2011-02-16

LAS VALENTINAS CUESTIONAN EL AMOR ROMÁNTICOBegiradan nabaritzen zaizu, maiteminduta bizi zarela…


Maitasuna zalantzan jartzeko, eztabaidatzeko momentua delakoan gaude. Ez dugu esaten pertsonen arteko sentimenduak zalantzak jarri behar direla, baizik eta maitasunaren kontzeptua, maitasun erromantikoa, hain zuzen ere; kontzeptu honetan hain ezberdinak diren beste esanahi batzuk ezkutatzen dira edo barnean sartuta daude, desioa, sexua, estatus soziala eta ezkontza bera diren bezala.

Bai, maitasuna zalantzan jarri nahi dugu, arraroa entzun arren edo bitxia iruditu arren. Maitasuna gizakien artean izan daitekeen sentimendurik gorena bezala hartuta dago. Maitasuna, zintzoena bezala, ederrena bezala, geure bizitzei zentzua ematen dion hori, diote. Maitasuna mundu osoko sentimendua bezala eta beraz, eztabaidaezina. Hain da eztabaidaezina, beren atzaparretatik ezin baita inor ihes egin. Eta horregatik ere jartzen dugu zalantzan, beren atzaparketatik ihes egiteko.

Maitasunaren inguruan hitz egiteaz nahikoa delako jartzen dugu zalantzan, botere, klase, arraza, sexualitate, genero erlazio guzti horiek eta maitasunean agertzen diren beste hainbeste kontuan hartu barik.

Aldez edo moldez maitasunaren onurak saltzen dizkigute: merkataritza-gune handietan, bitxi-denda txikietan, telenobelatan, Prentsa arrosan, literaturan,… Hau guztia dela eta, maitasunaren kontu honen inguruan argitasunez pentsatzea eta aldentzea zaila egiten zaigu.

Maitasun eta bikotearen ideia-tranpa honek, pertsona osoak, beteak, askeak izatea eragozten digu. Ia beti, maitasunak, menpekotasuna eta uko pertsonalean oinarritutako harremanetan murgiltzen gaituelako.

Maitasunaren izenean, hil egiten duen indarkeria sexista eta matxistaren gaitza ere zabaltzen da. Jabetza pribatuaren zabalkuntza bezala ulertzen dugu maitasuna; indarkeria sexista 4 buru gaiztoen emaitza ez dela ulertzen dugu, baiziki eta ondo ikasitako arau kulturaletan oinarrituta dagoela; adibidez, “nirea ez bazara ez zara inorengoa” bezala edo hainbestetan entzundakoa “nirea zelako hil egin nuen”.

Maitasunaren inguruko kontu anitzak zalantzan jartzera ezinduak sentitzen gara. Derrigorrezko heterosexualitatea, monogamia erlazionatzeko era bakar bezala zalantzan jarri edo ezkontzaren inposatzeari aurre egin behar diogu. Ezkontza ez du nahitaez maitasunean zerikusia izan behar, baina bai jabetze pribatuarekin, merkantzien metatzearekin eta eta gorputzaren zapalkuntzarekin.

Bikotea eta bere kontratuzko zabaltzea, ezkontza familia tradizionalaren egituraren oinarri bezala: sistema kapitalistaren engranaje sendoenetarikoa da. Elkartasunaren komunitate-harremanekin bukatzen baitu eta bikoteak dakarren banakotasunera zuzentzeko eta zuzena den ondoriora: nukleo familiarra.

Maitasuna jartzen dugu zalantzan, beste errealidade gehiorekin egiten dugun moduan. Ez ote gara, jabetza pribatuaren, sistema ekonomikoaren aldeko apostua egiten ari, maitasuna geure existentziaren azken helburua bezala ikusten dugunean? Beste harreman mota batzuetara pasatu behar ginateke? Zoriontsuago, askeago sentituko gaituen harreman mota batzuetara? Menpekotasunean sortutako erlazio ereduei ez genieke aurre egin behar?

Geure gorputzak, geure bizitzak ezin dira aurrez ezarritako gidoi batera atxikitu. Eta hori da maitasuna. Bada ordua zenbait kontzeptuekin bukatzeko, zeinak oxigenoa, airea eta askatasuna eman baino, asfixiatu eta ito egiten gaituzte.
Se nota en la mirada, que vives enamorada...


Creemos que es el momento de empezar a cuestionar el amor. No, no creemos que esto pase por cuestionar los sentimientos entre las personas, sino el concepto del amor, del amor romántico, un paraguas bajo el que caben conceptos tan dispares como el deseo, el sexo, el status social o incluso el matrimonio.

Sí, queremos cuestionar el amor, aunque suene raro y parezca extraño. El amor, elevado a los altares como el sentimiento más excelso que puede existir entre los seres humanos. El amor, como lo más noble, lo más bonito, eso que, dicen, da sentido a nuestras vidas. El amor como sentimiento universal, y por tanto, incuestionable. Tan incuestionable que nadie escapa de sus garras. Y por eso también lo cuestionamos para evitar sus arañazos.

Lo cuestionamos porque creemos que ya esta bien de hablar de amor sin tener en cuenta las relaciones de poder, de clase, de raza, de edad, de sexualidades, de genero….Y tantas otras que se dan en el amor

Y se empeñan tanto en vendernos por activa y por pasiva, los beneficios del amor: en grandes almacenes, en pequeñas joyerías, en tanta telenovela, programas del corazón, literatura, revistas rosas... que nos es difícil abstraernos y pensar con claridad sobre este tema del amor, qué conlleva y a dónde nos lleva...

Esta idea-trampa tan extendida de la pareja y del amor en todas sus vertientes y variedades, nos impide que acabemos siendo personas completas, enteras, independientes. Porque el amor, casi siempre, termina sumiéndonos en relaciones basadas en la dependencia y la renuncia personal.

También en nombre del amor, se extiende la lacra de la violencia sexista y machista que mata. Entendemos el amor como una extensión de la propiedad privada, comprendemos que el ejercicio de la violencia sexista no es producto de cuatro mentes perversas, sino que está basado en pautas culturales bien aprendidas, como ese “si no eres mía no eres de nadie” susceptible de culminar en el tantas veces escuchado “la maté porque era mía”.

Nos sentimos impelidas a poner en entredicho muchas de las cuestiones que gravitan en torno al amor. Debemos cuestionar la heterosexualidad obligatoria, la monogamia como único modo de relacionarse amorosamente, o hacer frente a la imposición del matrimonio, contrato que no necesariamente tiene que ver con el amor, pero sí con la propiedad privada, la acumulación de mercancías y la opresión del cuerpo.

La pareja y, su extensión contractual, el matrimonio como base de la estructura de la familia tradicional es uno de los engranajes más fuertes del sistema capitalista, pues termina con las relaciones comunitarias de solidaridad para sumirnos en la individualidad que conlleva la pareja, y su consecuencia más directa: el núcleo familiar.

Cuestionamos el amor como nos cuestionamos otras realidades. ¿No estaremos apostando por un sistema económico de la propiedad privada y la economía de mercado cuando vemos el amor como el fin último de nuestra existencia? ¿No deberíamos dar paso a otro tipo de relaciones que nos hagan más felices, más autónomas y menos dependientes de algo socialmente creado?

Nuestros cuerpos, nuestras vidas no pueden adscribirse a un guión preestablecido. Y eso es lo que es el amor. Ya es hora de romper con conceptos que más que darnos oxígeno y libertad nos ahogan y asfixian.
BALENTINAK PLATAFORMAPLATAFORMA LAS VALENTINAS
Asamblea de Mujeres de Alava - EHGAM - 7menos20


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...