2014-10-27

Maskulinitateak: eraldatu, irauli ala baztertu? ¿Qué hacemos con la masculinidad: reformarla, o abolirla transformarla?

ITURRIA: PIKARA MAGAZINE
VERSIÓN EN CASTELLANO

Azken urteotan arreta handia eskaini zaio ikerketaren esparruan zein esparru sozialean maskulinitatearen azterketari. “Genero ikerketen” ikuspegiari jarraituz, hainbat unibertsitatetan maskulinitatearen inguruko ikerketak burutzen ari dira, eta horren inguruko lan-lerroak ere sendotzen eta indartzen ari dira. Era berean, herri mugimenduen eremuan zein instituzionalean, hainbat ekimen bultzatzen ari dira azken urteotan, sonatuenak ziur aski gizon taldeak edo gizonezkoen kontzientzia taldeak dira. Esparru akademikoan maskulinitateari ematen zaion atentzioaren oinarrian dagoen ideia hurrengoa litzake: generoa eraikuntza soziala den heinean (hau teoria feministak aski argudiatu du) gizonezkooi ere eragiten digu, eta beraz, gizon izatea ere ezbaian jarri eta “dekonstruktiboki” aztertu daiteke. Honela, begirada (zientziarena, gizartearena) irekitzera animatzen gaituzte maskulinitatearen inguruko ikerketek, gizonezkooi begiratzera. Honek baditu bere alde positiboak, izan ere, gizonekook ez gara jada unibertsalaren parekotzat irudikatzen, baizik eta ideia, historia eta genero arauen kontingentzian...

OSOA IRAKURRIRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...