2009-01-23

Emakumeok, gure identitateak eta gure gorputz instumituak-Identidades rebeldes y cuerpos insumisos IV EHJF


Emakumeon gorputzaren erabilera edo desjabetzea ere, dominazio patriarkal sistemaren betidaniko oinarria da. Harreman heterosexuala barneratzen duten genero zehatzei atxikitako gorputz ereduaren inposaketa sumisio eta domestikaziorako tresna eraginkorra da dudarik gabe.Gure gorputzen subiranotasun eta autodeterminazioari, manipulazioa eta nahitako amatasun/ez-amatasunaren (abortua, esterilizazioa, derrigortutako antikonzepzioa� Eskubide sexual eta erreproduktiboak deiturikoak) erabilpenari; aurre ezarritako identitate bakarren aurkako jarrerei eragiten dioten gaiak sartzen ditugu.Gure gorputzak kartzelaratzen dituzten eredu eta rolen inposaketari aurre egiteko erantzun lotsagabe eta erradikalei loturiko edozein gaik du tokia ardatz honetan.
Ponentziak:
"Andreen prostituzio antolatuaren analisia" Lanbroa
"Prostituzioaren inguruko burutazioak" Mass-medeak
"Emakume lesbianen ikusgaitasuna eta parte hartzea Euskadin" Aldarte
"Rolling Rolak" Rolling Rolak
"Aullidos de cuerpos insumisos" Medeak
........
La utilización, e incluso la expropiación de los cuerpos de las mujeres, es una permanente del sistema de dominación patriarcal. La imposición de un modelo de cuerpo generado, que incluye el modelo de la relación heterosexual, es sin duda un instrumento eficaz para la sumisión y la domesticación. Entran en este punto los temas que afectan a la soberanía y la autodeterminación de nuestros cuerpos, la manipulación de los mismos y su utilización para la maternidad/no-maternidad no deseada, (aborto, esterilización y anticoncepción forzosa,... lo que se ha dado en llamar derechos sexuales y reproductivos), la rebelión contra las identidades prefijadas y únicas,... y cualquier otro tema que se acerque y tenga que ver con la contestación irreverente y radical frente a la imposición de roles y modelos que encarcelan nuestros cuerpos.
Ponencias:
"Análisis de la prostitución organizada de mujeres" Lanbroa
"Reflexiones sobre prostitución" Mass-medeak
"Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en Euskadi" Aldarte
"Aullidos de cuerpos insumisos" Medeak
"Rolling Rolak" Rolling Rolak
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...