2009-05-31

ENTREVISTA ROSARIO CARRACEDO-INCIATIVA FEMINISTA-Elecciones Parlamento europeo

Rosario Carracedo, cabeza de lista por Iniciativa Feminista al Parlamento Europeo, estuvo en directo en el programa Nosotras en el Mundo de Radio Vallekas, presentando las líneas programáticas que esta formación política llevará a las elecciones del próximo 7 de junio.

A continuación reproducimos la entrevista, haz click  [AQUÍ] para escucharla.

2009-05-30

«Naturan ez dago feminitaterik eta maskulinitaterik»-BEATRIZ PRECIADO


«Naturan ez dago feminitaterik eta maskulinitaterik»
BEATRIZ PRECIADO

Onintza Irureta

Lierni Arrieta/Amaia Alvarez Uria


                           ITURRIA: ARGIA

Iraindua sentitu zen; marimutilatortillera, deitu zioten. Sexualitateaz, generoaz, gorputzaz mila galdera zituela New Yorkera abiatu zen. Han queer mugimenduaren erdi-erdian egokitu zen. Orain, Parisen, galdera berberen erantzunak aztarrikatzen segitzen du unibertsitateko irakasle eta ikasleekin batera..

Duela gutxi hautsak harrotu ditu Thomas Beatie “gizon haurduna”ren egunkariko albisteak. Zergatik aztoratu da jendea?

[Prentsako orria eskura eman diogunean irribarre zabal-zabala atera zaio].
San Franciscoko lagun batek bere adiskide baten argazkiak bidali zizkidan, haurdun zegoen eta gero haurra izan zuen. Argazkia Testo Yonqui liburuan sartzea pentsatu nuen, baina Beatieren argazkiarekin jendeak nola erreakzionatu zuen ikusita ez sartzea erabaki nuen. Jendeak liburura joko zuen argazkia baino ez ikusteko, morbo erraza eragingo zuen.

Bada jendea uste duena gizon bakarra dagoela haurdun, alegia transexuala bakarra haurdun, baina San Franciscon adibidez, aita haurdunen komunitatea dago.

Beatieren gaiari helduta, oinarrizkoena azaldu beharko nuke gertaera hori ezagutzen ez dutenentzat. Beatie, beste transexual asko bezala, transexual hormonatua da, baina obulutegiak mantendu ditu. Hormonak hartzeari uzten badio hilekoak izan ditzake eta umetokia erabil dezake haurdunaldirako.

Beatiek, beste transexual askok bezala, adierazten duena da ez diogula gorputzari begiratu behar jarraipen zorrotza duen sexuaren, generoaren eta sexualitatearen arteko bloke moduan. Beatieren gorputza ez da ez maskulinoa ez femeninoa, potentzialitate ugari duen gorputza baizik, norbanakoarena bezalaxe. Zentzugabea da pentsatzea testosterona maskulinoa dela eta estrogenoa femeninoa, edo umetokia femeninoa. Umetokia hainbat gorputzetan dagoen organoa da eta orain arte kulturalki gorputz horiek femeninotzat hartu dira. Ezerk ez digu esaten umetokia berez eta historikoki femeninoa eta femeninoa baino ez denik. Beatieren haurdunaldia feminitatetik eta maskulinitatetik harago doa, amatasunetik eta aitatasunetik harago. Testo Yonqui liburuan teknoaitatasuna eta teknoamatasuna aipatu ditut. Hau da, baldintza teknologikoak daude tartean eta ez biologikoak soilik. Beatieren kasuan teknologia hori oso agerikoa da, baina haurdunaldi askotan dago. Esate baterako, intseminazio artifiziala ez zen asmatu transexualentzako, ezta homosexualentzako ere, nahiz eta askok hala uste. Pildora bezalaxe asmatu zen; familia zuri, heterosexual eta klase ertainekoentzat ugalketarekin lotutako ikerketak egiten ari zirela. Beraz, ugalketa sexualarekin zerikusia duten prozesu teknologiko horiek, zeinak sexua, generoa eta sexualitatea banatzen dituzten, gorputz guztietan ageri dira, ez anormaltzat eta duintasunik gabekotzat hartzen ditugun gorputzetan soilik. Nire babesa eta esker ona luzatu nahi diet halako eraldaketa eta berrasmatze prozesuetan ari diren transexualei.

Prozesu teknologikoa diozunean zer adierazi nahi duzu?

Sinetsi dugu gorputza eta sexualitatea naturalak, berezkoak direla, hala erakutsi digu tradizio historikoak. Identitate sexualaren, gorputzaren eta sexualitatearen nukleo gogorra irudikatzen da. Nukleo hori kultura eta eraldaketa teknologiko guztietatik banandua legoke.

1970eko eta 1980ko hamarkadetatik aurrera, feminismoaren alorreko hainbat pentsalari hasi ziren ikertzen diskurtso zientifikoetan ageri ziren metaforak (generozkoak, arrazazkoak eta kolonialak). Hori batetik, eta bestetik Michel Foucault historialari eta filosofoaren eskutik, adibidez, teoria deseraikitzaileagoak agertu ziren. “Sexuaren egia” ekoizten duten prozesuak aztertu zituzten: gorputzak normalizatzen dituzten, maskulinitatea eta feminitatea kontzeptuak asmatzen dituzten, homosexualitatea eta heterosexualitatea asmatzen dituzten prozesuak ikertu zituzten.

