2007-05-31

AFEKTUA ETA HEZKIDETZA LEHEN HEZKUNTZAN-AFECTO Y COEDUCACIÓN EN PRIMARIA
AURKIBIDEA
1. GAITASUNEN GARAPENEAN BALOREEK DUTEN GARRANTZIA
2. JUSTIFIKAZIO TEORIKOA
2.1. Gizarte-ikaskuntzaren teoria
2.2. Ikaskuntza kognitiboa: Kholberg
2.3. Sozializazioa: gogoeta psikologikoa
2.4. Hezkidetza eta eguneroko bizitza
3. EGUNERO EGOERA ZEHATZAK BEHATZEA
3.1. Afektibitate-hezkidetzako hezkuntzarako helburu bananduak
3.2. Materialgintza
4. LANERAKO PROPOSAMENAK
4.1. Ipuin tradizionalen azterketa
4.2. Indartsua eta eztia ipuina
4.3. Sentimenduak adierazteko jolasak
4.4. Nork bere burua indartzeko jolasak
4.5. Konfiantza lortzeko jolasak
4.6. Komunikazioa lantzeko jolasak
ERANSKINA: INDARTSUA ETA EZTIA IPUINA
---------------------------------------------¡entra aquí!

ÍNDICE
1. LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
2.1. Teoría del Aprendizaje Social
2.2. Aprendizaje Cognitivo: Kholberg
2.3. Socialización: Reflexión Psicológica
2.4. Coeducación y Vida Cotidiana
3. OBSERVACIÓN DIARIA DE SITUACIONES CONCRETAS
3.1. Objetivos diferenciados para una educación afectiva coeducativa
3.2. Elaboración del material
4. PROPUESTAS DE TRABAJO
4.1. Análisis de los cuentos tradicionales
4.2. Cuento Fuerte y dulce
4.3. Juegos de expresión de sentimientos
4.4. Juegos de afirmación
4.5. Juegos de confianza
4.6. Juegos de comunicación
ANEXO: CUENTO FUERTE Y DULCE
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...