2012-03-30

Pikete Feminista BILBON

ITURRIA: TAS TAS IRRATIA

Hablamos con Alba, del Pikete Feminista de Bilbao, reivindicando la visibilización del trabajo de las mujeres en casa, la economía de los cuidados, que a falta de porcentajes y estadísticas, se suma de esta forma a la lucha en la jornada de Huelga de hoy.


AUDIO
http://tas-tas.org/web/components/com_podcast/media/PiketeFeminista.mp3

2012-03-25

Sistema erreformari BAI: Amantalak kalera! Martxoaren 29an, etxe hau greban!-SÍ a la reforma general del sistema: delantales a la calle! EL 29M, ¡ESTA CASA ESTÁ EN HUELGA!


Sistema erreformari BAI: Amantalak kalera!
Martxoaren 29an, etxe hau greban!

Pobreziaren feminizazioa errealitate bat da. Murrizketa eta erreformetan ikusi dezagkegun moduan, gure lan eta eskubide sozialen gaineko erasoek ez dute egoera muturrera eraman eta errealitatea prekarizatu, okertu besterik egiten. Ez zaigu kontuan hartzen irtenbide errealak planteatzeko garaian, baina aldiz, ofentsiba kapitalista patriarkaletik eratortzen diren ondorioak zuzen-zuzenean ordaintzen ditugu.

Emakume guztiak, martxoaren 29ko greba deialdiarekin bat egiten dugu, soldatapekoak izan edo ez, kalera aterako gara, aldarrikatzera:
- Etxeko leta zaintza lanak, errekonozimendurik gabeak eta eskubideetan eta garantietan hanka motz direnak, lanak direla, lana dela.

- Egungo sistema ekonomiko eta sozial hau emakumeok egiten dugun lan ikusezinari esker mantentzen dela.
- Nahiz eta urteetan zehar emakumeok egin ditugun eta egun ere egiten ditugun lan hauek estatistiketan eta medio ofizialetan ez atera, ongizatea eta aberastasuna ahalbidetu eta sortzen dutela.
- Bizitza eta pertsonak egon behar dutela sistemaren erdigunean, eta ez egun dauden moduan merkatuak.
- Bada garaia, etxean, eremu pribatuan ere greba egitekoa!!

Horregatik guztiagatik, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxatik dei egiten diogu jendarteari oro har, eta emakumeei bereziki, martxoaren 29an grega egitea gainerako langile klasearekin batera. Eta animatzen zaituztegu, etxeko balkoietan eta leihoetan amantalak, mantalak eskegitzera; etxe hau greban dagoenaren adierazle gisa! Ez garbiketarik, ez erosketarik, ez otordurik...
M-29AN ETXE HAU GREBAN!

--------------------------------------------
SÍ a la reforma general del sistema: delantales a la calle!


EL 29M, ¡ESTA CASA ESTÁ EN HUELGA!


La feminización de la pobreza es un hecho. Los ataques a nuestros derechos laborales y sociales plasmados en reformas y recortes, no hacen más que agudizar y precarizar esta realidad. No se nos tiene en cuenta a la hora de dar soluciones reales pero sí para pagar las consecuencias derivadas de esta ofensiva capitalista y patriarcal.


Ante la convocatoria de huelga del 29 de marzo, todas las mujeres, asalariadas o no, queremos salir a la calle, reivindicando:


- Que el trabajo doméstico y de cuidados, no reconocido y carente de derechos y garantías, también es un trabajo.


- Que el sistema económico y social se sostiene a costa del trabajo invisibilizado que estamos obligadas a realizar las mujeres.


- Que a pesar de no aparecer en las estadísticas ni en los medios oficiales, aporta y genera riqueza y bienestar.


- Que la vida y las personas han de ser el centro del sistema y no los mercados.


- ¡Que ya es hora de hacer una huelga en el ámbito privado!


Por todo ello, desde la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria llamamos a la sociedad en general y, a las mujeres en particular, a secundar la Huelga General el 29 de marzo junto con el resto de la clase trabajadora. Y animamos a manifestar nuestra indignación colgando delantales en las ventanas y balcones de las casas simbolizando el paro en el trabajo doméstico y de cuidados:


EL 29M, ¡ESTA CASA ESTÁ EN HUELGA!

2012-03-22

Todos los dias son 8 de Marzo


FUENTE: LAS FEUTXAS - TAS TAS IRRATIA

Viernes 09 de Marzo de 2012 21:08

Hola feutxas: El programa de hoy nos lo hemos dedicado a todas nosotras y hemos alargado el 8 de marzo ya que creemos que debemos recordarlo  porque todos los dias desde hace muchos años existe la crisis y la discriminación para nosotras. Esperemos que os guste y a seguir luchando por nuestros derechos. Agur y muchos besos.