Esate baterako, heterosexualitatea/homosexualitatea kontzeptuak XIX. mendearen bukaeran asmatu zituzten sexualitatea kontrolatzeko eta normalizatzeko, –horrek ez du esan nahi ordura arte sexu praktika aniztasunik ez zegoenik; bazegoen noski–.
70eko eta 80ko hamarkadetako analisi garrantzitsuenetakoa eta zeharo berria da –gero queer teoriak muturreraino eramango duena– jabetzea sexualitatea eta subjektu sexualak formazio historikoen eta irudikapen politikoen ondorio direla. Beraz, ez dago entitate naturalik, ez dago naturan homosexualitaterik eta heterosexualitaterik, ezta feminitaterik eta maskulinitaterik ere. Orain naturaltzat ditugun subjektibitate horiek prozesu politiko eta teknologikoek eragindakoak dira.

Teknologiaz galdetu didazu lehen. Bigarren Mundu Gerraz geroztiko teknologiak aztertu ditut. Teknologia horiek eta XIX. mendekoak oso desberdinak dira. XIX.ekoak kanpotik diziplina ezartzen zuten gailuak ziren: kartzela, eskola, ospitale psikiatrikoa, tortura, zigor metodoak... Arkitektura multzo horrek norbanakoa babesten zuen eta hainbat subjektibitate sortu: histerikoa, eroa, ume masturbatzailea, etxekoandrea... Bigarren Mundu Gerraz geroztiko teknologiak molekularrak dira, bizidunaren egituran infiltratzen dira, gorputzarekin nahasten dira.

Pildora da, zalantzarik gabe, sexuak eta generoak ulertzeko dugun eredua modu erradikalenean aldatu duena.


OSOA IRAKURTZEKO

2009-05-29

UN PROYECTO COEDUCATIVO DE CENTRO: CÓMO LLEVARLO A CABO- BEGOÑA SALAS GARCÍA

DOCUMENTO COMPLETO

EL PARADIGMA DE LA IDENTIDAD PERSONAL

• Parte del análisis crítico del modelopatriarcal (identidades colectivas)
• Tiene como principio y fin a la PERSONA.
• Impulsa el desarrollo global en los 5 ámbitos de la persona: identidad, social, mente, cuerpo, emocional.
• Plantea la formación en igualdad y corresponsabilidad
2009-05-28

Amesten dugun Euskal Herria feminista (Josune Muñoz).ARGIA

ITURRIA: ARGIA 

..Egia esan, geuk amesten dugun Euskal Herria, feminista baino postfeminista da, feminismoa gaindituta egongo bailitzateke.

Hau da, teoria feministek proposatzen dituzten jendarte aldaketak arlo guztietan ezarri eta onartuta egongo lirateke. Hau argitu ondoren, esan behar dugu amesten dugun Euskal Herri postfeministan egongo ez litzatekeena dela gure ametsak gehien pizten dituena. Bagara, ostera, patriarkal ez den Euskal Herri guztiz berria irudikatzeko gai? Boterea ardatz nagusitzat ez duen jendarte bat? Patriarkatuak gure irudimena guztiz idortu ez duelakoan badoaz irudi berri batzuk…

Etxetik irtetean edo etxera bueltatzean ez genuke begiratuko ea atarian dagoen txoko ilunean itzal mehatxugarririk dagoen, kalean ibiltzean eta terraza baten aurretik igarotzean ez genuke begiluzeen errepasorik jasan beharrik izango arnasari eutsiz, ikastetxera edo lanera ailegatzean ez genituzke leku periferikoak bakarrik edukiko aisiadirako, ezta jarrera erasokor eta lehiakorra derrigorrez izan beharko, ezindu intelektual eta fisiko edo ume handiaren sentsazioa ere ez genuke edukiko, isilik geratzeko beharrik ez genuke sentituko, autoritatea edo boterea besteak duela pentsatu ere ez genuke egingo. Norberak bere identitatea aukeratu eta eraikitzeko askatasuna izango luke eta sexualitatea bizitzeko aukera aniztasuna bermatua legoke.

Ez genituzke ikus-entzunezkoetan emakumeak soilik “lorontzi” edo objektu sexual moduan ikusiko, ezta normala eta anormala kontzeptuak erabiliko ere, hitz egiterakoan emakumearen presentzia eta irudi femenino positiboak erabiliko genituzke ahotan eta tradizioaren izenean inposatutako kateak apurtuta egongo bailirateke aspaldian. Tabernetan adin, genero eta kultura desberdinetako pertsonak ibiliko lirateke ligatzen, dantzan edo kantuan; eta kalea eta gaua seguru eta atseginak izango lirateke denontzat.

Telebista guztiak apurtu eta kaleen artean mila gune sozial izango genituzke solasaldiak izateko, irakurketak egin eta konpartitzeko, geure ahotsa ozenki zabaltzeko. Beno, eta behin suntsitzen hasiz gero, dendak, kontsumismo eta materialismo kateak hautsiko genituzke, hitz batekin, keinu batekin, kantu batekin, marrazki batekin, dantza batekin… AEBetatik urrundu fisikoki eta ideologikoki.

