2009-01-10

EUSKERA ETA DISKRIMINAZIO SEXUALA-AMAIA ALVAREZ URIA-JAKIN aldizkariaKultura sexistatik mintzaira sexista dator eta mintzaira
sexistak kulturaren sexismoa iraunarazten du.
Agurtzane JuanenaErabiltzen diren hitzei erreparatzen badiegu gai honetako oinarri edo zutabeak zeintzuk diren jakingo dugu: lehenengo, hizkuntza eta hizketaren arteko auzia; gero,
sexismoa eta androzentrismoa; azken honi lotuta hizkuntza feminizatzearen beharra daukagu (edo beste hitz batzuekin esanda, andrazkoak hizketan azaleratzea, erakustea, beren presentzia ziurtatzea); eta, azkenik, identitatea, sinbolismoa eta ideologiaren gaia.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...