AUDIO

2012-03-20

'Emakumea etxera bidaliko dute berriz' ANDROMEDA


ANDROMEDA-Euskadi Irratia

2012-MAR.-08

Feminismoari buruzko eztabaida, Krisi ekonomiokoaren testuinguruan, agente politiko eta ekonomikoek emakumea ostera etxera , zaintza lanetara, bidaliko dutela ohartarazi digute solaskideek. 

                  

2012-03-12

MATERIALAK-Emakumeak jabetzeko eskola birtuala-Materiales escuela empoderamiento


iturria: Emakumeak jabetzeko eskola birtuala

Jabetzerako ikastaro eta lantegien helburua da emakumeenganako desberdintasunei buruzko kontzientzia pertsonala nahiz kolektiboa hartzea eta parte-hartze soziala eta politikoa bultzatzea. Izan ere, hori da berdintasun eraginkorra eta egiazkoa lortzeko modu bakarra. Ikastaro eta lantegi horiek esparru aproposak dira sozializazio berriak eta aldaketarako prozesu pertsonalak nahiz kolektiboak sortzeko, genero identitate tradizionalak zalantzan jartzetik abiatuta.
Gune honetan eskola birtual gisa zabalduko ditugu ikastaro eta lantegietan irakasleek emandako apunte batzuk (hainbat gai eta jakintza arlotakoak). Horrela, edonork kontsultatu ahalko ditu ikastaro eta lantegietan parte hartu duen gorabehera.

Apunte teorikoak 2011-2012

 • La construcción social del género y la economía pdf. Amaia Pérez Orozco, Ekonomian doktorea. Zelan ezarri da emakumeak baztertzen dituen ekonomia ikuspegia? Saio honetan ibilbide historiko laburra egingo dugu galdera horri erantzuteko. Ekonomia ikuspegi hori txanponetan bakarrik oinarritzen da, eta, hori dela eta, ezin du sistema ekonomikoaren funtzionamendu osoa ulertu. Bestalde, ekonomiaren ohiko ikuspegiaren oinarrian zehartasun androzentriko dauden argituko dugu eta ekonomia hartuko dugu gizartea eraikitzeko tresna gisa; eta, beraz, moldagarria eta desberdintasun sozial nagusien isla. 
  Saio hau Economía y género ikastaro birtualean dago eta antolatu zuen Latinoamerikako Gizarte Zientzien fakultateak (FLACSO, Ekuadorreko egoitza).
  Gainera, ekonomia feministari buruzko bibliografia ere kontsulta dezakezue, Amaiak berak egindakoa.
 • Islam y derechos humanos pdf. Yaratullah Monturiol islamologoari elkarrizketa. "Feminismo islamikoa mende honetako mugimendurik bizienetariko bat da eta gero eta gehiago haziko da, gelditu gabe. Garai berriek etengabe aldaketetara moldatzea eskatzen dute eta islama horretarako gai da, mami eta oinarria galdu barik. Hain zuzen ere, oinarritik abiatuta eta herriarekin bat eginda hasten da benetako eraldatze soziala".
 • 'Técnicas para hablar en público'pdf. Miriam Ocio Sáenz de Buruaga, psikologoa. Emakumeok beste lanpostu batzuetan sartzen hasi gara eta horietako askotan beharrezkoa da informazioa ematea, konbentzitzea, gogatzea, tratuak egitea, bileretan moderatzaile gisa aritzea, jendaurrean hitz egitea... Trebetasun horiek ez dizkigute irakatsi. Bestalde, emakumeon jabetzeari eta parte-hartze soziopolitikoari begira, garrantzitsua da kontuan hartzea emakumeon lidergoa eta tresnak hartzea arlo publikoan aktiboki parte hartzeko.
 • 'El Romanticismo femenino y las dependencias emocionales' pdf. Coral Herrera Gómez, Humanitateak eta Ikus-entzunezko Komunikazioan doktorea eta Generoaren Teorian aditua (feminismoak, maskulinitateak, queer). Mendebaldeko maitasun kultura XIX. mendeko olatu erromantikotik dator. Garai horretan, gizonak eskubide osoko herritarrak ziren eta emakumeak, debozio eta desira objektuak besterik ez. XII. mendean ere antzera gertatu zen "maitasun adeitsuaren" damekin, orduan emakumeak ziren jauregi eta gazteluetan itxita bizi ziren desira eta mirespen objektuak.
 • Emakumeentzako Autodefentsa Feminista pdf. Maitena Monroy Romero, fisioterapeuta eta indarkeria sexistan aditua. Indarkeria sinbolikoa kultura ereduen bitartez eta genero inposaketaren bitartez egiten da, emakumea eta/edo gizona "izatea" zer den sinbolikoki irudikatuz. Horri esker, emakumeok bizitza bakarrik egitea erabakitzen badugu, ikara sexualean hezten gaituzte, zerbait gertatuko zaigun beldurrean. Zehaztu gabeko mehatxu horrek indarkeria eragiten du emakumeen portaerei eta askatasun indibidual eta kolektiboei dagokienez.  