Bestearen (gizonaren, erbesteratuaren, bizilagunaren, aita/amaren, eta abar) singularitatea ikusi ahal izango genuke, bere ahotsa entzun, azala ukitu eta sentitu… eta kontzientzia indartsu horrekin biziko ginateke, irribarre txiki eta sakon batekin beti. Eta etxeko ispilu narzisista guztiak ura bezala urtu eta desagertuko lirateke. Gure izena ez genuke hainbeste paper burokratiko nahiz auto-erreferentzialetan jarri beharko, huts-betearen izena izango genuke; Joxe eta Miren izaki bera izango litzateke.

Begiraden Euskal Herria izango genuke, milaka begi nini ezberdinez elikatua. Itxurek baino begirada konplizeek eta irribarre alaiek gehiago balioko lukete. Euskal Herri alaia eta soziala, muga pertsonalik gabea eta aniztasuna balore garrantzitsutzat ulertzen duena.

Kalea elkar aurkitzeko gune bilakatuko litzateke eta ez elkar aztertu edota presaka elkarri begiratu gabe gurutzatzekoa.

Familia edota bikote (hirukote, etab.) eredu anitzak ohikoak lirateke eta kalean lasaitasunez gurutzatuko ginateke; nor bere identitatearekin gustura eta askatasunez biziko litzateke.

Botere eremu zentralizaturik ez legoke, herriak izango luke boterea eta horretarako hainbat eztabaida, ikas eta sormen gune berezi izango genituzke.

Seguraski txiki-txikitatik beste aitormen eta heziketa jasoa izango genituzke eta betirako lurperatuak gutxiago izatearen konplexuak. Eta jakina, berdin horniturik berdin jokatzera derrigortuak geundeke amatasunaren eta zaintzaren errepublika konpartituan. Horrek askatasunaren estatusa emango liguke are eta berdinago edota ezberdinago izateko, baina beti ere hautuen aurrean. Gauzak horrela, idazteko, pentsatzeko, gozatzeko, hitz batean, historia bestela eraikitzeko eta kontatzeko aukera izanik gure herri honi beste herrialde bat eranstea proposatuko nuke. Zortzigarrena, Oh!ama: Ameslari, deserriratu, leku guztietan gaizki ikusitako elbarri, zahar, gizen, itsusi, emakume, etorkin, langabetu… guztientzako paradisu. Euskal Herri Feministaren zortzigarren herrialdean Oh!ama, Obabatik paseran, Osamak eta Obamak arrotz diren deslekuan…

Eta guzti-guzti hau ez da utopia, guztion artean egin baitezakegu…

Skolastikako kidea; Amaia, Ainhoa, 
Ainara, Gema, Iratxe, Eli, Elena, Lutxi, Pilar, 
Karmele, Mikel, Ana eta beste 17 kideren izenean

2009-05-27

ERLIJIOA ESKOLAN?--¿Religión en las aulas?

ERLIJIOA ESKOLAN?

Askatasun erlijiosoa duen jendarteak fedea garatzeko lekua aproposak izan beharko ditu, besteak beste: elizak, mezkitak, sinagogak…eskola ere leku aproposa da?

Maiatzaren 28an, ostegunean, 19:00etan, Bizkaiko Batzar Nagusietako aretoan. Hurtado de Amézaga 8n, Eskola laikoaren aldeko Plataformak antolatuko mahai-inguruan parte hartzen animatzen zaitu.

Mahai-inguruko partaideak ondoko hauek izango dira:

  ·  ERELGUNEko partaide bat

  ·  BAGARAko partaide bat

  ·  ELIZA GARAko partaide bat

  · BIZKAIKO EMAKUME ASANBLADAko partaide bat

Moderatzailea: Mariano Ferrer

Eskola laikoaren aldeko Plataformak


¿RELIGIÓN EN LAS AULAS?

El espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto: parroquias, mezquitas, sinagogas…¿también lo es la escuela?

El día 28 de mayo, a las 19:00 horas, en las Juntas Generales de Bizkaia, calle Hurtado de Amézaga 8, Bilbao, charla-debate organizada por la Plataforma por una escuela laica.

Contará con la presencia de:

  · Un/una representante de ERELGUNE
  · Un/una representante de BAGARA
  · Un/una representante de ELIZA GARA
  · Una representante de ASAMBLEA DE MUJERES DE BIZKAIA

  Moderará: Mariano Ferrer

  Plataforma por una escuela laica

NOSOTRAS DECIDIMOS


2009-05-26

"Aisia burua hustera zuzenduta dago; pentsatu gabe erlaxatzera"-ARGIA

Xabier Arakistain

Feminismoa aldarrikatuz eta artea ikuspuntu desberdin batetik erakusteko asmoarekin sortu zen Montehermoso Arte, Kultur eta Pentsamolde Garaikideko zentro berria; “talde esfortzu” bat dela dio Arakisek. Madrilen jaio zen, eta Bilbon bizi izan da hemezortzi urtez. Feminista petoa, azaldu duenez Montehermoso da Espainiako Estatuan Berdintasun Legea betetzen duen zentro kultural bakarra...

Nondik dator Montehermosoren izaera feminista?

