2013-05-04

Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiko Buletin Elektronikoaren zenbaki berria./Boletín Electrónico del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.

klikatu eta joan
Buletina BGIB
2013ko Martxoa | 28. Zenbakia 

Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiko Buletin Elektronikoaren zenbaki berria.

- Elkarrizketa Izaskun Landaida Larizgoitia andreari, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakunderako Zuzendaria
- Parte-hartzezko hiri-diagnostikoak: Elkarrizketa Ane Alonso Méndez andreari (HiriaKolektiboa)
- Elkarrizketa María Naredo Molero (Argituz Giza Eskubideen aldeko Elkartea)
- Miren Urresti andreari, Arratiako Mankomunitateko Berdintasunerako Teknikaria
- OSASUN, GIZARTE ZERBITZU ETA BERDINTASUN MINISTERIOA, II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016

ARARTEKO, Arartekoaren 2013ko martxoaren 4ko ebazpena. Honen bidez, ofiziozko bi espediente amaitzen dira, genero indarkeria jasaten zuten eta bikotekide ohiek bortizki erasota hil ziren bi emakumeren kasuan emandako polizia arretaren zioz abiarazitakoak
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENDUA, “Emakumeen aurkako indarkeria Gipuzkoan eta hura eragiten dutenak” ikerlana
BERDINBIDEAN BIZKAIA, 2013ko Ikastaroak Berdineskola
OÑATIKO NAZIOARTEKOA SOZIOLOGIAKO JURIDIKO INSTITUTOA, Genero-indarkeriaren gaineko Nazioarteko Kongresuko: Intersekzioak
ARARTEKO, Arartekoaren 1/2013 Gomendio Orokorrra, urtarrilaren 18koa: Deribazio judizialaren bidez familia elkarguneen erregulazioa eta funtzionamendua
BOTERE JUDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIA, Balance de siete años desde la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
OSASUN, GIZARTE ZERBITZU ETA BERDINTASUN MINISTERIOA, Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. 2012
JOKUZ KANPO, 20.zbk. BULETINA, (“Ludopatía y violencia de género” argitalpen berezia)
SAVE THE CHILDREN (ekoizpeneko kol.), El engaño dokumentala

-----------------------------
Nuevo número del Boletín Electrónico del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt28/blt28.html
- Entrevista a Dña. Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
- Diagnósticos urbanos participados: Entrevista a Dña. Ane Alonso Méndez (HiriaKolektiboa)
- Entrevista a Dña. María Naredo Molero (Asociación pro Derechos Humanos Argituz)
- Dña. Miren Urresti, Técnica de Igualdad de la Mancomunidad de Arratia
- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016

ARARTEKO, Resolución del Ararteko de 4 de marzo de 2013, por la que se concluyen dos expedientes de oficio iniciados con motivo de las actuaciones de atención policial seguidas en el caso de dos mujeres víctimas de violencia de género, fallecidas como resultado de la violenta agresión perpetrada por sus exparejas
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, Estudio “La violencia contra las mujeres y sus causas en Gipuzkoa”
BERDINBIDEAN BIZKAIA, Berdineskola Cursos 2013
ARARTEKO, Recomendación General del Ararteko 1/2013, de 18 de enero: Regulación y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Balance de siete años desde la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. 2012
Boletín JOKUZ KANPO, n.º 20 (Publicación especial “Ludopatía y violencia de género”)
SAVE THE CHILDREN (col. producción), Documental El engaño


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...