2009-03-12

JARDUNALDIA TRATU TXAR PSIKOLOGIKOAK BIKOTE GAZTEETAN-El maltrato psicológico en parejas jóvenes-JORNADA

BILBO 27-03-2009


10, 30-13,00


BBK KULTUR GELA (ELKANO, 20)IZENA EMATEKO AGIRIA
Izena eta abizenak:……………………………………………………………………………………………….
Lanbidea / lan edo ikasketa zentrua: …………………………………………………………………..
Helbidea:………………………………………………………………………………………….
Herria:…………………………………………………………………………. P.K.:.......
Telefonoa:…………………………………………………… Faxa:

Emaila: ……………………………………………………………………………..…….

Emaila:
servimujer@telefonica.net


Jardunaldian parte hartzeko ezinbestekoa da izena emanda egoteko ziurtagiria
aurkeztea.
Martxoaren 23ean baino lehenago idazkari teknikoari bialdu inskripzio agiria.
Plazas limitadas. Para participar en la Jornada es imprescindible presentar la
confirmación de estar inscrita/o. Enviar ficha de inscripción a la secretaría
técnica antes del 23 de Marzo

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………
Centro de Trabajo o estudios……………………………………..………………………………………
Dirección:…………………………………………………………………..……………………………………….
Localidad:……………………………………………………….…….. C.P……………………………………..
Teléfono……………………………………………… Fax………………………….……………………
E.mail: ……………………………………………………………………………………

Email: servimujer@telefonica.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...