Pentsatzeko era feminista da gurea. Askotan feminismoak prentsa txarra du. Ismo honek nahi du sexuen berdintasuna bermatuko duen eraldaketa soziala; horregatik daramatza feminismoak 300 urte praktika politikoa, soziala eta teorikoa aplikatzen. Horrez gain, 40 urte daramatza praktika artistikoa lantzen. Berdintasunaren aldeko modernitate diskurtsoetan du jatorria eta Amerikako Estatu Batuetan mugimendu beltzari oso lotuta egon zen. Egun diskriminatuta dagoen jende talde bati egiten dio erreferentzia. Feminismoa berdintasun diskurtsoa da; ez da matxista. Ni feminista naiz. Hona etorri aurretik hamar urtez aritu nintzen begirada feministarekin lan egiten.

Nola islatzen dute ildo feminista hori Montehermoson erakusketak egiten dituzten artistek?

Era desberdinetan: guk desberdintasunak lehen planoan jartzen ditugu eta horri esaten diogu feminista izatea. Nekatuta nago Montehermoson arte feminista egiten dugula entzuteaz. Ez! Montehermoson ez dugu arte feminista egiten; arte, kultura eta pentsamolde garaikidea egiten dugu. Egiten ditugun gauzen artean jarraitzen dugun lerroetako bat feminismoarena da, baina badago post-kolonialismoarena ere, eta beste hainbat ere bai. Montehermoso oso gune plurala da: feministatzat katalogatzea errealitatea aldatzea da, kontserbadorea izateaz gain...

OSOA IRAKURTZEKO-ARGIAn

2009-05-25

En pie de lucha: experiencias de participación internacional de las mujeres indígenas-Begoña Dorronsoro


BEGOÑA DORRONOSORO: voluntaria del Grupo de Género de la Coordinadora de ONGDs de Euskadi. Este artículo ha sido publicado originalmente en el nº 36 de la Revista Pueblos, marzo de 2009.

Los pueblos indígenas llevan más de 516 años de luchas, resistiendo a las imposiciones de una globalización depredadora de vidas, expoliadora de recursos, y homogeneizadora de pensamientos, cosmovisiones, culturas, credos… y hasta de sueños. Las mujeres indígenas están en esa lucha desde el inicio, y cuando ha tocado estar en la confrontación directa han participado en los procesos de alzamiento y resistencia contra las fuerzas coloniales...

Las mujeres indígenas deben hacer frente a la triple discriminación que vino de la mano del colonialismo y del sistema patriarcal, impuestos por la cruz y la espada. Una discriminación de etnia por su condición de indígenas, una discriminación de clase por la posición de subordinación frente a la población no indígena (subordinadas no sólo a los hombres sino también a las mujeres de las clases acomodadas) y una discriminación por su condición de mujeres. Feministas afronorteamericanas como Bell Hooks, que comparten discriminaciones históricas con las mujeres indígenas, hablan no tanto de una triple discriminación en la que la segunda se superpone a la primera, y la tercera a estas dos; sino de una discriminación diferenciada donde etnia, clase y género se interrelacionan e inciden unas en otras...

2009-05-23

Coeducación-RED NOSOTRAS EN EL MUNDO

Una producción de Paula Morales, en el 1er. Taller de Género Comunicación y TICs del Centro de Comunicación y Género Córdoba. Una mirada de género de la educación. IDEA Y REALIZACION: Paula Morales
1ro de junio de 2007

2009-05-22

EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA ETENGABE SALATU BEHAR

EGUNEROKOTASUNAK ERAKUSTEN DIGU ETENGABE SALATZEN JARRAITU BEHAR DUGULA EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA. 

Azaroak 25, emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako eguna. 
Hiru mila pertsona bildu ziren iluntzean Arriagatik atera eta bertan amaitutako manifestazioan. 
Bilboko Mugimendu Feministak gogor salatu du egun emakumeak pairatzen dituzten erasoak. 


2009-05-21

RED NOSOTRAS EN EL MUNDO


Red Nosotras en el Mundo es una apuesta colectiva para la construcción de puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa desde donde damos protagonismo a las voces de las mujeres como fuentes informativas, como una estrategia para enfrentar las desigualdades de género.


Fomentamos la autonomía y la libre expresión de las mujeres, el diálogo e intercambio de experiencias sobre sus realidades y el respeto a la diversidad cultural desde una perspectiva de género.


Apostamos a la comunicación comunitaria y abrimos canales que visibilizan la importancia que la perspectiva de género y el feminismo deben tener en los medios para contribuir a la democratización de la información.


Nuestra principal actividad es la producción de audios feministas, con perspectiva de género y/o que recogen las voces de las mujeres. Estos materiales se difunden y comparten a través de esta página Web desde donde pueden ser descargados para reutilizarlos libremente.