FUENTE: Escuela virtual para el empoderamiento de las mujeres

Los cursos y talleres para el empoderamiento tienen como objetivo facilitar la toma de conciencia individual y colectiva sobre la desigualdad de las mujeres e impulsar su participación sociopolítica con el objetivo de avanzar hacia la igualdad efectiva y real. Resultan ser espacios propicios para generar nuevas socializaciones y procesos de cambios personales y colectivos, a raíz del cuestionamiento de las identidades de género tradicionales.
En este apartado, a modo de escuela virtual, nos hacemos eco de algunos apuntes teóricos alrededor de los cuales las formadoras basan los cursos y talleres que imparten. Los apuntes, de diversa temática y ámbitos de conocimiento, quedan pues al alcance de quien desee consultarlos, independientemente de que haya participado o no en las formaciones.

Apuntes teóricos 2011-2012

 • La construcción social del género y la economía pdf. Amaia Pérez Orozco, Doctora en Economía. En esta sesión realizaremos un breve recorrido histórico para comprender cómo se ha ido instalando una idea de la economía que excluye a las mujeres y que, al centrarse sólo en las esferas monetizadas, impide comprender el funcionamiento integral del sistema económico. Develaremos los sesgos androcéntricos que están en la base de la visión habitual de la economía, y la entenderemos como una construcción social y, por lo tanto, reflejo de las desigualdades sociales imperantes y transformable.
  Esta sesión forma parte del curso virtual 'Economía y género', organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Ecuador. 
  Además, también podéis consultar la bibliografía sobre economía feminista elaborada por la misma profesora.
 • Islam y derechos humanos pdf. Entrevista a Yaratullah Monturiol, islamóloga: "El feminismo islámico es uno de los movimientos más vivos de este nuevo siglo y seguirá creciendo sin detenerse. Es capaz de adaptarse a los cambios constantes que exigen los nuevos tiempos sin perder su esencia y su base islámica, y es justamente de la base y con el pueblo donde empieza la auténtica transformación social".
 • 'Técnicas para hablar en público' pdf. Miriam Ocio Sáenz de Buruaga, psicóloga. En los puestos que empezamos a ocupar las mujeres es necesario muchas veces informar, convencer, persuadir, negociar, moderar reuniones, hablar en público... habilidades para las que no nos han preparado. Por otro lado, pensando en el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres, es importante concebir su liderazgo y adquirir herramientas para poder participar activamente en la esfera de lo público.
 • 'El Romanticismo femenino y las dependencias emocionales' pdf. Coral Herrera Gómez, Doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual, experta en Teoría de Género (feminismos, masculinidades, queer). Nuestra cultura amorosa occidental es hija de la gran ola romántica del XIX, una época en la que los hombres eran ciudadanos de pleno derecho y las mujeres meros objetos de deseo, de devoción, como sucedió en el siglo XII con las damas del "amor cortés", objetos de deseo y admiración encerradas en palacios y castillos. 
 • Autodefensa Feminista para Mujeres pdf. Maitena Monroy, fisioterapeuta y experta en violencia sexista. La violencia simbólica es aquella que se ejerce a través de los patrones culturales y de la imposición del género, con representaciones simbólicas de lo que es "ser" mujer y/u hombre. Gracias a ella, las mujeres somos instruidas en el terror sexual, amenaza no concretada que supone una coacción para los comportamientos y la libertad individual y colectiva de las mujeres.  

