2007-06-25

VÍDEO Coctelaciones / Koktelazioak BIDEOA -PripublikarrakCoctelaciones/Koktelazioak nos propone un juego para desadjetivizarnos, desnominalizarnos. Nos incita a reflexionar en aquellas acciones que realizamos, que nos gustan, que nos disgustan, que nos construyen. Las grandes, las pequeñas, las que pasan inadvertidas, las que son cruciales, las que nos hacen. A través de estos predicados la identidad deja de ser cerrada, deviene, transita, se construye de forma íntima. En vez de "soy mujer" que hace hincapié en el sujeto, se propone "mujereo" o "actúo como mujer" que hace hincapié en la acción y en la percepción personal del constructo "mujer". En vez de "soy docente", "doy clases". Predicados extraídos de forma personal de nuestro día a día para representar así lo que cada palabra supone para cada cual. Lesbiana, futbolista, adulto, egoísta son palabras que encierran porque tienen cargas establecidas a priori. Son importantes para dibujar el mundo, pero por una tarde, Pripublikarrak propone que nos deshagamos de ellas-------------------------


Coctelaciones / Koktelazioak, desadjetibizatzeko, desnominalizatzeko, joko bat da. Egin ohi ditugun gauzetan, ekintzetan, gustatzen zaizkigun edo ez zaizkigunetan, handietan zein txikietan... oro har, eraikitzen gaituzten ekintzetan, pentsatzeko aitzakia da. Predikatu hauen bitartez identitateak, bilakaera batean, eginean, etengabeko eraikuntzan, irekiak mantentzen dira. "Emakumea naiz" baten bidez subjektua azpimarratu beharrean, "emakume gisa jokatzen dut" edo "emakume egiten naiz" batekin ekintza, eta "emakume" eraikuntza horren sentipena, azpimarratzea da asmoa. "Irakasle naiz" beharrean, "irakatsi egiten dut"... gure egunerokotasuneko predikatuak, hitz bakoitza norberaren eran moldatzeko edo modelatzeko. Lesbiana, futbolista, heldua, berekoia... aldez aurretik adieraz kargatuak dauden hitzak dira, itxiak; eta mundua ordenatzeko garrantzitsuak izan badaitezke ere, momentu batean besterik ez bada ere, Pripublikarrek alde batera uztea proposatzen dituztenak.

http://es.youtube.com/watch?v=uTj0iiTwn5g

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...