2010-03-03

JARDUNALDIAK GASTEIZEN-SEXU-GENERO IDENTITATE BERRIAK NUEVAS IDENTIDADES SEXO-GÉNERO

2010eko martxoaren 4, 8, 11n
GASTEIZKO IRAKASLEEN U. ESKOLA

Escuela U. de Magisterio de Vitoria-UPV

Martxoak 4

11:45 Jardunaldien aurkezpena Presentación de las Jornadas
12:00-14:00 MAHAI-INGURUA / MESA REDONDA
I d e n t i t a t e a r e n m i l a a u r p e g i a k
L a s m i l c a r a s d e l a i d e n t i d a d

Genero desberdintasunak eta genero indarkeria gazteen bikote harremanetan. Mila Amurrio, Ane Larrinaga, Elisa Usategi
GIZONDUZ ekimena. Ander Bergara
Teoria eta aktibismo feminista (eta) queer-ak. Ainara Artetxe, Amaia Alvarez Uria
Herramientas didácticas contra la homofobia. Raquel Platero

15:00-18:00 TALLER
Mariquitas, camioneras y travelos en el aula. Algunas pistas para profes. Raquel Platero

Martxoak 8
12:00-14:00 kafea eta pasten inguruan... WORLD KAFEA

Zer egin dezakegu sexuan eta generoan oinarritutako diskriminazioarekin apurtzeko? ¿Qué podemos hacer para romper con la discriminación en base al sexo y al género?
...eta emakume eta gizonen arteko parekidetasuna eskolan lortzeko? ¿...y para conseguir la paridad entre mujeres y hombres en la escuela ?

14:00 Agerian utzi paisaia matxista! ¡Deja a la vista el paisaje machista!
Gasteizko Irakasle Eskolako Martxoaren 8ko I. lehiaketaren SARI BANAKETA.
ENTREGA DE PREMIOS del Ier Certamen 8 de marzo de la Escuela de Magisterio de Vitoria.
ARRATSALDEAN DENOK MANIFARA.


Martxoak 11
12:00-14:00
TAILERRAK / TALLERES
Genero desberdintasunak eta genero indarkeria gazteen bikote harremanetan. Mila Amurrio, Ane Larrinaga, Elisa Usategi
Los hombres y la igualdad.
Josetxu Riviére

16:00-19:00 TALLER
Teorias y activismos feministas (y) queer GraciaTrujillo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...