2011-05-02

Hego Afrikako bortxaketa zentzatzaileak gorroto krimentzat hartzeko kanpaina-Campaña online para que las violaciones correctivas de Sudáfrica sean contempladas como crímenes de odio

Ortzadarraren bandera

ITURRIA: EMAKUNDE
Ndumie Funda aktibista hegoafrikarra, Lurmutur Hiriko behe-auzoetako neska homosexualak laguntzeko sortu Luleki Sizwe mugimenduaren fundatzailea , on lineko kanpaina bultzatu du Change.org izenekoa, Hego Afrikako agintariek ehunka lesbiana jasaten dituzten “bortxaketa zentzatzaileak” “gorroto krimentzat” har ditzaten. Plataformak 150.000 sinadura lortzea du helburu.
Hego Afrikak oso arautegi aurreratua du gutxieneko sexualen eskubideei dagokienez. Orientazio sexualean oinarritutako diskriminazioa ilegaltzat jo zuen munduko lehen herrialdea izan zen, sexu bereko ezkontzak legezko bihurtu dituen lehen herrialde afrikarra da, eta GLBT komunitateari eskubide berdinak, adopzioa eta zerbitzu militarra barne, bermatzeko munduko lehen errepublika. Alta, hiri handietako ghettoetan “bortxaketa zentzatzaileak” egiten dituzte oraindik. Horrela deitzen dira egiten dituztenen ustetan hori baita lesbianak bere “gaixotasuna” “sendatzeko” modua.   
Luleki Sizweren datuen arabera, astero, Lurmutur Hirian bakarrik, hamarretik gora lesbiana bortxatu edo laidotzen dituzte koadrilek. Egunero 150 emakume bortxatzen dituzte Hego Afrikan eta azken hamarkadan 31 lesbiana hil dituzte bere sexualitatea dela eta. Urtero 500 bat emakumek salatzen dute bortxaketa zentzatzailea. Iturri honek jakitera eman duenez oso kasu gutxi dira ebazten eta zigortzen.
2000 urtean onartutako Hego Afrikako berdintasun legeak “gorroto krimentzat” jotzen ditu gutxiengo taldeetako kideen aurkakoak, identitate etniko, politiko, erlijioso, sozial edo sexualengatik, baina epai eta fiskalek ez dute larrigarri hau erabili nahi lesbianen aurkako erasoen prozesuetan eta justiziak beste edozein eraso sexualtzat hartzen dituzte.
 ................................................
La activista sudafricana Ndumie Funda, fundadora del movimiento Luleki Sizwe, que ayuda a las homosexuales marginadas de los suburbios de Ciudad del Cabo, ha promovido una campaña online Change.org para exigir a las autoridades sudafricanas que las denominadas “violaciones correctivas” a las que son sometidas cientos de lesbianas en aquel país se consideren “crímenes de odio”. La plataforma se ha propuesto conseguir 150.000 firmas.
Sudáfrica goza de una legislación muy avanzada en materia de derechos de las minorías sexuales. Fue el primer país en el mundo en considerar ilegal la discriminación basada en la orientación sexual, ha sido también el primer país africano en legalizar el matrimonio del mismo sexo y la primera república del mundo en garantizar a la comunidad GLBT los mismas derechos en todos los aspectos de la vida, incluyendo la adopción y el servicio militar. Sin embargo, en los guetos de las grandes ciudades se siguen practicando las “violaciones correctivas”, denominadas así porque quienes las cometen dicen querer “curar” a las lesbianas de “su enfermedad”.
Según datos de Luleki Sizwe, cada semana más de diez lesbianas son violadas o ultrajadas por pandillas sólo en la localidad de Ciudad del Cabo. Cada día son violadas 150 mujeres en Sudáfrica y en la última década 31 lesbianas han sido asesinadas a causa de su sexualidad. Cada año, aproximadamente 500 mujeres denuncian que han sido víctimas de violación correctiva. Esta misma fuente señala que muy pocos casos son resueltos y castigados.
La Ley de Igualdad sudafricana aprobada en 2000 considera “crímenes de odio” los cometidos contra miembros de minorías por su identidad étnica, política, religiosa, social o sexual, pero los jueces y fiscales se resisten a emplear esta agravante en los procesos por los ataques a las lesbianas, que son tratados por la justicia como cualquier otra agresión sexual.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...