2009-05-19

VIOLENCIA Y ESTEREOTIPOS PRIMETIME

FUENTE: FRIDA
El abanico de mujeres que muestra la televisión en las series actuales se puede resumir en tres estereotipos: mujeres desequilibradas, mujeres domésticas y mujeres exuberantes...
ARTÍCULO COMPLETO

HOMOFOBIAREN KONTRAKO EDUKIAK DBH-N LANTZEKO-MATERIALES CONTRA LA HOMOFOBIA PARA TRABAJAR CON EL ALUMANDO DE ESO-GEHITU

Homofobiaren kontrako edukiak DBH-n lantzeko:

Bi proposamen: DBH 1 - 2 eta DBH 3 - 4
Irakaslegoarentzako adierazpen eta edukinekin dator
DBH 1 - 2 GIDA IKUSTEKO KLIK HEMEN
DBH 3 - 4 GIDA IKUSTEKO KLIK HEMEN
DBH 1. - 2. PROPOSATUTAKO ARIKETAK IKUSTEKO KLIK HEMEN
DBH 3. - 4. PROPOSATUTAKO ARIKETAK IKUSTEKO KLIK HEMEN

Intervención escolar contra la homofobia

Materiales contra la homofobia para trabajar con el alumando de ESO.

Dos propuestas:1º-2º ESO y 3º-4º ESO
Incluye, asimismo, unas indicaciones o material de apoyo para el profesorado
(MATERIAL EN EUSKERA)

2009-05-18

Durangon gay eta lesbianen askapenerako mugimenduak oroitarria inauguratu du

ITURRIA EITB

Frankismoaren 'beste biktimen' omenez jarri dute, garai horietako gay eta lesbianen omenez, hain zuzen. Ikusi bideoa.El movimiento para la liberación de gays y lesbianas de Euskal Herria ha recordado así a los gays y lesbianas que fueron perseguidos en tiempos de Franco. 

Inauguración del Monumento Gay en Durango-TAS TAS IRRATIA

ALDATU BETAURREKOAK! HOMOFOBIA ARMA BAT DA, EZ EZAZU TIRO EGIN!


http://lgtbfobia.com/Reportaje: La lucha contra la homofobia -16/05 (RE)

FUENTE: RADIO EUSKADI

El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Se ha avanzado mucho en la lucha por la igualdad del colectivo de gays, lesbianas y transexuales, pero la homofobia sigue existiendo:

ELENA OLAORTUA E INMACULADA MUJIKA  de ALDARTE
IÑIGO LAMARCA, ARARTEKO
SERGIO IÑIGUEZ de GEHITU

PROTAGONISTAK GASTEIZEN: CBC-CHICA BUSCA CHICA SERIE TV WEBProyección y cine fórum en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa en Vitoria, organizado por Enfasis, el servicio municipal de información y asistencia para gays, lesbianas y entorno.SERIE TV WEB CHICA BUSCA CHICA


Celia Freijeiro es Nines habla de su personaje en la serie


2009-05-17

Maiatzak 17- Homofobiaren (LGTB-fobia) aurkako eguna 17 mayo: Día contra la Homofobia (LGTBfobia)

Maiatzak 17
Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna

Gay, lesbiana, transexual eta bisexualen herrialde ezberdinetako erakunde ezberdinek sustatutako kanpaina bat da. Xede nagusiena jendarteari LGTB kolektiboak une oro izaten duen bereizkeria horren larritasunaz ohartaraztea da. Nazio Batuen Gizakien Eskubideen Komisioak eta Goi Komisionatuak maiatzaren 17a homofobia, lesbofobia eta transfobiaren kontrako eguna ezarri dute mundu mailan.


..................................
17 DE MAYO
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA LESBOFOBIA Y LA TRANSFOBOA

Es una campaña promovida por las diferentes organizaciones de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de distintos países, que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la existencia y la gravedad de la discriminación hacia el colectivo LGTB en cualquiera de sus expresiones, mediante el establecimiento institucional por parte del Alto Comisionado y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del día 17 de mayo como jornada mundial contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. 

Gaztegehituk prestatutako gazte LGTB ikusgaitasun kanpainako erakusketarako argazki saioa.


Sesión de fotos para la exposición de la campaña de visibilidad de jóvenes LGTB organizada por Gaztegehitu2009-05-16

SERIE The L Word ("La palabra con L")
Serie de ficción que profundiza en el mundo de las relaciones lésbicas entre mujeres desde una perspectiva realista y sin censura, pero con una estética impecable. La serie muestra a un grupo de mujeres lesbianas diversas. The L Word describe la vida cotidiana, relaciones e intimidad de estas mujeres modernas y sofisticadas que viven en Los Ángeles en un ambiente vanguardista y lleno de iconos que marcan tendencia.
SITIO OFICIAL THE L WORD
INTRODUCCIÓN-SARRERA:

Videos tu.tv

2009-05-14

SEXISMORIK EZ! ----ACCIÓN ANTISEXISTA


ACCIÓN ANTISEXISTA
JUEVES 14 DE MAYO
a las 19H EN EL MAX CENTER DE BARAKALDO
 
Contra la publicidad sexista y los roles heteropatriarcales...ACCIÓN DIRECTA!!
QUEER EKINTZA - AMB-BEA

