2009-02-11

BEA--Abortuaren aldeko kanpainan "Abortatzeko eskubidea, Gure gorputza gure erabakia"---Campaña a favor del "Derecho de las mujeres a decidir"--AMBBizkaiko Emakume Asanbladak hauxe adierazten dizu, Madrilen biltzen den Erakunde Feministen Koordinadorarekin elkarlanean ari dela abortuaren aldeko kanpainan "Abortatzeko eskubidea, Gure gorputza gure erabakia" lelopean.
Badakigu, gobernuak parlamentu batzordea sortu duela, talde ezberdinen iritzia jasotzeko asmoz, indarrean dagoen Abortuaren lege aldaketari begira.
Gure erakundeak, hamarkadak daramatza emakumearen erabakitzeko eskubidearen alde aldarrikatzen eta, abortua kode penaletik kentzeko eskatuz.
Abortoaren despenalizazioaren alde sinatu eta zabal ezazu!!
Dokumentu hau sinatu dugun emakume eta gizonen ustez, abortuari buruzko egungo araudiak:
Haurdunaldia eteteko emakumeen erabakitzeko aukera baldintzatu, eta beste pertsona batzuen iritziaren eta erabakiaren menpe jartzen du.
Ziurtasun juridiko gabezia handiko egoera sortzen die haurdunaldia beren borandatez eteten duten emakumeei, eta baita interbentzioak egiten dituzten osasun-profesionalei ere, azken horiek emakumeen eskubideak urratu-zaleen salaketak eta jazarpena jasan behar baitituzte.
Oztopatu egiten du abortua praktikara eraman ahal izatea, abortatu daitekeen zentro publikoen, eta abortuari buruz informazioa emateko mekanismo arin eta normalizatuen gabeziaren ondorioz. Horren eraginez, muga ekonomiko eta sozialak ezarri dizkio abortuari.
Haurdunaldiaren etenaldia praktika marjinala bihurtu du Osasun-sare publikoan, kontzientzia-eragozpena, eta sare publikoko profesional ugariren inhibizioa suspertuz. Aldi berean, babesik gabe uzten ditu sare publikoan nahiz pribatuan abortua praktikatzen duten profesionalak, ez baitu ezartzen babestuko dituen bermerik, ez protokolorik.
Beraz, gaur egun indarren dagoen araudiak ez du errespetatzen emakumeen ugalketa-autonomia, ezta beren osasun-laguntza jasotzeko eskubidea ere.
Gure ustetan, zilegitasun, segurtasun eta legalitatezko egoeran egin behar da haurdunaldiaren borondatezko etetea, eta Administrazioei dagokie emakumeen erabakiak praktikara eraman ahal izateko beharrezko neurriak hartzea. Horregatik guztiagatik,
Eskatzen dugu:
Lege aldaketa bat, zeinaren arabera abortua ez den gehiago delitu gisa tipifikatuko (eta, ondorioz, Kode Penalean araututa agertuko), eta bai, aldiz, emakumeek beren borondatez haurdunaldia eteteko eta amatasunari buruz erabakitzeko eskubide gisa arautuko den.
Emakumeen ugalketa-autonomia onetsi eta bermatuko duen lege bat, eta haurdunaldia eteteko arrazoi bakartzat emakumeen erabaki pertsonala ezarriko duena.
Eskubide hau argiro eta zehazki onar dadila, beste pertsona batzuen balorazio eta epai moralek, edota osasun-sare publikoaren zerbitzurik ezak ez dezaten beronen praktika baldintzatu edo oztopatu.
Haurdunaldiaren borondatezko etenaldiaren estaldura Ospitale- eta Ospitalez kanpoko sare publikoetan, eskubide honen izaera unibertsala bermatu eta osasun-prestazio gisa normalizatu dadin.
Kontzientzia-eragozpenari buruzko araudia, eragozpenaren mugak zehaztuko dituena, eta Erakunde eta Administrazioei eragozpena praktikatzea galaraziko dien, eta zentro publiko guztietan emakumeen abortu eskaerei erantzuteko adinako ekipo profesionalez hornituak egongo direla bermatuko duena.
Erakundeen laguntza eta babesa, sare publikoan nahiz pribatuan abortuak praktikatzen dituzten profesionalentzako
Lege berriak sexu- eta ugalketa-eskubideen onarpenean oinarritutako politika eta neurri integralak izan ditzala lagun, sexu-osasunari eta ugalketa-osasunari buruz
SINATZEKOLa Asamblea de Mujeres de Bizkaia coordinada con organizaciones feministas del Estado impulsa una campaña a favor del "Derecho de las mujeres a decidir".
Como sabéis el Gobierno ha creado una comisión Parlamentaria para recabar información de diferentes colectivos de cara a modificar la actual Ley de Aborto.
En nuestra organización hemos reivindicado hace ya muchas décadas una legislación sobre el aborto que tenga como centro el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Firma por la despenalización del aborto y difúndelo
Un saludo feminista.


Consideramos que la actual normativa sobre el aborto:
Condiciona la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo a la opinión y decisión de terceras personas.
Genera gran inseguridad jurídica tanto a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo como a las y los profesionales sanitarios que realizan las intervenciones que se ven sometidos a denuncia y persecución por quienes tratan de limitar los derechos de las mujeres.
Dificulta el acceso al aborto, al establecer barreras económicas y sociales ante la ausencia de centros públicos en los que poder abortar y ante la falta de mecanismos ágiles y normalizados de información respecto al aborto.
Sitúa la práctica de la interrupción del embarazo dentro de la red sanitaria pública en el marco de la marginalidad, favoreciendo la objeción de conciencia y la inhibición de muchos profesionales de la red pública, al tiempo que deja indefensos a quienes practican los abortos tanto en la red pública como en la privada, al no establecer garantías y protocolos que los respalden.
Es por tanto una normativa que no respeta la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a la atención a su salud.
Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de legitimidad, seguridad y legalidad, adoptando las Administraciones las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectivas. Por ello,
Reclamamos:
Un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.
Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.
El reconocimiento preciso y claro de este derecho, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios en la red sanitaria pública.
La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública de forma que se garantice el carácter universal de este derecho, y se normalice como prestación sanitaria.
Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites, acompañada de una disposición que establezca la imposibilidad de objeción por parte de Instituciones y Administraciones, y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres,
El respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican los abortos tanto en la red pública como en la red privada.
Que la nueva ley vaya acompañada de políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
PARA FIRMARRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...