ideal
¿Y cómo debería ser su pareja ideal? La voluntad de todos es una relación entre iguales. Sin embargo, aparecen también elementos propios de una relación dependiente: las chicas quieren ser protegidas y que les den seguridad, mientras que ellos quieren que las mujeres sean atractivas y guapas.La vinculación de estos estereotipos de género con la posible violencia contra la mujer es notable, a juicio de los responsables del estudio. Por eso advierten de que estos tópicos no pueden continuar por este camino. Y es que de la visión que tengan los adolescentes acerca del sexo opuesto dependerá en buena parte el tipo de relación amorosa que construyan.Por eso, el informe concluye que los jóvenes bilbainos no poseen las estrategias adecuadas para detectar la violencia de género en sus relaciones.
Los encuestados perciben este tipo de violencia como un asunto relacionado con las relaciones de pareja de la vida adulta y carecen de las "estrategias adecuadas" para comprender este fenómeno y reaccionar ante él.
La igualdad que se pretende alcanzar en algunas materias no ha desdibujado tampoco los tópicos en que se mueven los adolescentes de ambos sexos a la hora de ver la televisión, por ejemplo. Así, mientras ellos consumen preferentemente programas de televisión deportivos y películas de acción (en el 80% de los casos), ellas se decantan por los 'reality shows' (el 60%), la prensa o televisión "rosa" (el 40%) y las revistas o webs de moda (el 45%).
Conscientes, pero sólo en la teoría
Respecto al tema concreto de la violencia de género, todos los jóvenes entrevistados se mostraron en desacuerdo con que ésta no represente un problema grave o que ocurra sólo entre las clases sociales más bajas. También negaron que la violencia psíquica sea menos importante que la física. Pero son afirmaciones con matices, porque muchos creen que es un asunto privado y más frecuente en las parejas adultas.
En cuanto a los valores, sí prima la igualdad, aunque en la práctica perduren los estereotipos. Así, los jóvenes muestran un "ruptura con visiones tradicionales" sobre la sumisión de las mujeres en la pareja (el 80%).
¿Y por qué creen que se da la violencia de género? Sólo uno de cada tres encuestados comparte la idea de que se debe a la diferencia de poder entre ambos sexos. Cerca de la mitad la relaciona directamente con la creencia de que las mujeres son inferiores. Datos que corroboran que todavía queda mucho camino por recorrer, también entre los jóvenes.

IPES IRUÑA- RUTH BAIER LIBURUA LO QUE MUEVE TU CUERPO-AUKEZPENA-PRESENTACIÓN


Emakumearen Dokumentazio Gunea eta Liburutegiak Lo que mueve tu cuerpo. Comprender y curar el aparato locomotor gonbidatzen zaitu liburuaren aurkezpenera.


La Biblioteca-Centro de Documentación de las Mujeres de IPES te invita a la presentación del libro Lo que mueve tu cuerpo. Comprender y curar el aparato locomotor de Ruth Baier.

Contaremos con la presencia de su autora
Día/Eguna: 20 de noviembre. azaroen 20.an
Hora/Ordua: 20 horas. 20-etan
Lugar/Tokia: IPES, Tejeria 28 bajo

Ruth Baier


Nació en Hamburgo (Alemania) en 1961. Estudió Filología Hispánica, y posteriormente se diplomó en fisioterapia. Es profesora de yoga y terapeuta sicocorporal, y trabaja como periodista y autora en diferentes publicaciones tanto alemanas como españolas, actividad que combina con conferencias y talleres.

Lo que mueve tu cuerpo, editado por la propia autora, es un libro de salud innovador que combina:
• Aspectos apasionantes de la vida de nuestro organismo.
• La anatomía básica del aparato locomotor y sus lesiones más frecuentes.
• La interpretación de las emociones reprimidas que se muestran por medio del dolor.
• Ejercicios terapéuticos recogidos de una gran variedad de enfoques.


Al hilo de su visión de la salud, la autora ofrece la conferencia "Mi cuerpo y yo".


Más información en:
www.ruth-baier.info
o por e-mail: rbaier.info@gmail.com
Colabora: Ayuntamiento de Pamplona. Iruñeko Udala

2008-11-17

EHUk GAZTEEN ARTEKO HARREMANEI ETA GENERO-INDARKERIARI BURUZ ESKATUTAKO TXOSTENA-CONCLUSIONES DE UN INFORME RELACIONES Y VIOLENCIA DE GÉNERO BILBAO