Lizzy the Lezzy-protagonista lesbiana de animación

Lizzy nació de la mente de Ruth Selwyn una caricaturista Israelí que con gran iniciativa se animó a darle vida a una lesbiana un tanto mal hablada y políticamente incorrecta, con un talento especial para ponerle letra a su vida por medio de canciones...I'm lizzy the lezzy and I'm out and proud
I'm lizzy the lezzy let's shout it out loud!
I'm lizzy the lezzy, just sing it with me
I'm lizzy the lezzy, and I like pussy!
Hello. My name is Lizzy. I'm a lesbian.
Coming out was such a big deal, and now I don't know what all the fuss is about. I mean, everyone's a lesbian these days. Some of my best friends are lesbians. My straight girlfriends are lesbians too, but they're just silly. I'll never understand why they prefer to suck dick. Bla!
And the people who think it's wrong or strange, well they're just stupid. Like the people who wonder what lesbians do in bed. Tut, stupid. Or the people who tell me I just haven't met the right man. They're stupid too. What part of lesbian don't you understand?
Some people make fun of lesbians, and call them names like muff muncher. Personally I think the names are quite funny. Muff muncher. Hehe. I'm a muff muncher. I'm a muff muncher! I'M A BIG BUTCH PUSSY CRUNCHING MUFF MUNCHING MUNCHER! AND I'M PROUD!
Hmmm, I hope my mum and dad aren't watching this.

2009-05-13

HEZKIDETZA ETXEAN BERTAN LANDU BEHAR DA-Helena Bengoetxea

http://www.kahlomedia.com/frida/septiembre2008/mintz1.pdf

HEZKIDETZA ETXEAN BERTAN LANDU BEHAR DA
Helena Bengoetxea

Eskola mistoak zabaltzen hasi zirenetik, orain dela urte dezente, ohiko bihurtu zaigu gure seme-alabak elkarrekin hazi eta hezitzearen ideia. Berdintasun “formal” hori parekidetasunera heltzeko oinarrizko izan da hainbat zentrotan. “Emakumearen kontu” horretan oso aurreraturik omen gaude, nahiz eta toki askotan, liburuetan eta kurrikulun profesionaletan, modu nabarmenean azaltzen ez bada ere. 

Baina, zer gertatzen da etxean? Gaur egun, eskola gehienak berdintasuna aldarri badute ere, guraso askok ez dute doktrina horrekin bat egiten. Gizartea aldatzeko bidean dela esaten da maiz, baina, tamalez, errealitatea bestelakoa da oinarrizko hezkuntza eremuan, familia giroan alegia...

“Umeekin aritzen gara gehienbat, gurasoekin lan egitea zailagoa delako: lana eta umeen zaintza dela eta, denbora gutxi izaten dute. Horregatik, normalean, hitzaldiak zein ekintza puntualak egiten ditugu haiekin. Zaila izaten da horrelako gauzei jarraitasun bat ematea, eskolako ekintzekin egiten dugun bezala”, azaldu du Ziortza Etxeandiak, Urtxintxa Eskolako Aukera Berdintasun Arloko koordinatzaileak. Alabaina, erantzuna arras baikorra izan dela uste dute. “Ikasteko gogoarekin etortzen dira gurasoak, ez baitira behartuta etortzen. Guk ez dugu guraso izaten irakasten; beren haurrekin zeintzuk ipuin eta jolas erabil ditzaketen, haiekin zeintzuk balore indartuko dituzten azaltzen diegu”, esan du Etxeandiak...


2009-05-11

INTRAGENERO-INDARKERIA tailerra -Taller VIOLENCIA INTRAGÉNERO-DONOSTIA


INTRAGENERO-INDARKERIA tailerra 
Eguna: maiatzak 23, larunbata
Ordutegia: 10:30-13:30 eta 16:30-18:30
Lekua: CRAJ DONOSTIA-Gaztegunea
Antolatzailea: EHGAM
Emailea: ALDARTE

Taller VIOLENCIA INTRAGÉNERO
Día: 23 mayo, sábado

Lugar: CRAJ Donostia-Gaztegune
Organiza: EHGAM
Imparte: ALDARTE

LA ESKALERA KARAKOLA


La Eskalera Karakola es un centro que alberga diversos proyectos, todos impulsados por un deseo político de compartir espacios y vidas, de pensar mejor, de desafiar y reinventar el mundo desde una mirada feminista.

2009-05-10

SEXUARTE: Jóvenes LGTB

23 de febrero de 2009
Formato: MP3
Duración: 00:15:30

SEXUARTE: Jóvenes LGTB
Autora-s: Area de la Mujer de RVK
Marta Garchitorena nos habla de un informe que acaba de publicar sobre la juventud LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) y tiene como invitada a Belén Molinuevo, integrante de la Comisión de Educación de COGAM.

2009-05-09

BESTE EMAKUME BAT ERAILA! KONTZENTRAZIORAKO DEIALDIA

EMAKUME BAT ERAIL DU GAUR GOIZEAN BERE BIKOTEKIDE OHIAK IRUNEN LABANKADAZ.
 
EUSKAL HERRIKO MUNDU MARTXAKO PLATAFORMAK ASTELEHEN HONETAN, MAIATZAK 11, EMAKUMEON KONTRAKO ERASO, JAZARPEN, BORTIZKERIA ETA ERAILKETA HONEN KONTRAKO KONTZENTRAZIOA DEITU DU.
 
NAZKATURIK GAUDE! ETA GURE ESKU DAGOELAKO SISTEMA PATRIARKAL ETA MATXISTA HONI AURRE EGITEA PARTEHARTZEKO DEIA EGITEN DIZUEGU.
 