2012-03-09

ZUTIK EMAKUMEAK: MARTXOAK 8 MANI BILBO 2012
"Bilbon, berriz, murrizketei bai esanez amaitu zuten manifestazioa. Baserritar, enpresaburu, garbitzaile eta obrako langilez jantzitako emakumeek, Afrika abeslaria lagun, eta Mamiki konpartsako perkusio taldearen erritmora, rap doinuak erabili zituzten murrizketei ongietorria adierazteko; baina ez gobernuak egiten ari diren murrizketei, baizik eta patriarkatuan, bankuetan, gastu militarrean eta monarkian egin beharreko murrizketei.


Jendetsua eta luzea izan zen Bizkaiko hiriburuko erdigunea zeharkatu zuen manifestazioa. Buruan Borroka feministak bizirik dirau eta Murrizketak gora eta behera, emakumeok kalera! leloak zituela, Moiua plazan hogei minutuko geldialdia egin behar izan zuten, martxako partaide guztiek plaza inguratzera heldu arte.Arriagara iristean, mugimendu feministako kideek deitoratu zuten gizartean «kultura maskulinoak legitimatutako baloreak» lehenesten direla: etekin ekonomikoak, eraginkortasuna, oldarkeria, lehiakortasuna, garapena... Hala, «nazioarteko matxinada» egitera deitu zituzten munduko andre guztiak, «maitasunik eta bizitzarik gabeko gizartea eraldatzeko». "ITURRIA: BERRIA 

2012-03-07

MARTXOAK 8 DE MARZO-VITORIA GASTEIZ


Martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Egunean, Vitoria-Gasteizko Mugimendu Feministari eta Emakumeen Elkarte-mugimenduari omenaldia egin nahi diogu, emakumeen eskubideak aldarrikatzeagatik, haien aurkako diskriminazioak salatzeagatik eta jabekuntza sustatzeagatik. Halaber, beste esparru batzuetan lan egiten duten zenbait antolakundek egin duten lana ere onartu nahi dugu, euren jardueretan genero ikuspegi nabarmena sartu dutelako. 
Vitoria-Gasteizko Berdintasunerako Zerbitzuak gain hartuko du Mugimendu Feminista eta Emakumeen Elkarte-mugimendua sustatzeko konpromisoa; azken helburua, hemen emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari laguntzea da. Gainera, mugimenduarekin zenbait aliantzasortu nahi ditugu hemengo berdintasun politikak burutzeko, funtsezko solaskide baita berdintasunaren udal politikak sustatzeko orduan.
Emakumeen parte-hartze sozio-politikoa eta elkarte-ehunaren lanaikusgarri bihurtzeko eta sustatzeko helburuarekin, kasu honetan Martxoaren 8rako proposatutako ekimenen alde egingo dugu.

 .......................................................

8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres

Este 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos rendir homenaje al Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres de Vitoria-Gasteiz, por reivindicar los derechos de las mujeres, denunciar las discriminaciones hacia ellas e impulsar su empoderamiento. Asimismo, reconocemos la labor de las organizaciones de otros ámbitos que han introducido en sus actuaciones una marcada perspectiva de género
En el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos comprometemos a impulsar y a apoyar el Movimiento Feminista y Asociativo de Mujeres, con el objetivo último de favorecer la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Deseamos, además, construir alianzas con este movimiento para la elaboración de políticas de igualdad locales, al considerarlo como un interlocutor clave en el impulso de las políticas municipales de igualdad.
Con el ánimo de visibilizar y de fomentar la participación sociopolítica de las mujeres y la labor del tejido asociativo, apoyamos en esta ocasión las iniciativas propuestas para el 8 de Marzo.

Martxoak 8 de marzo-DONOSTIA


MARTXOAK 8
MANIFESTAZIOA DONOSTIAN
BULEBARRETIK 19:30 

ERALDAKETA FEMINISTA IZANGO DA
EZINBESTEAN!

DONOSTIAKO KOORDINADORA FEMINISTAK DEITUA

GORA EMAKUMEON BORROKA! GORA BORROKA FEMINISTA!------------------------------------------------------------
ERALDAKETA FEMINISTA IZANGO DA EZINBESTEAN!!

Martxoaren 8a heldu da beste urte batez, eta bagatoz feministok indartsu kalera, indartsu eta elkarrekin berriro ere. Gaur, inoiz baino gehiago. Guztion ahotan dabil krisia.

Krisi ekonomiko larria bizi dugula diote, baina guk badakigu hori benetako egia ezkutatzea dela. Dei diezaiogun gauza bakoitzari bere izenez. Agerian utz dezagun krisi hau matxista dela, krisi soziala dela. Sistemaren krisia eta zaintzen krisia.
Eraldaketa soziala, eraldaketa feminista eskatzen duen krisiaren aurrean gaude!