Mila Amurrio doktoreak zuzendutako txostenaren arabera, gazteek, gainera, genero-indarkeria heldutasunean gauzatzen diren bikote-harremanekin lotzen dute, konpromisoa, bizikidetza eta aitatasuna ezaugarri duten harremanarekin. Horrela, nahiz eta gehiengo zabal batek gizarte-arazo garrantzitsutzat jo eta berdintasunaren lorpenean zenbait alderditan aurrera egin bada ere, oraindik, gizonezkoen menderatze-egituretan oinarritutako harreman-ereduek eta portaerek hor diraute. Ildo horretatik, ikerketak horien bikote-harremanetan indarkeriazko portaeren presentziari buruzko diagnostikoa egiteko premiazko beharra ere azpimarratzen du.
UPV-EHUko Soziologiako Fakultateak ikerketa-lan hori Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko Institutu Publiko eta Itunpeko Ikastetxeetako eta EHUk Bilbon dituen fakultate guztietako lehen ikasturteko 15-20 urte bitarteko gazteekin egin du.
Lan horretako ondorio guztiak bihar asteartea, azaroak 18, 11:30etatik aurrera Lan Ekintzan izango den Genero-indarkeriari eta Gazte-Jendeari buruzko jardunaldian aurkeztuko dira.

De acuerdo con el informe, dirigido por la Dra. Mila Amurrio, los jóvenes identifican además la violencia de género con las relaciones de pareja que tienen lugar en la vida adulta, caracterizadas por el compromiso, la convivencia y la paternidad. Así, aunque una amplia mayoría consideran que se trata de un problema social relevante y en algunos aspectos se ha avanzado en la consecución de la igualdad, perviven sin embargo modelos de relación y comportamiento basadas en las estructuras de dominación masculinas. En este sentido, el estudio señala también la necesidad urgente de realizar un diagnóstico de la presencia de dichos comportamientos violentos en sus relaciones de pareja.
La Facultad de Sociología de la UPV-EHU ha realizado este trabajo de investigación con jóvenes de entre 15 y 20 años de Institutos Públicos y Centros Concertados de Enseñanza Secundario y Bachillerato, y la población universitaria del primer curso de todas las facultades de la UPV en Bilbao.
Todas las conclusiones de este trabajo se presentarán mañana martes 18 de noviembre, en la Jornada de Violencia de Género y Gente Joven que tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en Lan Ekintza.

10 LIBROS DIGITALES-EDITORIAL ENTRE MUJERES- Biblioteca HEGOA


http://www.hegoa.ehu.es/


Signatura: D-1675 ( documento )

Formato electrónico: La_lucha_por_las_necesidades.pdfdocumento

GENERO Y JUSTICIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO / JAQUETTE, Jane .- Lima: Entre Mujeres , 1994 .- Fotocomposición .-(Propuestas: documentos para el debate; 4) .- español mas


Signatura: D-1676 ( documento )


libro

PLANIFICACION DE GENERO Y DESARROLLO: TEORIA, PRACTICA Y CAPACITACION / MOSER, Caroline .- Lima: Flora Tristán ; Entre Mujeres , 1995 .- 1vol; 384pp; 22cms .- inglés mas


Signatura: M-2104 ( libro )

libro

INTERESES O JUSTICIA: ¿ADONDE VA LA DISCUSION SOBRE LA MUJER Y EL DESARROLLO? / ANDERSON, Jeanine .- Lima: Entre Mujeres , 1992 .- 1vol; 46pp; 21cms .-(Cuadernos de trabajo; 2) .- español mas


Signatura: M-1497 ( libro )


2008-11-13

AUTODEFENTSA TAILERRA. ARGITAN- Taller de autodefensa para mujeres-Barakaldo

Azaroaren 25a, Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela eta, Barakaldoko ARGITAN-ek Autodefentsa tailerra antolatu du 15-16 egunetarako. Helburuak: Geurekiko Autoestimua, Konfiantza eta Segurtasuna lantzea, erasoei aurre egiteko teknikak ikastea.
"ERASOEN AURKA, AUTODEFENTSA"
Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de Noviembre, "ARGITAN" Emakumeentzako Aholku Etxea de Barakaldo ha organizado un Taller de Autodefensa para mujeres que tendrá lugarel fin de semana del 15 y16 de Noviembre y se llevará a cabo en el Gimnasio del Instituto de Beurko de Barakaldo.Se trata de trabajar la Autoestima, la Confianza y la Seguridad en nosotras mismas, así como la Solidaridad entre nosotras frente a las agresiones. Además se aprenderán Técnicas para defenderse de las agresiones sexuales."
CONTRA LAS AGRESIONES, AUTODEFENSA"

2008-11-11

HAUR PORNOGRAFIA EZ! blogkanpaina/ Blogcampaña contra la pornografía infantil


Helburua: haur + pronografia hitzak lotzean, bilatzaileek bestelako konbinazio aldarrikatzaile hau bistararaztea.
Blogik bai?
Blogkanpaina honetan parte hartu ahal duzu!
AZAROAREN 20a HAURREN NAZIOARTEKO EGUNAren inguruan
Objetivo: que al realizar una búsqueda combinando las palabras pornografía + infantil aparezca esta campaña de sensibilización.
¿Tienes algún blog? Puedes participar en esta campaña en torno al 20 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...