2006-10-04

NAHIKO-EMAKUNDE


PROGRAMA, PRESTAKUNTZA, MATERIALAK, UNITATE DIDAKTIKOAK...
”NAHIKO” proba gisako egitasmo bat da, eskoletako neska eta mutilek etorkizunean izango dituzten bikote-harremanetan tratu txarrik egon ez dadin lan egiteko prestatua, eta saiakuntzan, ikerketan eta programan parte hartuko duten ikastetxeetako irakasleekin batera egin beharreko ekintzan oinarritua. Egitasmoak bi ikasturte behar ditu garatzeko (2003-2005), eta lehen hezkuntzako hirugarren ziklorago dago prestatua, hau da, lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailarako (10-12 urte).
+++++++++++++++++++++++++++++++
PROGRAMA, FORMACIÓN, MATERIALES, UNIDADES DIDÁCTICAS...
NAHIKO es un programa escolar piloto para la prevención del maltrato en las futuras relaciones de pareja de nuestras alumnas y alumnos, basado en la experimentación, investigación y acción conjunta con el profesorado de los centros que en él participan. El programa, que se desarrolla a lo largo de dos cursos (2003-05), se centra en el tercer ciclo de Educación Primaria, es decir, quinto y sexto de Primaria (10-12 años).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...