Botere neoliberalak, bereak eta bi egiteko baliatu du “ezegonkortasun sozial” hau,  aspaldian ikusi gabeko indarrez eta inoiz baino zilegitasun gehiagorekin. Horrela, krisi ekonomikoa deitzen dioten hau, ESKUBIDEEN krisi bihurtu da. Murrizketa ekonomikoei begiratuz gero, eskubideen murrizketa argiak ikus ditzakegu. Izan ere, zeintzuk pairatzen dituzte murrizketak? Hezkuntza, Zerbitzu sozialak, gazteentzat etxebizitzak lortzeko politikak, pentsioak, alargunen edota etorkinen eskubideak, besteak beste. Guk, argi daukagu eskubideen murrizketa horiekin klaseen eta sexu-generoen arteko bereizketa eta desberdintasunak areagotzen ari direla.

Horrez gain, eskuineko mugimendu kontserbadorearen erasoaldiak mehatxuan jartzen ditu urteen borrokari ezker feministok lortutako eskubide asko eta asko. Nabarmen geratzen dira atzerapausoak: abortuaren legea aldatu nahi dute, emakumeoi gure gorputzaren gaineko erabakiak hartzen ukatuz; tratu txarrak jasandako emakumeak babesteko neurri polizialak jarri nahi dituzte, non da gure askatasuna? Bizkartzain kontrolatzaileak erasotzaileei jar diezaietela!; euren programa politikoan ez da LGTBQI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, queer edo intersexualen) kolektiboaren eskubideen inguruan planteamendurik azaltzen; eta indarkeria matxistaren aurka jarritako neurriek, legeek, biktimizazioa bultzatzen dute. Adi egon behar dugu! Eta adi gaudelako goaz eskubideen borrokan aurrera!

Guk argi dugu. Feministak ez gaude krisian eta borrokan jarraitzen dugulako lortu dugu Emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurrea hartzeko eta biktimak artatzeko eta osatzeko Lege Aurreproiektua atzera botatzea! Bai, bai, lortu dugu! Zorionak! Eta abortoaren legean atzera egin ez dezaten lortuko dugu! Justizia soziala lortu arte borrokatuko dugu!

Eskuinari aurre egiteko indar feminista batuak behar ditugu. Horregatik, guk diogu: Krisi matxistari nanái, eskubideen borrokan aurrera. Hainbeste diskurtso zuzen eta korrektoren artean, krisiaren aitxakipean emakumeok erabakiguneetatik kendu eta etxera bidali nahi gaituzte. Baina argi gera dadila: ezin da berdintasunerako politikarik egin emakumerik eta feministarik gabe. Emakumeok erabakiguneetan egon behar dugu, eta egongo gara!

Guk, aspalditik argi daukagu: krisi kapitalista honen aurrean aldaketa soziala behar dugu! Hortaz, Eskubide berdintasunean oinarritzen den aldaketa soziala nahi, behar, aldarrikatu eta exijitzen dugu!
Gaur egun bizi dugun abagune soziopolitikoan hainbat gune sortzen ari dira Euskal Herrian gatazkaren konponbidean lan egiteko. Baina argi izan dezagun, eta argi utzi diezaiegun, emakumeon eta feministon parte hartzea eta eragiletza ezinbestekoa dela. Eta gatazka honen barruan ere sexu-genero gatazka dagoela. Prozesu honetan Emakumeen eskubideen aitortza lortu behar dugu. Orain da garaia!

Sexu-genero gatazkari izaera politikoa eman behar zaio, klase eta nazio gatazkari bezalaxe. Benetan Matxismoarekin amaitu nahi bada, gatazka gisa identifikatu behar dugu. Izan ere, ze bake mota da ba, sexu-genero zapalkuntza bere horretan mantentzen bada?
Eraldaketa soziala abian da. Eta bertan gaude, eta egon behar dugu emakume guztiok. Eraldaketa feminista izango da, Ezinbestean!

Gora borroka feminista!

---------------------------------------------
LA TRANSFORMACIÓN SERÁ, NECESARIAMENTE FEMINISTA

Otro año más, otro 8 de marzo y aquí estamos de nuevo otra vez, las feministas juntas y con muchas ganas.  Hoy más que nunca.       

Todo el mundo habla de la crisis, de una gran crisis económica, pero nosotras sabemos que esto es una falacia. Llamemos a cada cosa por su nombre, digámoslo clarito, esta crisis es una crisis machista, social; es la crisis del sistema y de los cuidados. Por eso exige una profunda transformación social, una transformación necesariamente feminista.

