2011-03-08

ALERTA FEMINISTA! “Feminismoa, inoiz baino beharrezkoagoa” - El FEMINISMO MÁS NECESARIO QUE NUNCA

ALERTA FEMINISTA! 
“Feminismoa, inoiz baino beharrezkoagoa” 
Aurtengo martxoaren 8an ere, ehun urtetik gora erreibindikatzen daramagularik, emakumeok adi gaude eta mobilizazioari eusten diogu, aurre egiten ari baikara gure eskubide sozial eta laboralik fun...tsezko eta oinarrizkoenak ukatzen dizkiguten eraso neoliberal patriarkalei. EZ DA EGIA emakumeok ajusteak eta erreforma estrukturalak behar ditugunik. Ez, bederen, emakumeak bizimodu gero eta prekario, duintasunik gabe eta txiroago bat izatera makurrarazi nahi dutenei mesede egiteko. Pobrezia feminizatzen ari da. Emakumeok egindako ugaltze eta zainketa lana, bizitzari berari eusteko ezinbestekoa, ez da aintzat hartzen, eta kapitalaren nahiz merkatuen esku uzten ari dira. Honela agerian geratzen da ezkutuko krisia, zainketen krisia. EZ DA EGIA krisia unean-unekoa denik eta irtenbide gisa ezartzen diren erabakiekin zinezko berdintasuna iritsiko denik. Hau sinestea gaitza da, botere ekonomikoa -gehienbat gizonezkoen esku dagoena- eta erakundeen igualitarismo formala zoriontsu ezkonduta bizi diren aldetik. HORI DENA GEZURRA DA! Horregatik, emakumeok adi egon behar dugu, jarrera aktiboan eta antolatuta, gainera datozkigun murrizketen aurrean. Horrenbestez, mugimendu feministak benetako alternatiba erradikal bihurtzen dira, funtzio politiko-publikoak, aldaketarako benetako indarrak gera arazi nahi dituztenak, gero eta legitimitate gehiago galdu ahala. Feministok nagusi den eredu kapitalista heteropatriarkala zalantzan jartzen ari gara, eta hala jarraituko dugu. EMAKUME GUZTIAK OHARTARAZI NAHI DITUGU: Lan ordaindua dutenak; INEMeko ilarak osatzen dituztenak; ezkutuko ekonomian murgilduta daudenak; ikasketak amaitu berriak direnak; ibilbide laborala burutzekotan daudenak; gizarte-laguntza eta –prestazioak jasotzen dituztenak; etxe-langileak; baserritarrak; ama izan nahi dutenak, baita izan nahi ez dutenak ere; beste pertsona batzuk zaintzen dihardutenak; beren herritik atera eta berton hiritartzat hartzen ez dituztenak. EZezko kolektibo baten oihartzuna aditzen da proiektu politiko feministan. Ezezko ozen, bateratua botere publiko eta faktikoei, zeinek gure borroka, konkista eta lorpen historikoen irabazi eta plusbaliak kapitalari ematen baitizkiete. Alerta egoeran gaude, eta ekintza beharrezkoa da: emakumeon eta mugimendu feministen egitekoa erabakigarria da hari aurre egiteko eta eraldatzeko daukagun ahalmena erakusteko. Hori guztia dela eta, BAI FEMINISMOARI ETA KALEKO BORROKA FEMINISTARI! BAI GURE ESKUBIDE SOZIAL ETA LABORALEI! FEMINISMOA, INOIZ BAINO BEHARREZKOAGOA! GORA BORROKA FEMINISTA! Bestalde, martxoak 8ko Koordinadoratik zera salatu nahi dugu: M8ko mobilizazioaz kointzidituz Udaletxeak Ihauterietako Sardinaren erreketa jaia ospatuko duela. Udaletxetik erakunde feminista eta Udaletxeko arlo ezberdinen artean egon den komunikazio faltak eragin du, Udaletxeak alde bakarreko erabakia hartu izana, Bilboko Konpartsak eta mugimendu feminista alde batera utziz. Honen ondorioz, manifetaldian parte hartu nahi duten konpartsak eta pertsona oro ekitaldi bat edo bestea aukeratzera behartuta egongo dira. Aurten gainera martxoak 8aren 100 urteurrena ospatzen den honetan eta Udaletxeak hau sardinaren erreketan ikustarazi nahi omen duela kontutan hartuz, Udaletxearen partetik hartutako erabakia ulertezina iruditzen zaigu. Beraz, guk emakumeok eta jendarte osoa, Arriagatik arratsaldeko 8etan burutuko dugun manifestaldian parte hartzera gonbidatzen ditugu. 