EMAKUMEON KONTRAKO INDARKERIA SEXISTARIK EZ!! ERASOEI AURRE EGIN!!
 
ASTELEHENA 11, 7:30etan ARRIAGAN
KONTZENTRAZIOA

Emakume pilotariei buruz dokumental laburra-Mujeres pelotaris


FUENTE: RTVE

2009-05-08

SARITUTAKO LABURMETRAIAK - ES +: CORTOS PREMIADOS

Los cinco cortometrajes proyectados, basados en guiones escritos por escolares de 3º y 4º de ESO, y 1º de bachillerato, nacieron en octubre de 2007, cuando arrancó el proyecto Menos es más, con la formación del profesorado en materia de violencia de género y en técnicas para la elaboración de guiones.
Participaron en el proyecto 15.000 estudiantes de secundaria de 21 ciudades, quienes pudieron ver en pantalla grande distintas películas sobre violencia de género, como “Te doy mis ojos” de Iciar Bollaín, y compartir con su directora y personas expertas en la materia coloquios y debates.
Vive o muere”, “Nunca es tarde para hacerte valer”, y “Sinrazón” son los títulos de los cortometrajes contra la violencia de género que han obtenido los tres primeros premios del concurso «– es +, cine para ser la voz de quienes callan», un proyecto realizado por el Ministerio de Igualdad con la colaboración del Ministerio de Educación, en el que han participado profesionales del cine, además profesorado y alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

En total, han sido cinco los guiones escritos por estudiantes que han sido premiados y rodados bajo la dirección de Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Daniel Guzmán, Chus Gutiérrez, Marta Belaustegui y Jesús Ruiz. Entre los actores y actices que han participado, se encuentran Emma Suárez, Eduard Fernández, Malena Alterio y Víctor Elías.

El objetivo del proyecto es utilizar el cine como un instrumento eficaz de concienciación y sensibilización contra la violencia de género entre los más jóvenes, a través de la implicación directa del profesorado y alumnado. Con este tipo de actividades educativas además, se pretende formar a educadores en torno a las raíces de la desigualdad de género, elaborar y difundir materiales educativos de referencia y promocionar programas innovadores en materia de prevención.

El Ministerio de Igualdad distribuirá los cortos en formato DVD en colegios y centros educativos, y se formarán unidades didácticas para trabajar, prevenir y sensibilizar acerca de la violencia de género entre la juventud. (fuente: AmECOPRESS)

2009-05-07

COLECION CUENTOS NO SEXISTAS: VIOLETA INFANTIL-HOTEL PAPEL


La editorial Hotel Papel publica libros para vivirlos y disfrutarlos.

La primera colección que presentamos es Violeta Infantil, nuestra pequeña biblioteca de Libros para crecer en igualdad.
Se trata de cuentos infantiles ilustrados para niños y niñas entre 3 y 8 años con protagonistas que no encajan en ningún estereotipo de género. Creemos que los niños no tienen que ser siempre los valientes, inteligentes y rebeldes ni las niñas las ingenuas, miedicas o empollonas. Los papás pueden hacer el pastel de cumpleaños y las mamás disfrutar en un sillón leyendo el periódico. Así, nuestra primera colección está formada por historias en las que no hay guerreros ni princesas, sólo personajes reales que viven historias que tienen que ver con el mundo que nos gustaría construir para nuestros pequeños.
Son libros que incorporan la traducción al inglés para los que están empezando a conocer esa lengua.
Tras Violeta Infantil llegará Violeta Juvenil, inspirada en la misma filosofía de ruptura de estereotipos y con libros para un público preadolescente y adolescente. A continuación, la colección madre: Violeta, dedicada a un público adulto con ganas de disfrutar de ensayos y relatos literarios que hablen y reflexionen sobre mujeres reales, las mujeres que vivimos en el siglo XXI.

2009-05-06

“Krisialdi ekonomikoa, generoa eta lansariaren inguruko nazioarteko topaketa”-“Encuentro Internacional sobre crisis económica, género y retribución”


La Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAE, en colaboración con Cursos de Verano de la UPV/EHU, ha organizado el “Encuentro Internacional sobre crisis económica, género y retribución”, que se celebrará en el Palacio de Miramar los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2009.

Información sobre la matrícula en: http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/2009/


Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak, Udako Ikastaroekin batera, “Krisialdi ekonomikoa, generoa eta lansariaren inguruko nazioarteko topaketa” antolatu du. Mintegia, datorren irailaren 2,3 eta 4an ospatuko da Donostiako Miramar Jauregian.