El neo-liberalismo, mas descaradamente y con mayor impunidad que nunca se está aprovechando de esta inestabilidad para hacer lo que le da la gana. Así, esta mal llamada crisis económica, es en realidad una crisis de derechos.  Los recortes económicos son un claro ejemplo de ello. ¿Qué ó quienes sufren realmente estos eufemísticamente llamados recortes, que no son más que una redistribución del dinero? La educación, los servicios sociales, las pensiones, las políticas sobre vivienda, los derechos de los emigrantes etc. etc… Nosotras tenemos claro que este recorte de  derechos aumenta la desigualdad de sexo-género.

Además los movimientos conservadores de la derecha amenazan los avances que las feministas, después de años de lucha hemos logrado: quieren cambiar la ley del aborto, quitándonos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, quieren poner guardaespaldas a las mujeres maltratadas ¿dónde queda nuestra libertad? ¡Que pongan guardaespaldas a los maltratadores!    En sus programas políticos no aparecen los derechos del colectivo LGTBQI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer e intersexuales) y además las medidas tomadas contra la violencia machista propician la victimización. ¡Hay que estar atentas! Y porque estamos atentas avanzamos en la lucha por nuestros derechos.

Nosotras lo tenemos claro, las feministas no estamos en crisis y es por ello que hemos logrado paralizar el Anteproyecto de Ley para la Prevención  de la Violencia Machista contra las Mujeres y de Atención y de Recepción Integral de sus Víctimas. Lo hemos logrado si, ZORIONAK. Y también lograremos que no den ni un paso atrás en la Ley del Aborto. Lucharemos hasta lograr la justicia social.

Para hacer frente a la derecha necesitamos un frente feminista unido. Por eso decimos: nanay  a la crisis machista y adelante en la lucha por nuestros derechos.
Con la excusa de la crisis vuelven a querer echarnos de los espacios de decisión y mandarnos a casa. Pero que quede claro: no se puede hacer una política de igualdad sin mujeres y sin feminismo. Por eso tenemos que estar en esos espacios. A casa iremos cuando queramos!.

Nosotras hace tiempo que lo sabemos: ante esta crisis capitalista hace falta un gran cambio social y exigimos un cambio que se base en la igualdad de derechos.

En este momento socio-político en Euskal Herria estan surgiendo movimientos encaminados a buscar soluciones al conflicto. Pero tengamos claro y !que lo tengan!, que es imprescindible la participación de las mujeres y del feminismo, y que en este conflicto también está el conflicto sexo-género. En este proceso tenemos que conseguir el reconocimiento de los derechos de las mujeres.  ¡Ahora es el momento!

Hay que darle dimensión política al conflicto sexo-género, como a los conflictos de clase y nación. Si queremos terminar con el machismo hay que identificarlo como conflicto. ¿Qué clase de paz tendremos si la opresión sexo-género se mantiene tal cual?
La transformación social está en marcha y en ello estamos y tenemos que estar todas las mujeres. Dicha transformación tiene que ser, necesariamente feminista.

GORA BORROKA FEMINISTA!

Gonekin Ero Bero irratisaioa

Irungo Bilgune Feministako kideak. 

4 urte Gonekin Ero Bero irratisaioa egiten Hendaian dagoen Antxeta irratian.


img/gonekin_fp_1.jpgGonekin Ero Bero
Gonekin Ero Bero, emakumeak egina denontzat.
Feminismoa, sexualitatea, aisia, kultura, sorkuntza, elkarlana: emakumeok badugu zer adierazi.


2012-03-05

HITZALDIA: "Propuestas Feministas a la dictadura del capital"

2012ko Martxoak 1, hitzaldia "Kapitalaren diktadurari aurre egiteko proposamen feministak" 
Mertxe Larrañaga eta Iolanda Jubeto EHUko irakasleak, La Bolsan


1 marzo de 2012: charla "Propuestas Feministas a la dictadura del capital"

Mertxe Larrañaga y Iolanda Jubeto profesoras de la UPV en la Bolsa


Aita zaretenok! Seme-alabenganako ardurez jabetuta?

ITURRIA: ILARGIPEAN EUSKADI IRRATIAEdu Portila hezkuntza emozionalean adituak egoera aztertu du Ilargipean.

