2009-04-20

ESKOLA LAIKOAREN ALDE-POR UNA ESCUELA LAICA BLOGESKOLA LAIKOAREN ALDEKO
PLATAFORMA
Bizkaiko Emakumeen Asanblada,
Eliza Gara,BIGE (Bizkaiko Gurasoen
Elkartea), STEE-EILAS, ESK
http://eskolalaikoa.blogspot.com/

Eskola Publikoak laikoa izan behar du guztiona izan dadin, gure burua horretan ordezkatuta ikus dezagun gure sinesmenak kontuan izan gabe, gai hori pribatua baita. Laikotasunak eremuak banatu besterik ez du egin nahi (jakintza fedeagatik, politika erlijiotik, estatua elizatik) kontzientzia askatasuna bermatzeko eta
sinesmen berberak ez dituen jendearen arteko bizikidetza posible izateko. Erlijio guztiek, katolikoa barne, demokratikoki dagokien lekua izan behar dute, eta leku hori gizarte zibila da, ez eskola; eskolak erlijio proselitismotik at gelditu behar baitu... Triptikoa euskaraz

La Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que han de ser un asunto privado. El laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el estado de las iglesias), para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones. Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela, que debe quedar libre del proselitismo religioso... Tríptico castellano
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...