Gora emakumeon borroka! Gora borroka feminista! Patriarkaturik gabe askoz hobe! 
BEA, BF, MUNDUBAT, MUGARIK GABE, KOORDINADORA ONGDs EUSKADI, EB, ELA, LAB, STEE/EILAS, ESK, CCOO, UGT ------ 
¡ALERTA FEMINISTA! 
“Feminismoa, inoiz baino beharrezkoagoa” 
Este 8 de marzo, después de más de 100 años de reivindicación, las mujeres seguimos alerta y movilizándonos, enfrentándonos en estos momentos a las ofensivas neoliberales patriarcales que atacan nuestros derechos sociales y laborales más básicos y fundamentales. NO ES VERDAD que las mujeres necesitemos ajustes y reformas estructurales. No al menos para seguir beneficiando a todos aquellos que condenan a las mujeres a una vida cada vez más precaria, indigna y pobre. Se feminiza la pobreza. El trabajo reproductivo y de cuidados realizado por las mujeres, imprescindible para el sostenimiento de la propia vida, no es valorado y se entrega al capital y a los mercados. Se evidencia de esta manera la crisis oculta, la crisis de los cuidados. NO ES VERDAD que la crisis estructural sea coyuntural y que las medidas que se plantean para salir de la misma vayan encaminadas a conseguir una igualdad real. Es difícil creer esto cuando el poder económico, mayoritariamente en manos de los hombres, y el igualitarismo formal institucional conviven en un idílico matrimonio. ¡TODO ESTO ES MENTIRA! Por eso, las mujeres tenemos que estar alerta, activas y organizadas ante los recortes que estamos enfrentando. Así, los movimientos feministas se levantan como alternativas reales y radicales en momentos en los que la función política-pública se deslegitima cada vez más y neutraliza las fuerzas reales de cambio. Las feministas seguimos y seguiremos cuestionando, sin matices, el modelo capitalista y heteropatriarcal imperante. ALERTAMOS A TODAS LAS MUJERES: A las que tienen trabajo remunerado; a las que engrosan las filas del INEM; a las que se encuentran inmersas en la economía sumergida; a las que acaban de finalizar sus estudios; a las que están cerrando su etapa laboral; a las que reciben ayudas y prestaciones sociales; a las trabajadoras del hogar; a las baserritarras; a las mujeres que quieren ser madres y las que no; a las que se dedican a cuidar a otras personas; a las que han dejado sus países y aquí no son consideradas ciudadanas. Un NO colectivo se hace eco en el proyecto político feminista. Un No fuerte y unido ante los poderes públicos y poderes fácticos que entregan al capital las ganancias y plusvalías de nuestras luchas, conquistas y logros históricos. Este es un momento de alerta y acción necesaria, en el que las mujeres y los movimientos feministas tenemos un papel clave a la hora de plantarle cara y demostrar nuestro poder de transformación. Por todo esto: ¡SÍ AL FEMINISMO Y A LA LUCHA FEMINISTA EN LAS CALLES! ¡SÍ A NUESTROS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES! FEMINISMOA, INOIZ BAINO BEHARREZKOAGOA! GORA BORROKA FEMINISTA! Por otro lado, desde la Coordinadora del 8 de marzo queremos denunciar la actitud que el Ayuntamiento ha tenido respecto a la manifestación del 8 de marzo que este año se solapa con la quema de la sardina. La poca comunicación del Ayuntamiento tanto con las organizaciones feministas como entre las diferentes áreas del mismo Ayuntamiento, así como la toma de decisiones de forma unilateral por parte del consistorio, sin contar ni con las organizadoras de la manifestación ni con Bilboko Konpartsak, ha hecho que mujeres de diferentes comparsas y una comparsa entera de mujeres se vean en la tesitura de tener que elegir entre las actividades programadas. Teniendo en cuenta que este año se conmemora el 100 aniversario de la celebración de 8 de marzo y que el Ayuntamiento ha querido visibilizarlo incluso en la quema de la sardina, nos resulta incomprensible e incoherente la decisión de hacer coincidir las dos actividades. Por todo ello animamos a toda la ciudadanía y en especial a las mujeres a participar en la manifestación que saldrá del Arriaga el 8 de marzo a las 20:00 para sacar la voz de las mujeres a la calle. 
Gora emakumeon borroka! Gora borroka feminista! Patriarkaturik gabe askoz hobe! 
BEA, BF, MUNDUBAT, MUGARIK GABE, KOORDINADORA ONGD EUSKADI, EB, ELA, LAB, STEE/EILAS, ESK, CCOO, UGT
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...