2012-03-02

JARDUNALDIA: “ EMAKUMEZKO ETXEKO LANGILEAK...APARTEKORIK GABE”-JORNADA: “TRABAJADORAS DE HOGAR… SIN EXTRAS”


EGUNA: MARTXOAK 9, OSTIRALA
 ORDUA: GOIZEKO 10:00etan
 LEKUA: BOLUNTA ERAIKINA,   ERRONDA KALEA Z/G (5. ZENBAKIAREN AURREAN), 2. SOLAIRUA, BILBON

SORTZEN aholkularitza-enpresak, CON VOZ eta   AMMIG elkarteak “Con vos” zerbitzuaren aurkezpenera gonbidatzen zaituztete.
 Bertan, ekimen hau martxan jartzera bultzatu gaituen ikerketa aurkezteaz gain, eskainiko ditugun zerbitzuez   (emakumezko etxeko langile etorkinentzako sexu-jazarpenari buruzko informazioa eta aholkularitza) eta euren funtzionamenduaz hitz egingo dugu.
  
Leku gutxi dagoenez, eskertuko genizuke, etortzekotan, abisua emango bazenu. Horretarako honako telefonora deitu martxoaren 5a baino lehenago: 944 057 379. Nahiago izanez gero, mezu bat bidal dezakezu honako helbide elektronikora: convos@sortzen.org
 Eskerrik asko
JORNADA: “TRABAJADORAS DE HOGAR… SIN EXTRAS”

 DÍA: VIERNES, 9 DE MARZO

HORA: 10 DE LA MAÑANA

LUGAR: EDIFICIO BOLUNTA, CALLE RONDA S/N (FRENTE AL Nº 5) 2ª PLANTA, BILBAO


SORTZEN   CONSULTORIA, MUJERES CON VOZ y AMMIG, les invitamos a la presentación del   servicio “Con vos”.


Daremos a conocer los resultados de la investigación que nos llevan a poner en marcha este servicio así como los servicios que se prestarán (información y asesoramiento a las mujeres migradas trabajadoras del hogar sobre acoso sexual) y el funcionamiento del mismo.

 Las plazas son limitadas. Por favor, rogamos confirmar su asistencia antes del 5 de marzo en el teléfono   944 057 379 o en el correo electrónico convos@sortzen.org

 Muchas gracias.

Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres Día Internacional de las Mujeres 2012


Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres
Día Internacional de las Mujeres 2012


Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora.

Vivenciamos un crisis del sistema capitalista, racista y patriarcal que, para sostenerse, impone brutales “medidas de austeridad” que obligan a nosotras, los pueblos, a pagar por una crisis que no hemos provocado: son recortes presupuestarios de todos los servicios sociales, disminución de salarios y de pensiones, estimulo a guerras y avance de la mercantilización de todas las esferas de la vida. Nosotras las mujeres pagamos el precio más alto: somos las primeras que seremos despedidas y que, además de las tareas domésticas más habituales, somos obligadas a asumir las funciones antes cubiertas por los servicios sociales. Tales medidas cargan el peso de la ideología patriarcal, capitalista y racista y son expresión de políticas de incentivo para que volvamos a la casa, que estimulan además el avance de la prostitución y la venta de las mujeres, el aumento de la violencia contra nosotras, el trafico y las migraciones.

Denunciamos la continua imposición de acuerdos de libre comercio, que intentan transformar los bienes comunes como la salud, la educación y el agua en mercancías, y generar un mercado de  explotación de la mano de obra barata en los países del sur. Rechazamos la cultura del consumo que va empobreciendo más las comunidades, generando dependencia y exterminando las producciones locales.

Nos solidarizamos con las mujeres en lucha en Europa, especialmente en Grecia pero también en Portugal, Galicia, Estado Español, Italia y Macedonia, que se están organizando para resistir la ofensiva neoliberal y retrógrada promovida por las instituciones financieras y políticas, y sus propios gobiernos, a servicio de intereses de las corporaciones transnacionales. Nos solidarizamos también con todas las mujeres del sur que enfrentan hambrunas, empobrecimientos, esclavitud laboral y violencia pero que siguen construyendo su resistencia.

Denunciamos el avance de la militarización en todo el mundo como estrategia de control de nuestros cuerpos, vidas, movimientos y territorios y garantía para la neocolonización, el nuevo saqueo y apropiación del capital sobre los recursos naturales y la manutención del enriquecimiento de la industria armamentista en frente a la crisis. Constatamos con temor la amenaza de retorno de lo militarismo y del autoritarismo como valores en la sociedad en distintos países alrededor del mundo, como en: el Medio Oriente, en Tunicia, Libia y Egipto, donde las mujeres y los pueblos continúan a luchar contra todo tipo de dictadura fundamentalista y por verdadera democracia; en Palestina donde las mujeres luchan contra el colonialismo y el sionismo en diversos países Africanos – como en Senegal donde el gobierno se utiliza de la fuerza del ejercito por intereses electorales, o en Mali donde grupos armados aterrorizan la populación civil en su lucha por controle da la región norte; en Honduras, México, Guatemala y Colombia donde hay procesos de re-militarización; y en diversos países en Asia-Oceanía donde refuerzan la presencia de las tropas militares de Estados Unidos.

