2008-03-28

EMAKUME LESBIANEN IKUSGAITASUNA ETA PARTE HARTZEA EUSKADIN-ALDARTE-VISIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS EN EUSKADI


EGILEA: INMACULADA MUJIKA FLORES-ALDARTE

Ikerlan honen jatorrian lesbianen ikusezintasuna dago; horixe izan da lana aurrera eramatera bultzatu nauena. Helburua berriz, ikusezintasun hori sortarazten duten kausak eta horrek bai lesbianentzat bai eta gizarte osoarentzat dituen ondorioak ezagutzea eta ezagutaraztea izan da. Lesbianen ikusezintasunaz hitz egitea topikoa bilakatu da, lesbiana zer den adierazteko definizioei erantsi beharreko leloa. Saihestu ezineko gaia izan da lesbianen mugimendua sortu zenetik, eta egun ere hala da. “Lesbianen ikusezintasuna deitu izan den hori egitate bat da eta lesbiana batek bizi ditzakeen egoera guztiak berez azaltzen dituen axioma modura funtzionatzen du”. Baina, izatez, besterik gabe onartzen den egitatea baino gehiago da. Lesbianen ikusgaitasun defizitak asko kezkatzen gaitu egunero lesbianismoaren alorrean dihardugun emakumeak, maiz zentzazioa izaten baitugu gizonezko gayen jendaurreko presentzia nabarmenagoa eta onartuagoa den neurrian, gehiago ezkutatzen edo estaltzen dela emakume
lesbianen presentzia publikoa...
OSOA IRAKURTZEKO


AUTORA: INMACULADA MUJIKA FLORES-ALDARTE

Hablar de la invisibilidad lesbiana es ya un tópico, una especie de coletilla que acompaña a las definiciones de qué es ser lesbiana. Desde que nació el movimiento lesbiano ha sido y es todavía un tema estrella. “La llamada invisibilidad de las lesbianas es un hecho, funciona como un axioma que explica de por sí todas las situaciones en las que una lesbiana puede encontrarse”1. Pero en realidad es algo más que un hecho aceptado sin más. El déficit de visibilidad lesbiana es un asunto que nos preocupa, y mucho, a las mujeres que trabajamos día a día en el ámbito del lesbianismo, ya que la impresión que solemos tener es la de que, a medida que es más notoria y reconocida la presencia pública de gays, más se entierra o más se invisibiliza (como se quiera) la existencia pública de la mujer lesbiana...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...