2008-04-04

AURRERATZEA-PROGRESAR-GLORIA STEINEM

"Pertsona bakoitza zirkulu bat bezala ulertzen bada, helburua osatzea izango da, ez beste pertsonen gainetik inposatzea. Aurreratzeak oraindik egin ez dugun bidean aitzina joatea esan nahi du."
GLORIA STEINEM

"Si cada persona se concibe como un círculo, el objetivo será completarlo, no imponerse sobre otras personas. Progresar significa avanzar en una dirección que todavía no hemos recorrido."

GLORIA STEINEM, Revolución desde dentro


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...