Nos solidarizamos con las mujeres y los pueblos en resistencia y lucha en todos los territorios que están en guerra, bajo control militar y en riesgo de serlo, o viviendo los impactos nefastos de una presencia militar extranjera. A pesar de ello, nosotras las mujeres continuamos defendiendo nuestro territorio, cuerpo y tierra de la explotación de los ejércitos regulares e irregulares, estatales y privados.

Denunciamos la estrategia concertada de los medios de comunicación globalizados que busca revitalizar los dogmas y valores conservadores y que ponen en riesgo los logros o avances de las mujeres en el mundo. Se cierran espacios de participación, se criminaliza la protesta, y se cercea el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestra autodeterminación reproductiva está amenazada donde la hemos conquistado, como, por ejemplo, en diversos países de Europa (como en Portugal y España) y de Norte América donde el aborto es legalizado, pero donde este derecho es atacado en la práctica por cortes de los presupuestos públicos que tienen como blanco los hospitales y los servicios de interrupción del embarazo. En muchos otros países, como en América Latina y varios países de Asia-Oceanía, las mujeres que abortan siguen siendo criminalizadas, como en Brasil, Japón y Vanuatu. En México se legaliza el aborto en el Distrito Federal y se criminaliza en el resto del país. En Honduras, la píldora contraceptiva de emergencia ha sido prohibida. En Nicaragua, el aborto mismo en situaciones de riesgo de vida para la madre o de violación se convierte en un delito a través de una Reforma Constitucional.  Rusia sigue su ejemplo con la mujer del presidente al frente de campañas para prohibir el aborto en cualquier situación. Grupos auto-intitulados “pro-vida” defienden en realidad la muerte de las mujeres, nos insultan y a las profesionales de salud en Norte América, presionan en parlamento para rever la ley en Sudáfrica e impiden cualquier discusión en Pakistán.

Nos solidarizamos con todas las mujeres que continúan luchando y enfrentando los embates de la policía, los servidores públicos y de la justicia injusta, así como a las que enfrentan la violencia en su contra.

Frente a estas situaciones, estamos en las calles, tenemos alternativas y las estamos viviendo. Reiteramos que seguiremos fortaleciéndonos desde nuestros cuerpos y territorios en resistencia y defensa de los mismos, profundizando nuestros sueños de transformaciones estructurales en nuestras vidas y ¡marchando hasta que todas seamos libres!

Llamamos a la articulación de nuestros movimientos y a las alianzas con los otros movimientos, pues solo así construiremos un mundo en libertad.

En el Mundo, 8 de marzo de 2012

Martxoak 8 egitaraua-ONDARRU-Programa 8 marzo


MARTXOAK 9 ETA 10
IKERKETAREN AURKEZPENA "ONDARROAKO EMAKUMEEN AZTARNAK "
"ONDARROAKO EMAKUMEEN AZTARNAK " jardunaldiak

2012-03-01

MARTXOAK 8 EGITARAUA DONOSTI-PROGRAMA 8 MARZO

Martxoak 8ko egitaraua / Programa del 8 de Marzo

MARTXOAK 8 EGITARAUA/ PROGRAMA 8 MARZO BILBO-


martxoak 1, osteguna; hitzaldia "Kapitalaren diktadurari aurre egiteko proposamen feministak" Mertxe Larrañaga  eta Iolanda Jubeto EHUko irakasleak,La Bolsan 19:00etan

Martxoak 7, asteazkena: Olaia Aretxabaleta abeslaria Kalderapekon

Martxoak 8, osteguna: manifestazioa Arriagatik 19:30etan


1 marzo, jueves: charla  "Propuestas Feministas a la dictadura del capital"Mertxe Larrañaga y Iolanda Jubeto profesoras de la UPV en la Bolsa a las 19:00h

7 marzo, miércoles: concierto con  Olaia Aretxabaleta en el Kalderapeko a las 20:00h

8 marzo; jueves: mani a las 19:30 h desde el ArriagaHEMENTXE DAUDE V.TOPAKETA FEMINISTAK!!!!!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...