2009-03-10

MARTXOAK 8 2009- MNIFESTUA-MANIFIESTO 8 MARZO 2009 BILBO


ABORTUA ESKUBIDEA DA, INOIZ EZ DELITUA. EMAKUMEOK ERABAKI BEHAR DUGU

Abortu eskubidearen aldeko aldarrikapena, 70.hamarkadaz geroztik emakumeok geure gorputzaren jabe izan eta geure bizitza kontrolatzeko dugun eskubidearen aldeko aldarrikapena izan da eta izaten jarraitzen du.

Abortu eskubidea, emakumeen burujabetza eta emakumeok geure erabaki propioak hartu eta geure iritziak sortzeko eskubideen errespetuan oinarritzen da. Beraz, edonolako tutorego eta egiaztapen morala deuseztatzen dugu, horrela egiten baitute instituzio eta gobernuek, abortuaren erregulazioa emakumeon kontrol mekanismotzat erabiltzen dutenean.

Emakumeon erabakiaren errespetua da hain zuzen ere, abortua eskubide bihurtzen duena eta inoiz ez inposaketa. Ez du inor behartzen, baina legislatzen dutenek bermatu behar dute abortatzea erabakitzen duenak eskusartze eta inposaketarik gabe egin ahal izango duela. Ezin baitaiteke abortua kulpa eta bekatuaz identifikatzen jarraitu.

Erlijioetako sektore atzerakoienek eta eskumako alderdiek abortuaren eztabaida baldintzatu nahian jarraitzen dute abortua traumarekin lotuz. Horiek esandakoaren aurka baina, desiratu gabeko haurdunaldia eten duten emakumeek diote lasaitua hartu dutela abortatu eta gero.

Honengatik guztiagatik Martxoak 8 honetan kalera ateratzen gara , berriro ere, konpromezu politiko argi eta zehatzak eskatzeko:

· Osasun erreproduktibo eta sexualen inguruko prebentzio politikak exijituz. Eta era berean, eskola kurrikulumean sexualitatearen ikuspegi orokorra, dibertsitate sexual eta gozamenerako eskubidea barneratuko duen hezkuntza afektibo sexuala lantzea eskatuz, eta ez orain artean bezala erreprodukzioari loturiko hezkuntza sexualaren eredua. Berdin berdin, Osakidetzak eskaintzen dituen prestazioen barnean, antisorgailu metodoen inguruko informazio eta eskuragarritasuna eman dadila..

· Emakumeen erabakitze eskubidea aitortu dezaten exijituz, behingoz abortua Kodigo Penaletik kanpo eta osasun zerbitzu publikoan prestazio moduan normalizaturik egongo dela ziurtatu arte, bere unibertsaltasuna eta eskuragarritasuna ziurtatzeko modu bakarra baita

· Azkenik, aldarrikatzen dugu abortua osasun prestaziotzat hartzeak dakartzan baldintza guztiak bete daitezela; hala nola, medikuntza eta erizaintza ikasketa unibertsitarioen barnean beste ohiko praktika bezala irakastea, eta emakumeak abortatzeko existitzen diren metodo ezberdinen inguruan informaturik izan gaitzatela; hau da, aborto kirurgiko eta farmakologikoaren berri emanaz (RU486). Bukatzeko, gaur egun profesional eta instituzio ezberdinek emakumeei osasun asistentzia jasotzera uko eginez erabiltzen duten kontzientzia eragozpenaren erregulazioa ematea eskatzen dugu.

Mugimendu feministatik ABORTUAREN DESPENALIZAZIOA eskatzen dugu eta emakumeok era askean erabakiak hartu eta gure gorputzen jabe izatea errespetatu arte borrokan jarraituko dugu.
Abortu librea eta osasun zerbitzu publikoan!


------------------------


EL ABORTO ES UN DERECHO, NUNCA UN DELITO. LAS MUJERES DECIDIMOS

El derecho al aborto ha formado parte de las reivindicaciones del movimiento feminista desde que a principios de los años 70 se iniciaran las primeras campañas por el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo, a decidir sobre su vida. En definitiva a ser libres.

El derecho al aborto se fundamenta en el respeto a la autonomía y capacidad de las mujeres para formular y emitir sus propios juicios y tomar sus decisiones. Rechazamos cualquier tipo de tutelaje y de procesos de verificación moral que deslegitime nuestra decisión, como hacen las instituciones y gobiernos que utilizan la regulación del aborto como forma de control de la mujeres.

Es precisamente el respeto a la decisión de las mujeres lo que convierte al aborto en un derecho y nunca en una imposición, no obliga a nadie, pero quien legisla debe garantizar que quien decida abortar pueda hacerlo, sin injerencias ni imposiciones. No se puede asociar el aborto con culpa y pecado.

Los sectores más reaccionarios de las religiones y la derecha siguen queriendo influir en el debate sobre el aborto, se empeñan en identificar aborto con trauma, cuando la gran mayoría de mujeres declaran sentirse aliviadas tras haber interrumpido un embarazo no deseado.

Por eso este 8 de marzo salimos de nuevo a la calle para exigir un compromiso político claro y decidido:

Reclamando políticas de prevención integrales en materia de salud sexual y salud reproductiva y exigiendo incorporar al currículo escolar una educación afectivo-sexual que garantice una visión amplia de la sexualidad, que incluya la diversidad sexual y el derecho al placer que no esté sólo vinculada a la reproducción. La información y el acceso a todos los métodos anticonceptivos deben estar dentro de las prestaciones de Osakidetza.

Exigiendo que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir, porque esto significará que el aborto está fuera del Código Penal y normalizado como prestación en la red sanitaria pública, única forma de garantizar su universalidad y la equidad en el acceso.

Considerando el aborto como una prestación sanitaria que requiere diversas medidas, como incluirlo en los estudios de la carrera de medicina y enfermería, o que se informe de las distintas opciones a las mujeres, tanto del método farmacológico (RU486) como del quirúrgico. Así mismo hay que regular la objeción de conciencia que en la actualidad utilizan profesionales e instituciones negando el derecho de las mujeres a recibir asistencia sanitaria.

Desde el Movimiento Feminista exigimos LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO y no vamos a dejar de luchar hasta conseguir que se garantice y respete el derecho de las mujeres a decidir libremente y a ser dueñas de nuestros cuerpos.

Por un aborto libre y en la sanidad pública!!!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...