2008-12-11

Wiki-Historiak----


"WIKI-HISTORIAK, artistek eta bitartekariek euskal inguruan kontatutako arte historiak" euskal testuinguruko artearen historia edo historiei buruzko kontakizun bateratua eraiki nahi duen proiektua da, testuinguru horretan bertan parte hartzen dugun artista eta bitartekarion hitzetan kontatutakoa.
WIKI-HISTORIAS del arte en el ámbito vasco contadas por artistas y mediadoras” es un proyecto que trata de construir un relato compartido sobre la historia o historias del arte en el ámbito vasco de la boca de las propias artistas y agentes de intermediación mujeres que formamos parte de él.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...