2010-01-12

JARDUNALDIAK: IKASTEN, LANTZEN DEN SEXUALITATEA-JORNADAS- LA SEXUALIDAD QUE SE APRENDE. BASAURI


Basauriko Udaleko Berdintasun Arlotik eta Sexu Informaziorako Bulegotik bultza nahi dute sexu heziketa, kalitatezkoa, eraginkorra eta prebentiboa izan dadila pertsonei beren sexualitatea modu positiboan, osasungarrian, solidarioan eta kontzienteki bizitzen lagun diezaiela.

Jardunaldi hauen helburua hausnarketa profesional eta sozialerako esparru bat eskaintzea da, eta giltzarri teorikoak eskaini eta hezkuntza praktikak erakutsi ditzala. Espero dugu jardunaldi hauek pistak emango dizkietela, gazteei, gurasoei, hezkuntzako profesionalei, sexologiakoei, berdintasunekoei, eta noski, jende guztiari orokorrean, izan ditzaketen dilema zaharrak gainditu eta sexu-dibertsitatea ulertzeko.

"Ikasten den sexualitatea" Jardunaldiak 2010eko otsailaren 26 eta 27an egingo dira. Badakigu, eta ongi jakin ere, bide luzea gelditzen dela oraindik eta beharrezkoa dela oraindik ere sexualitateaz edo sexu-heziketaz aritzean zertaz hitz egiten ari garen argitzea, eta bestalde, prozesu horretan baliagarriak izan diren ibilbide profesionalak, pertsonalak eta sozialak partekatuko dira.

http://www.basauri.net/eu/content/sexu-heziketa-jardunaldiak

MATRIKULA EGITEKO


Educación sexual de calidad, eficaz y preventiva, que realmente ayude a las personas a vivir la sexualidad de forma positiva, saludable, consciente y solidaria.

El objetivo de estas jornadas es ofrecer un espacio de reflexión profesional y social que aporte claves teóricas y muestre prácticas educativas. Encuentro que servirá para dar pistas a la juventud, a madres y padres, a profesionales de la educación, de la sexología, de la igualdad y por supuesto al público en general, para superar viejos dilemas y a comprender la diversidad sexual.
Las Jornadas "La Sexualidad que se aprende", se celebrarán los días 26 y 27 de febrero del 2010. Queda mucho camino por recorrer y sigue siendo necesario aclarar de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad o de educación sexual, así como compartir los recorridos profesionales, personales y sociales que han sido validos en este proceso.

http://www.basauri.net/es/content/jornadas-de-educacion-sexual

información MATRÍCULA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...