2009-01-15

Emakumeen aurkako indarkeria sistemikoari buruz-JORNADAS"Reflexiones y acción política feminista frente a la violencia sistémica contra las mujeres"


Emakumeen aurkako indarkeria sistemikoari buruzko hausnarketak eta ekintza feminista politikoa
Bilbon, 2009ko urtarrilaren 27, 28 eta 29an

Garapenerako Estrategia Positiboei buruzko V. Jardunaldiek emakumeen aurkako indarkeriaren kontzeptuari esparru teorikoa eman eta kontzeptuaren definizio zabala aurkeztunahi dute, indarkeria eraso fisikoekin soil-soilik lotzen duten kontzeptu mugatzaileetatik urrunduz. Kontzeptuaren indarkeria mota ezberdinak sistema patriarkalaren zuzeneko ondoriotzat hartzea da abiapuntua. Gainera, emakumeen aurkako indarkeriaren mundu mailako adierazpideak azalduko dira eta horrela, jardunaldia salaketarako lekua izango da. Emakumeak biktimak bakar-bakarrik direla agertzen duen ikuspuntua alde batera utzi etaemakumeen borrokak eta alternatibak azaldu nahi dituzte jardunaldietan; indarkeriaegoeretatik abiatuz, alternatibak eta aurre egiteko bideak nola eraikitzen diren utzi nahidute agerian eta horretarako, emakumeen antolakuntza eta ahalduntzea funtsezkoakdira, indarkeria gainditzeko, prebentziorako eta desagerrarazteko oinarrizko eta beharrezkoelementuak baitira. Azkenik, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan lankidetzatik egiten ari den lanaaztertuko da jardunaldietan. Ikuspuntu kritiko eta eraikitzaile batetik lorpenak, erronkak,mehatxuak oztopoak eta ikasitakoak identifikatuko dira.

Jardunaldietan izena emateko, mezua bidali behekohelbide elektronikora, izena eta erakundea adieraziz: jornadasbilbao@yahoo.es

Izena emateko azken eguna: 2009ko urtarrilaren 23a, ostirala.
PROGRAMA:Reflexiones y acción política feminista frente a la violencia sistémica contra las mujeres

Bilbao, 27, 28 y 29 de enero de 2009

La V edición de las Jornadas Estrategias Positivas de Desarrollo pretende dotar de unmarco teórico al concepto de violencia contra las mujeres y presentar una definición amplia del mismo, desligándolo de concepciones limitadas que relacionan la violencia exclusivamente con la agresión física. El punto de partida es considerar los diferentes tipos de violencia que abarca el concepto como una consecuencia directa del sistema patriarcal. Al mismo tiempo, se presentará la situación de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres a nivel mundial, de manera que las Jornadas sirvan como espacio de denuncia. El enfoque de las Jornadas quiere separarse de la concepción de las mujeres sólo como víctimas, y reflejar las opciones y luchas que ellas están planteando; visibilizar cómodesde estas situaciones de violencia se construyen alternativas y resistencias, siempre partiendo de la premisa de que el empoderamiento y la organización de las mujeres son elementos fundamentales y necesarios para la superación, erradicación y prevención dela violencia. Por último, las Jornadas dedicarán un espacio a analizar cuál es el trabajo que se está haciendo desde la cooperación en relación con la violencia contra las mujeres. Desde un punto de vista crítico y constructivo, se identificarán logros, retos, amenazas, obstáculos y lecciones aprendidas.


Para inscribirse a las Jornadas, enviar un correo electrónico indicando nombre y organización/ institución a la siguiente dirección: jornadasbilbao@yahoo.es

Plazo límite de inscripción: viernes 23 de enero de 2009.

PROGRAMA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...