2009-10-15

Genero indarkeria-ATARIA

Genero indarkeriak diskriminazioa, desberdintasun egoera eta gizonek emakumeen gain duten botere harremana agerian uzten ditu eta indarkeria hau bikote direnek edo izan direnek edo elkarrekin bizi ez arren emakumeei afektibitatearen antzeko harremanez lotuta egon direnek emakumeengan gauzatzen dute.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...