2009-08-28

Balio heziketa, proposamen didaktiko bat-Educación en valores, una propuesta didáctica-EUSKADIKO GAZTE KONTSEILUA

(GENERO ATALETIK HARTUA)


Balio Heziketa :: Educación en Valores

Publikazio hau copyleft erakoa da. Beraz, bere edukiak zabaldu, aipatu eta hitzez hitz kopiatu daitezke, osorik zein zatika, edozein medio erabiliz eta edozein helburu lortzeko, ohar hau mantentzen eta jatorria aipatzen den bitartean.Esta publicación es del tipo copyleft. Por tanto, se puede difundir total o parcialmente, mencionar y reproducir totalmente su contenido, utilizando cualquier medio para conseguir cualquier objetivo, siempre que se mantenga este comentario y se indique la fuente.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...