Matrikulari buruzko informazioa:
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/2009/

2009-05-04

Emakumeek esparru "maskulinoetan" presentzia areagotzen----Mayor presencia de mujeres en sectores "masculinos"

Gaur egun emakumeak gehiengoa dira (edo izango dira laster) luzaroan gizonezkoenak izan ohi ziren hainbat esparrutan, medikuntzan edo justizian, besteak beste.
Emakunderen ikerketa baten arabera, emakumezkoek, batez beste, 18.581 euroko soldata dute; gizonezkoek, berriz, 25.947 euro irabazten dituzte, (betiere, batez beste). Aldea ikasketa maila guztietan ematen bada ere, goi mailako ikasketak dituztenen artean txikiagoa da. Zergatik alde hori? Batez ere, lanaldi partziala duen gizon bakoitzeko sei emakume daudelako. Kasu horien % 46an lana eta seme-alaben zaintza bateragarri egiteko beharrak bultzatuta aukeratzen dute emakumeek lanaldi partziala.
Datu horrek hausnarketa eragiten du, bereziki, orain arte gizonezkoek betetzen zituzten esparruetan (medikuntzan eta justizian, besteak beste) emakumezkoak gehiengoa direla edo laster izango direla kontuan izanda.
Las mujeres son o serán mayoría en ciertos ámbitos tradicionalmente masculinos como la medicina o la justicia.
Según un estudio de Emakunde, el sueldo medio de las mujeres es de 18.581 euros frente a los 25.947 euros que ganan de media los hombres. La diferencia se da en todos los niveles de estudios, aunque es menor en el caso de las personas con educación superior. ¿La razón? Principalmente se debe a que hay seis veces más mujeres que hombres trabajando a tiempo parcial, en casi el 46% de los casos debido a la necesidad de compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos.
Este dato debe llevarnos a reflexionar si además tenemos en cuenta que en muchos ámbitos hasta ahora copados por hombres, las mujeres son o serán pronto mayoría. Es el caso de la medicina o la justicia.

2009-05-03

Subirats: «Los méritos de la escuela mixta son indiscutibles, pero aún hoy no se trata igual a chicos y a chicas»

fuente: DIARIO DE LEON

Marina Subirats es catedrática de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue directora del Instituto de la Mujer y ahora es una de las personas responsables de promover la igualdad de oportunidades en el Consejo Escolar del Estado. Es una de las voces más autorizadas en coeducación.
—¿Cómo valora estos 30 años de escuela mixta?—La escuela mixta ha sido un éxito para las chicas. Ha sido el gran instrumento de escolarización y de nivelación de titulos académicos entre sexos, de modo que hoy en día hay más mujeres que hombres con títulos universitarios y de enseñanza media. Por tanto, los méritos de la enseñanza mixta son indiscutibles.
—¿Que niños y niñas estén en la misma escuela significa que educar en igualdad?—No, la escuela no trata igual a chicos que a chicas. Ellas han entrado en un modelo escolar pensado para los chicos: hay una predominancia de la cultura masculina a la que han tenido acceso las chicas, pero los chicos no han incorporado la cultura femenina. Chicos y chicas tienen que aprender por igual los trabajos domésticos y el cuidado de las personas, las aportaciones de las mujeres en la historia, etc. Para que la escuela sea igualitaria falta cambiar el modelo cultural.
—¿Se puede justificar la segregación escolar para compensar a los chicos que ahora tienen menos éxito escolar?—No, la escuela segregada no se justifica para compensar a los chicos que se van quedando retrasados. Este retraso no se debe a que se les haga menos caso o se les ignore en la escuela mixta, sino a otro tipo de problemas vinculados a lo que podría llamarse la crisis de la masculinidad y el hecho de haberse desdibujado los papeles masculinos, que son cuestiones que la sociedad tiene que resolver pero no puede hacerlo volviendo hacia atrás, a que los hombres se sientan bien y protagonistas simplemente porque no hay mujeres. Y hay también otras razones, como el desfase de los valores actuales, etc. Separar a los chicos no arreglaría nada, sino que más bien tendería a enmascarar los problemas existentes. Dicho de otro modo ¿compensar de qué, cuando la escuela ha sido diseñada pensando en ellos, y en gran parte lo es todavía hoy? Es una opción que defiende la Iglesia por razones de tipo moral.
—¿Por qué las chicas tienen más éxito?—Precisamente porque tienen conciencia de que para ellas es más difícil abrirse camino en las empresas y lograr buenos puestos. Inconscientemente saben que a igualdad de condiciones se prefiere a un hombre, y por lo tanto saben que tienen que trabajar duro. Los chicos hasta ahora no tenían competencia, y tienen escasa conciencia de que hay que hacer un esfuerzo. Se les han quitado de encima las obligaciones antiguas, como las de mantener a la familia, y ahora, en muchos casos, les faltan estímulos claros para esforzarse en los estudios. Investigamos ésto en el libro Balones fuera: la reconstrucción de los espacios desde la coeducación.
—La Universidad de León rechazó crear una asignatura de igualdad para formar al profesorado con el argumento de que se hace de forma transversal. —Son necesarias las dos cosas, la transversalidad y que alguien se ocupe de impulsar la igualdad. Esto es como un cuerpo: sin el corazón el riego sanguíneo no funciona. El cambio de mentalidad se está produciendo en nuestro país, pero de manera muy lenta y se repiten de manera inconsciente las desigualdades.
—¿Hay que diagnosticar la desigualdad en la escuela? Existe la percepción de que a niños y niñas se les educa igual. —Sí que es necesario. En 1988 hice un trabajo en la escuela en el que preguntábamos si trataban igual a chicos y chicas y todos decían que sí. Nos pusimos a grabar y comprobamos que por cada 100 palabras dedicadas a los niños, había 74 para las chicas. Y no es que quieran ser desiguales, es algo inconsciente.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...