2014-01-03

EZ EZETZ DA! ETA KITTO! No es no y punto-BELDUR BARIK

Eta “broma” hauei erantzutea zergaitik da hain garrantzitsua?
Sexismoa, bromak, estereotipoak eta emakume izateagaitik nola konportatu behar zarenaren inguruko ideiak…  neska-mutilen arteko desberdintasunaren oinarrian daudela ulertzea ezinbestekoa delako. Ez dira kasualitateak ezta garrantzirik gabeko txantxak ere. Denbora luzean, emakumeen kontrako bortizkeria justifikatu eta barkatu egin da eta haren inguruan milaka txantxa egin dira. Eta gaur, gure sozietatean, oraindik ere egiten dugu. Baina gainera, gaur, gure inguruan badaude neskak (eta ez bakarrik nagusiak direnak, oso gazteak baizik) sexismoa dela eta erahilak direnak

ITURRIA: http://www.beldurbarik.org/2013/10/bortizkeria-sexista-whatsapp-en-autodefentsa-birtuala


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...